Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Personalistika

Program PAMICA je nepostradatelným pomocníkem pro vedení personalistiky ve vaší firmě. Veškeré potřebné údaje budete mít díky němu vždy rychle k dispozici a navíc už nikdy na nic nezapomenete, na vše důležité vás totiž upozorní.

Přehled o zaměstnancích

 • Osobní a kontaktní údaje (přímo z programu můžete zaměstnancům mailovat nebo telefonovat)
 • Údaje o zdravotním pojištění a příspěvcích zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění
 • Exekuční a insolvenční srážky ze mzdy
 • Slevy na dani z příjmů a další údaje rozhodující o způsobu zdanění
 • Evidence lékařských prohlídek a školení
 • Přiřazení veškerých pracovních smluv, mzdových výměrů a dalších dokumentů konkrétnímu zaměstnanci

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH

Exekuční a insolvenční srážky

 • Rozlišení přednostních (výživné, exekuce, náhrady škod, pohledávky daní a poplatků atd.) a nepřednostních pohledávek
 • Insolvenční srážky
 • Přikázání jiné peněžité pohledávky na daňový bonus a přeplatek z ročního zúčtování
 • Automatický výpočet základní nezabavitelné částky mzdy
 • Kontrola předepsaného pořadí srážek

Lékařské prohlídky

Díky programu PAMICA si ušetříte práci se sledováním termínů pracovně-lékařských prohlídek. Základem této evidence je sada přednastavených definic lékařských prohlídek, které můžete přiřadit každému zaměstnanci. Jednorázové i opakující se prohlídky tak budete mít vždy pod kontrolou.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDKÁCH

Daň z příjmů

PAMICA vám samozřejmě pomůže i s výpočtem záloh na daň z příjmů a na základě zavedených podkladů také s ročním zúčtováním. V případě více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance program automaticky vypočítává daň z příjmů souhrnně za všechny jeho pracovní poměry a zohledňuje je také při ročním zúčtování.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O DANI Z PŘÍJMŮ

PAMICA vám pomůže i s dalšími oblastmi

Upomínky

Díky upomínkám se PAMICA stane vaší pravou rukou při organizování času. Evidence předdefinovaných sad událostí zajistí, aby vás program upozornil, které úkony byste měli provést při nástupu, resp. odchodu zaměstnance či v souvislosti s pracovní neschopností.

Evidence uchazečů a výběrových řízení

V agendě Uchazeči si můžete vést evidenci zájemců o danou pracovní pozici. Stačí zadat jednotlivé osobní údaje uchazeče a v případě, že u výběrového řízení uspěje, pohodlně vytvoříte ze záznamů budoucího zaměstnance.

Evidence pracovních pozic

PAMICA podporuje definování jednotlivých pracovních pozic a jejich vzájemných vztahů odpovídajících organizační struktuře firmy. Každé pracovní pozici jednoduše nastavíte požadavky, zadáte úkoly a kompetence související s výkonem práce. Přehledně si můžete zobrazit i celou organizační strukturu firmy.