Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Mzdy

PAMICA bude vaším komplexním pomocníkem i při zpracování mezd zaměstnanců. Umožňuje pohodlné vedení veškerých potřebných podkladů a zároveň vám ulehčí práci množstvím automatických funkcí a výpočtů.

Složky mzdy a složky nepřítomnosti

Mzda se v programu skládá ze složek mzdy a složek nepřítomnosti, které vytvoříte třemi způsoby:

  • můžete je vložit ručně,
  • složky se mohou každý měsíc opakovat (tzv. trvalé složky mzdy),
  • případně je importujete z docházkového systému.

Při sestavení mzdy si můžete buď definovat vlastní druhy složek mezd i složek nepřítomnosti, nebo si zvolit ze širokého výběru, který program obsahuje. Pro další práci se složkami, které byly použité pro výpočet mezd, slouží souhrnné přehledy s možností výběru požadovaných informací.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O SLOŽKÁCH MZDY A SLOŽKÁCH NEPŘÍTOMNOSTI

KOUKNĚTE, JAK MŮŽETE SLOŽKY MZDY VLOŽIT ZAMĚSTNANCŮM HROMADNĚ

Příplatky, prémie, odměny

Jistě se vám bude hodit také řada různých druhů příplatků (např. za vedení, zastupování, pohotovost), osobních ohodnocení, prémií, odměn apod. Dále PAMICA rozpočítává odměny za delší období (třinácté a čtrnácté mzdy) do průměrného výdělku v poměru k odpracované době.

Srážky a exekuce

PAMICA vám pomůže hlídat srážky ze mzdy, ať už mají trvalý, resp. opakovaný charakter, nebo se vztahují pouze ke mzdě za příslušný měsíc. Jejich propracované nastavení oceníte hlavně v případě, že máte povinnost provádět srážky ze mzdy zaměstnance na základě příkazu soudu nebo správního orgánu. PAMICA rozlišuje přednostní (výživné, exekuce, náhrady škod, pohledávky daní a poplatků atd.) a nepřednostní pohledávky a umožňuje automatický výpočet základní nezabavitelné částky mzdy.

PAMICA zajistí kompletní výpočet mezd

PAMICA provede všechny potřebné výpočty pro stanovení průměrných výdělků k určení náhrad mzdy za dovolenou, placené volno, náhradu za svátek a za dočasnou pracovní neschopnost.

Za každý pracovní poměr zobrazí souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností a výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Podporuje také výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance.

Při vystavení mezd PAMICA hlídá správnost a úplnost podkladů, upozorní na případné nedostatečné nebo chybné údaje (např. překročení nebo nedodržení fondu pracovní doby atd.).

Zajišťuje veškerou evidenci potřebnou pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení.

PAMICA umožňuje zobrazit mzdy za více let, přepnout režim pro práci pouze na aktuální rok nebo otevřít záznamy pouze jednoho měsíce. Můžete tak sledovat a vyhodnocovat vývoj mezd zaměstnance.