Odemkněte potenciál systému POHODA

Pracovní poměry

V programu PAMICA si jednotlivé pracovní poměry můžete sami definovat. Kromě všeobecných údajů si vyplníte, vyberete nebo nastavíte potřebné informace, které jsou podkladem pro mzdy a mají vliv na výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Zvládnete i zpracování více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance.

Pracovní doba

V programu si nastavíte

  • rovnoměrné, nerovnoměrné i turnusové rozvržení pracovní doby,
  • základní nebo zkrácené úvazky,
  • odměňování bez stanoveného úvazku.

Pro turnusové rozvržení pracovní doby si můžete přednastavit šablony turnusu pro opakovaný rozvrh pracovní doby s pevnou délkou cyklu nebo rozvrh importovat z docházkového systému.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PRACOVNÍ DOBĚ

Dovolená

PAMICA výrazně ušetří práci při vedení mzdové agendy díky automatickému výpočtu nároku na dovolenou a její délky v závislosti na odpracovaných hodinách, resp. na počtu odpracovaných stanovených nebo sjednaných kratších týdenních pracovních dob v příslušném kalendářním roce. PAMICA umožňuje provést automatické krácení nároku na dovolenou za neomluvenou nepřítomnost zaměstnance, a to v počtu hodin neomluvené nepřítomnosti.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O DOVOLENÉ

Trvalé složky mzdy

Zaměstnanci můžete přednastavit opakující se složky mzdy, které tvoří mzdu zaměstnance každý měsíc. Lze nastavit trvalé složky mzdy zaměstnance (základní mzdu, osobní ohodnocení, prémie, odměny, atd.).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O TRVALÝCH SLOŽKÁCH MZDY