Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Napojení na docházkový systém

Mít přehled o docházce zaměstnanců je důležité například pro výpočet mezd. Program PAMICA můžete pomocí XML rozhraní napojit na libovolný docházkový systém. Můžete dokonce sledovat docházku zvlášť za každý pracovní poměr zaměstnance.

Možnosti napojení na docházkový systém

Do docházkového systému můžete exportovat údaje o zaměstnancích a číselníky evidované v programu PAMICA. Opačným směrem lze zase importovat data s údaji o docházce zaměstnanců potřebná pro výpočet mezd. V docházkovém systému lze stanovit individuální rozvrh pracovní doby zaměstnance v konkrétním měsíci, evidovat důvody nepřítomnosti na pracovišti, u odpracované doby sledovat středisko, zakázku nebo činnost, na které zaměstnanec momentálně pracuje, a evidovat přesčasy.

Přehledný průvodce pro import docházky

PAMICA importuje měsíční výstupy z docházkového systému pomocí přehledného průvodce, ve kterém informuje o prováděných kontrolách a výpočtech. Importovaná data lze následně upravovat nebo import zopakovat, pokud byla data pro import připravena nedůsledně.