Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Personalistika > Roční zúčtování záloh DzP

6.4 Roční zúčtování záloh DzP

U zaměstnanců, kteří požádají o roční zúčtování záloh daně z příjmů a předloží potřebné doklady do 15. února následujícího roku, zatrhněte v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec volbu Roční zúčtování záloh.

Roční zúčtování záloh se u vybraných zaměstnanců provede za všechny jejich pracovní poměry dohromady.

123_rocni_zuctovani.png

Na záložce Daně a pojistné musí být uvedeny veškeré rozhodné skutečnosti pro výpočet ročního zúčtování. Jedná se např. o položky typu Sleva – poplatník (podepsal prohlášení), Daňové zvýhodnění na dítě a jiné slevy na dani, příjem u jiného zaměstnavatele, resp. úpravy snižující základ daně.

Zaměstnanci musí doložit příjmy od jiných zaměstnavatelů a dodatečné uplatnění některých slev a odpočtů, které si uplatnili v průběhu roku u jiného zaměstnavatele.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů provedete prostřednictvím povelu Roční zúčtování záloh DzP z nabídky Záznam v agendě Personalistika. Zobrazí se vám dialogové okno, kde vyberete měsíc (měsíční mzdu), ve kterém mají být přeplatky vráceny. Mzdy za daný měsíc nesmí být před provedením výpočtu ročního zúčtování ještě vystaveny. Pokud by byly již vystaveny, přeplatky na dani se v nich neprojeví a bude nutné je smazat a vystavit znovu.

Přeplatky nad stanovenou hranici se vracejí prostřednictvím mzdy za zvolený měsíc. Výše vráceného přeplatku bude uvedena u konkrétního zaměstnance v agendě Mzdy/příslušný měsíc, na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance v poli Roční zúčtování. Při zaúčtování mezd s provedeným ročním zúčtováním si můžete zvolit, jestli chcete odvod záloh na daň ponižovat o provedené roční zúčtování do konečného vyrovnání, či nikoli. Pro toto nastavení je určeno pole Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ, které naleznete v agendě Globální nastavení v sekci Nastavení. Pole je předem zatrženo. Doporučujeme, abyste jeho nastavení v průběhu celého kalendářního roku neměnili, a to z důvodu správného zaúčtování mezd.

Roční zúčtování záloh DzP můžete v programu PAMICA provést až po vystavení všech mezd za příslušné zdaňovací období.

Pro kontrolu si můžete vytisknout předepsaný tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který najdete v tiskových sestavách agendy Personalistika v části Daně z příjmů.

Pokud přecházíte z programu POHODA do programu PAMICA a nemáte roční zúčtování dosud provedeno, můžete tak učinit až v programu PAMICA.

Roční zúčtování záloh DzP bývalému zaměstnanci

Pokud ukončí pracovní poměr zaměstnanec, kterému už bylo provedeno roční zúčtování záloh DzP, nabízí se dvě následující varianty řešení.

U zaměstnance zatrhněte v agendě Personalistika/Pracovní poměry na záložce Pracovní poměr volbu Vyplatit mzdu po ukončení poměru a vystavte mu mzdu za měsíc, ve kterém proplácíte přeplatky z ročního zúčtování. Mzda tohoto zaměstnance bude vystavena pouze na částku přeplatku. Příslušná volba na záložce Pracovní poměr se po zaúčtování mzdy automaticky zruší.

Další možností je, že zaměstnanci nebudete vystavovat mzdu, tedy nezatrhnete výše zmíněnou volbu na záložce Pracovní poměr. Po zaúčtování mezd, ve kterých vyplácíte přeplatek, se mzda už nevytvoří, ale automaticky se v agendě Doklady vytvoří závazek s vyúčtováním ročního zúčtování pro bývalého zaměstnance.

Ruční zadání výše přeplatku z ročního zúčtování záloh DzP

V případě, že jste roční zúčtování záloh DzP prováděli v jiném programu, resp. ručně, postupujte následovně. Do vystavené mzdy, ve které chcete přeplatek vrátit, zadejte na záložku Složky mzdy příslušnou složku. Přeplatek na dani po slevě zadejte složkou Z13 – Roční zúčtování – přeplatek na dani. Pro doplatek na daňovém bonusu použijte složku Z14 – Roční zúčtování – doplatek na daňovém bonusu.

Přeplatky záloh na daň z příjmů je nutné vyplatit nejpozději ve mzdě za měsíc březen.

Oprava provedeného ročního zúčtování záloh DzP

Pokud jste některému zaměstnanci provedli roční zúčtování záloh DzP a následně zjistíte, že je na záložce Daně a pojistné nutné provést opravu skutečností ovlivňujících výpočet, postačí, když opravíte právě tyto skutečnosti. Potom můžete provést roční zúčtování znovu prostřednictvím povelu Záznam/Roční zúčtování záloh DzP.

V případě, že jste provedli roční zúčtování záloh DzP pouze informativně a chcete jej stornovat, zrušte zatržení volby Roční zúčtování záloh na záložce Zaměstnanec v agendě Personalistika. Pro korektnost údajů v databázi ale doporučujeme, abyste provedli přepočítání ročního zúčtování u konkrétního zaměstnance, a to opětovným použitím povelu Záznam/Roční zúčtování záloh DzP.