Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Mzdy > Definice složek mezd

13.7 Definice složek mezd

V agendě Definice složek mezd jsou nadefinovány jednotlivé typy mzdových složek, ze kterých je možné sestavit mzdu zaměstnance.

Definice složek mezd

Ze stávajících složek lze vytvářet kopie a sledovat tak i podrobnější seznam složek mezd. Zavést můžete libovolný počet uživatelských definic pro podrobnější rozlišení mezd, např. Prémie (konzultace), Prémie (účast na výstavě) atd. Složky mzdy navolené v této agendě se mohou chovat buď jako trvalé složky mzdy (např. měsíční mzda), nebo se bude jejich vyplacení vztahovat pouze na konkrétní výkon, což znamená, že mzda z určených složek bude vyplacena pouze v některém měsíci – třeba prémie tzv. Občasná specifická složka.

Trvalé složky mzdy můžete přiřadit zaměstnanci ke konkrétnímu pracovnímu poměru, a to v agendě Pracovní poměry. Tyto složky zadáte ještě před vystavením mzdy prostřednictvím povelu Vložit, který vyvoláte pravým tlačítkem myši v otevřené záložce Trvalé složky mzdy.

Všechna jednotlivá pole, která budete v dialogovém okně složky mzdy vyplňovat, zadávejte opravdu pečlivě a správnost zadaných hodnot před vystavením nových mezd vždy znovu zkontrolujte.

Přehled mzdových složek definovaných v této agendě:

Skupina Měsíční mzda (složky M01 – M17)

M01 – Základní mzda

Zadejte částku měsíční mzdy v korunách. V případě neodpracované doby se tato částka uplatní v poměru odpracované doby k počtu hodin úvazku pracovníka.

Příklad: Zaměstnanec odpracoval 144 hodin, 10 hodin přesčasů, pracovní úvazek byl v daném měsíci 176 hodin. Měsíční sazba byla stanovena ve výši 21 000 Kč.

Výpočet: 144 / 176 × 21 000 = 17 181,82 Kč, po zaokrouhlení 17 182 Kč

M02 – Práce přesčas v pracovní den

Zadejte počet hodin přesčasů odpracovaných v pracovních dnech. Mzda se spočítá z hodinového platu dosaženého v měsíci. Výpočet probíhá tak, že program sečte v každém měsíci všechny mzdové složky, u nichž je zatržena možnost Přesčasy. Součet je pak vydělen počtem hodin odpracovaných v běžné pracovní době, tzn. bez přesčasů a nadúvazků. Takto získaný hodinový plat v měsíci program zaokrouhlí na 2 desetinná místa a vynásobí počtem hodin zadaných ve složce. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny.

Příklad: Zaměstnanec odpracoval 144 hodin, 10 hodin přesčasů, fond pracovní doby byl v daném měsíci 176 hodin. Základní mzda byla stanovena na 20 000 Kč (volba Přesčas = ANO), jazykový paušál 1 000 Kč (volba Přesčas = NE).

144 / 176 × 20 000 = 16 364 Kč (po zaokrouhlení)

Hodinový plat: 16 364 / 144 = 113,64 Kč/hodinu

Celkem za přesčas: 113,64 × 10 = 1 137 Kč (po zaokrouhlení)

Podobné nastavení i výpočet mzdy platí také pro následující složky:

M03 – Práce přesčas v den pracovního klidu

M04 – Práce nad úvazek v pracovní den

M05 – Práce nad úvazek v den pracovního klidu

M06 – Osobní ohodnocení

Pod číslo M06 jsou zařazeny tyto mzdové složky:

M06 – Jazykový paušál

M06 – Osobní ohodnocení

M06 – Paušál za vedení

M06 – Paušál za zastupování

Zadejte částku osobního ohodnocení v korunách. V případě neodpracované doby se tato částka uplatní v poměru odpracované doby k počtu hodin úvazku pracovníka. Počet odpracovaných hodin (bez přesčasů a práce nad úvazek) se zjistí jako rozdíl hodin pracovního úvazku a nepřítomnosti. Počet odpracovaných hodin se poté vydělí počtem hodin úvazku a vynásobí se měsíční sazbou. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny. Složka nemá zatrženu volbu Přesčasy.

Příklad: Zaměstnanec odpracoval 144 hodin, 10 hodin přesčasů, pracovní úvazek byl stanoven na 176 hodin. Měsíční paušál je 20 000 Kč.

144 / 176 × 20 000 = 16 363,63 Kč, po zaokrouhlení 16 364 Kč

M07 – Základní mzda pro část měsíce

Zadejte částku měsíční mzdy v korunách a počet odpracovaných hodin. Mzda se spočítá z poměru zadaných hodin a počtu hodin úvazku pracovníka tak, že se zadaný počet odpracovaných hodin vydělí úvazkem a následně se vynásobí měsíční sazbou. Tato složka se používá pro rozúčtování měsíční mzdy na zakázky, střediska nebo činnosti, když nechcete použít rozúčtování mzdy procentní tabulku.

Tuto složku použijete v případě, že potřebujete zaměstnanci změnit výši mzdy v průběhu měsíce.

Příklad: Zaměstnanec odpracoval 146 hodin, jeho základní mzda je 20 000 Kč, dále zaměstnanec odpracoval ve stejném měsíci 30 hodin, ale základní mzda mu byla stanovena na 22 000 Kč. Mzdu zadáte složkou M07, kde určíte měsíční sazbu 20 000 Kč. Ve vystavených mzdách dále zadáte počet odpracovaných hodin (146 hodin). Na část měsíce, kdy zaměstnanci přísluší základní mzda 22 000 Kč, zadáte druhou složku mzdy M07 – měsíční sazba 22 000 Kč a počet odpracovaných hodin 30. Z obou složek se vypočítá základní mzda.

Příklad: Zaměstnanec odpracoval 90 hodin pro středisko Brno, kde je základní mzda 20 000 Kč. V průběhu měsíce odpracoval také 86 hodin pro středisko Praha, kde je základní mzda 25 000 Kč. Základní mzdu pro část měsíce podle jednotlivých středisek zadáte složkou M07.

M08 – Osobní ohodnocení pro část měsíce

Zadejte částku osobního ohodnocení v korunách a počet odpracovaných hodin. Mzda se vypočte z poměru zadaných hodin a počtu hodin úvazku pracovníka tak, že se zadaný počet odpracovaných hodin vydělí úvazkem a vynásobí se měsíční sazbou. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny.

Tato mzdová složka se používá pro rozúčtování osobního ohodnocení na zakázky, střediska nebo činnosti. Zkontrolujte, aby pro použitý paušál byly zadáním pokryty všechny hodiny odpracované v daném měsíci.

M09 – Základní mzda – zkrácený úvazek

Zadejte v korunách částku měsíční mzdy, která je stanovena pro zkrácený úvazek. V případě neodpracované doby se tato částka uplatní v poměru odpracované doby k počtu hodin úvazku pracovníka.

M10 – Osobní ohodnocení – zkrácený úvazek

Zadejte v korunách částku osobního ohodnocení, která je stanovena pro zkrácený úvazek. V případě neodpracované doby se tato částka uplatní v poměru odpracované doby k počtu hodin úvazku pracovníka.

M11 – Základní mzda pro část měsíce – zkrácený úvazek

Zadejte v korunách částku měsíční mzdy, která je stanovena pro zkrácený úvazek a zároveň zadejte počet odpracovaných hodin. Mzda se spočítá z poměru zadaných hodin a počtu hodin úvazku pracovníka. Tato mzdová složka se používá pro rozúčtování měsíční mzdy na zakázky, střediska nebo činnosti.

M12 – Osobní ohodnocení pro část měsíce – zkrácený úvazek

Zadejte v korunách částku osobního ohodnocení, která je stanovena pro zkrácený úvazek a zároveň zadejte počet odpracovaných hodin. Mzda se vypočte z poměru zadaných hodin a počtu hodin úvazku pracovníka. Složka nemá zatrženu volbu Přesčasy.

Tato mzdová složka se používá pro rozúčtování osobního ohodnocení na zakázky, střediska nebo činnosti. Zkontrolujte, aby pro použitý paušál byly zadáním pokryty všechny hodiny odpracované v daném měsíci.

M13 – Os. ohodnocení

Zadejte částku osobního ohodnocení v korunách. V případě neodpracované doby se tato částka uplatní v poměru odpracované doby k počtu hodin úvazku pracovníka. Položka osobního ohodnocení se zahrne do výpočtu mzdy za práci přesčas, protože je u této složky přednastavena volba Přesčasy.

Podobné nastavení a výpočet mzdy za práci přesčas platí také pro následující složky:

M14 – Os. ohodnocení pro část měsíce

M15 – Os. ohodnocení – zkrácený úvazek

M16 – Os. ohodnocení pro část měsíce – zkrácený úvazek

M14 – Os. ohodnocení pro část měsíce

Zadejte částku osobního ohodnocení v korunách a počet odpracovaných hodin. Mzda se spočítá z poměru zadaných hodin a počtu hodin úvazku pracovníka.

Tato mzdová složka se používá pro rozúčtování měsíční mzdy na zakázky, střediska nebo činnosti. Zkontrolujte, aby pro použitý paušál byly zadáním pokryty všechny hodiny odpracované v daném měsíci.

M15 – Os. ohodnocení – zkrácený úvazek

Zadejte v korunách částku osobního ohodnocení, která je stanovena pro zkrácený úvazek. V případě neodpracované doby se tato částka uplatní v poměru odpracované doby k počtu hodin úvazku pracovníka.

M16 – Os. ohodnocení pro část měsíce – zkrácený úvazek

Zadejte v korunách částku osobního ohodnocení, která je stanovena pro zkrácený úvazek a zároveň zadejte počet odpracovaných hodin. Mzda se spočítá z poměru zadaných hodin a počtu hodin úvazku pracovníka.

Tato mzdová složka se používá pro rozúčtování měsíční mzdy na zakázky, střediska nebo činnosti. Zkontrolujte, aby pro dané osobní ohodnocení byly zadáním pokryty všechny hodiny odpracované v tomto měsíci.

M17 – Os. ohodnocení pevnou částkou

Zadejte přímo částku osobního ohodnocení v korunách. Tato částka se do mzdy převede bez jakékoliv úpravy. Položka osobního ohodnocení se zahrne do výpočtu mzdy za práci přesčas, protože je u této složky přednastavena volba Přesčasy.

Skupina Časová mzda (složky C01 – C19)

C01 – Časová mzda

Zadejte počet odpracovaných hodin v časovém odměňování a hodinovou sazbu. Mzda se vypočítá jako součin počtu hodin a hodinové sazby, které jsou zadané ve složce.

C02 – Časová mzda zadaná částkou

Zadejte počet odpracovaných hodin v časovém odměňování a celkovou částku mzdy v korunách. Tato částka se do mzdy převede bez jakékoli úpravy.

C03 – Časová mzda úkolová

Zadejte počet odpracovaných hodin v časovém odměňování, počet jednic a sazbu za jednici. Mzda se vypočte jako součin počtu jednic a sazby za jednici, které jsou zadané ve složce. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny.

Příklad: Ve mzdové složce bylo zadáno 12 jednic, 15 odpracovaných hodin a 195 Kč na jednici.

Výpočet: 12 × 195 = 2 340 Kč

C04 – Časová mzda placená hodinovým průměrem

Zadejte počet odpracovaných hodin v časovém odměňování a poměrnou část průměrného výdělku pro pracovněprávní účely. Mzda se spočítá tak, že počet zadaných hodin se vynásobí průměrným výdělkem pro pracovněprávní účely (Kč/hod). Výsledná částka se vynásobí zadaným procentem, vydělí 100 a zaokrouhlí na celé koruny.

Příklad: Ve mzdové složce bylo zadáno: 100 odpracovaných hodin, poměrná část výdělku 70 %, průměrný výdělek pro dané čtvrtletí je 205,80 Kč.

100 × 205,80 = 20 580, vynásobeno 20 580 × 70 / 100 = 14 406 Kč

C05 – Osobní ohodnocení pevnou částkou

Přímo zadejte částku v korunách a tato částka se do mzdy převede bez jakékoliv úpravy.

C06 – Osobní ohodnocení hodinové

Zadejte hodinovou sazbu v korunách. Výsledná částka se spočítá tak, že PAMICA nejprve zjistí odpracovanou dobu v časové mzdě v daném měsíci (součet hodin ze složek skupiny Časová mzda s druhem práce Základní pracovní doba). Spočítaná hodnota se pak vynásobí hodinovou sazbou zadanou ve složce. Konečný výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

Příklad: Ve mzdové složce bylo zadáno 205 Kč jako hodinová sazba a 145 hodin odpracovaných v časové mzdě.

Výpočet: 205 × 145 = 29 725 Kč

C07 – Osobní ohodnocení na jednici

Zadejte sazbu na jednici v korunách. Výsledná částka se spočítá tak, že PAMICA zjistí vykázaný počet jednic v časové mzdě za daný měsíc (součet jednic ze složek skupiny Časová mzda s druhem práce Základní pracovní doba) a ten poté vynásobí sazbou za jednici zadanou ve složce. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

C08 – Práce přesčas v časové mzdě v pracovní den

Zadejte počet hodin odpracovaných přesčas, resp. nad úvazek (ve zkráceném pracovním poměru) v pracovní den a rovněž zadejte sazbu za hodinu přesčasu v korunách. Výsledná částka se spočítá jako součin počtu hodin a hodinové sazby.

Odpracované hodiny podle úvazku a fondu měsíce zadáte do mzdové složky C01 – Časová mzda.

Příklad: Mzdu zadáte mzdovou složkou například C01 – Časová mzda. Práci přesčas v pracovní den zadáte složkou C08 – Práce přesčas v časové mzdě v pracovní den. U této složky můžete zatrhnout volbu Příplatek za práci přesčas. Příplatek za práci přesčas můžete také vložit samostatně pomocí složky P01. V této složce se vyplňuje počet odpracovaných hodin a sazba v procentech.

Podobné nastavení a výpočet mzdy platí i pro následující složky:

C09 – Práce přesčas v časové mzdě v den prac. klidu

C10 – Práce nad úvazek v časové mzdě v pracovní den

C11 – Práce nad úvazek v časové mzdě v den prac. klidu

C12 – Práce přesčas v časové mzdě v pracovní den, celkovou částkou

Zadejte počet hodin odpracovaných přesčas v pracovní den, resp. v den pracovního klidu, a rovněž zadejte i celkovou mzdu za přesčas v korunách.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro následující složky:

C13 – Práce přesčas v časové mzdě v den prac. klidu, celkovou částkou

C14 – Práce nad úvazek v pracovní den, celkovou částkou

C15 – Práce nad úvazek v den prac. klidu, celkovou částkou

C16 – Práce přesčas v pracovní den, úkolová

Zadejte počet hodin odpracovaných přesčas v pracovní den, resp. v den pracovního klidu, počet jednic dosažených v přesčasové práci a sazbu za jednici v době přesčasu. Mzda se vypočítá jako součin počtu jednic a sazby za jednici. Zadané hodiny jsou hodinami práce přesčas.

Podobné nastavení a výpočet platí i pro následující složky:

C17 – Práce přesčas v den prac. klidu, úkolová

C18 – Práce nad úvazek v pracovní den, úkolová

C19 – Práce nad úvazek v den prac. klidu, úkolová

Skupina Úkolová mzda (složky U01 – U08)

U01 – Úkolová mzda zadaná jednicově

Zadejte počet jednic a sazbu za jednici. Mzda bude spočítána jako součin počtu jednic a sazby za jednici, která je zadaná ve složce. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

U02 – Úkolová mzda zadaná celkovou částkou

Zadejte celkovou mzdu v korunách a počet jednic. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy.

U03 – Osobní ohodnocení pevnou částkou

Přímo zadejte částku v korunách. Tato částka se do mzdy převede bez jakékoli další úpravy.

U04 – Osobní ohodnocení na jednici

Zadejte sazbu na jednici v korunách. Výsledná částka se spočítá tak, že PAMICA zjistí vykázaný počet jednic v úkolové mzdě za daný měsíc (součet jednic ze složek skupiny Úkolová mzda s druhem práce Základní pracovní doba) a ten poté vynásobí sazbou za jednici, která je zadaná ve složce. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

Příklad: Ve mzdové složce bylo zadáno: sazba za jednici 195 Kč, v daném měsíci bylo v úkolové mzdě vyrobeno 50 jednic.

Výpočet: 195 × 50 = 9 750 Kč

U05 – Práce přesčas v pracovní den

Zadejte počet přesčasových hodin v daný pracovní den, resp. v den pracovního klidu, a rovněž zadejte v korunách celkovou částku mzdy za práci přesčas. Do výsledné mzdy se bez dalších úprav převede částka, která byla zadaná ve složce.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro následující složky:

U06 – Práce přesčas v den prac. klidu

U07 – Práce nad úvazek v pracovní den

U08 – Práce nad úvazek v den prac. klidu

Skupina Naturální mzda (složky T01–T06)

T01 – Naturální mzda bez pojištění

Zadejte částku v korunách. Do mzdy se bez úpravy převede částka, která je zadaná ve složce.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro složku T02 – Naturální mzda s pojištěním. Tuto složku mzdy využijete pro nepeněžité plnění, tj. například poskytnutí mobilního telefonu.

T03 – Auto k soukromému použití

Tato složka navyšuje základ sociálního a zdravotního pojištění a daň z příjmů. Složka T03 neovlivní průměrný výdělek.

T04 – Benzín pro soukromé použití

T05 – Dary

T06 – Naturální mzda s pojištěním (ovl. prům. výdělek)

Zadejte částku v korunách. Do mzdy se převede zadaná částka bez úpravy. Složka ovlivní průměrný výdělek.

Skupina Dohody, odstupné (složky D01 – D06)

Tyto složky můžete použít u uzavřené dohody o pracovní činnosti nebo u dohody o provedení práce, resp. při ukončení pracovního poměru pro vyplacení odstupného.

D01 – Dohoda (složka byla ukončena k 12/2011)

Zadejte přímo částku mzdy v korunách. Do mzdy se převezme částka v korunách (bez úpravy) zadaná ve složce.

Podobné nastavení a výpočet platí i pro následující složky:

D03 – Dohoda (vč. pojistného)

D05 – Odstupné

D02 – Dohoda v hodinové sazbě (složka byla ukončena k 12/2011)

Zadejte počet odpracovaných hodin a hodinovou sazbu. Mzda se vypočítá jako součin počtu hodin a hodinové sazby, která je zadaná ve složce. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro složku:

D04 – Dohoda v hodinové sazbě (vč. pojistného)

D06 – Odstupné (s výpočtem)

Zadejte násobek průměrného měsíčního výdělku pro výpočet odstupného, na které zaměstnanci vznikl nárok podle zákoníku práce. Výpočet částky odstupného provede program PAMICA. Výše odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru.

Skupina Příplatky a doplatky (složky P01 – P15)

P01 – Příplatek za práci přesčas

Zadejte počet hodin práce přesčas a procento příplatku. Mzda se vypočítá jako součin počtu zadaných hodin a hodnoty průměrného výdělku pro pracovněprávní účely (Kč/hod). Výsledek se vynásobí zadaným procentem a vydělí 100. Konečná částka se zaokrouhlí na celé koruny.

Příklad: U měsíční mzdy zadáte dohodnutou mzdu složkou M01 – Základní mzda. Případné odpracované hodiny přesčas v pracovní den zadáte složkou M02 – Práce přesčas v pracovní den, kde můžete zatrhnout volbu Příplatek za práci přesčas. Zatržením této volby dojde k vložení složky P01 – Příplatek za práci přesčas. Vložit ji však můžete také ručně. Ve složce P01 – Příplatek za práci přesčas se zadává procento příplatku a počet odpracovaných přesčasových hodin.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro složku P13 – Příplatek za práci přesčas v den pracovního klidu.

P02 – Příplatek za práci nad úvazek

Zadejte počet hodin práce nad úvazek a procento příplatku. Mzda se vypočítá jako součin počtu zadaných hodin a hodnoty průměrného výdělku pro pracovněprávní účely (Kč/hod). Výsledek se vynásobí zadaným procentem a vydělí 100. Konečná částka se zaokrouhlí na celé koruny.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro složku P14 – Příplatek za práci nad úvazek v den pracovního klidu.

P03 – Příplatek za práci ve svátek

Zadejte počet hodin ve svátek a procento příplatku. Mzda se vypočítá jako součin počtu zadaných hodin a hodnoty průměrného výdělku pro pracovněprávní účely (Kč/hod). Výsledek se vynásobí zadaným procentem a vydělí 100. Konečná částka je zaokrouhlena na celé koruny.

P04 – Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Zadejte počet hodin odpracovaných v sobotu a neděli a procento příplatku. Mzda se vypočítá jako součin počtu zadaných hodin a hodnoty průměrného výdělku pro pracovněprávní účely (Kč/hod). Výsledek se vynásobí zadaným procentem a vydělí 100. Konečná částka je zaokrouhlena na celé koruny.

P05 – Jiný příplatek za práci zadaný % výdělku

Zadejte počet hodin a procento příplatku. Mzda se spočítá jako součin počtu zadaných hodin a hodnoty průměrného výdělku pro pracovněprávní účely (Kč/hod). Výsledek se vynásobí zadaným procentem a vydělí 100. Konečná částka se zaokrouhlí na celé koruny.

P06 – Příplatek za pohotovost na pracovišti

Zadejte počet hodin pohotovosti na pracovišti a procento příplatku. Mzda se spočítá jako součin poměrné části průměrného výdělku a počtu hodin.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro následující složku:

P15 – Příplatek za pohotovost mimo pracoviště

Příklad: Ve mzdové složce je zadáno: 10 hodin a sazba 70 %. Průměrný výdělek je ve výši 205,82 Kč/hod.

Výpočet: 10 × 205,82 × 70 / 100 = 1 440,74 Kč, po zaokrouhlení 1 441 Kč

P07 – Příplatek za práci v noci

Zadejte počet hodin práce v noci a korunový příplatek za hodinu. Mzda se spočítá jako součin počtu zadaných hodin a příplatku.

P08 – Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Zadejte počet hodin práce ve ztíženém pracovním prostředí a procento základní sazby minimální mzdy. Mzda se spočítá jako součin poměrné části hodinové minimální mzdy a počtu hodin.

P09 – Jiný korunový příplatek

Zadejte počet hodin práce a korunový příplatek za hodinu. Mzda se spočítá jako součin počtu zadaných hodin a příplatku.

Příklad: Složku P09 – Jiný korunový příplatek použijete například v případě, kdy chcete zaměstnanci přispět na dopravu.

P10 – Příplatek za směnnost

Zadejte počet směn a částku příplatku na jednu směnu. Mzda se spočítá jako součin počtu zadaných směn a příplatku za směnu. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

P11 – Příplatek zadaný pevnou částkou

Zadejte přímo velikost příplatku v korunách. Do mzdy se převede částka v korunách zadaná ve složce, a to bez další úpravy.

P12 – Doplatek do minimální mzdy

Zadejte procentní výši minimální mzdy, do které se má doplatek spočítat. Doplatek se spočítá v případě, že mzda nedosahuje zadanou část minimální mzdy. PAMICA sečte nejprve všechny mzdové složky, u kterých je nastavena volba Minimální mzda. Doplatek je rozdíl mezi základní minimální mzdou, resp. výší minimální mzdy pro příslušnou skupinu prací vynásobenou zadaným procentem a součtem mzdových složek. V případě záporné částky je doplatek nulový, tzn. mzda je vyšší než minimální, a tak není co doplácet.

U zkrácených pracovních poměrů se minimální mzda krátí ve stejném poměru. Např. zkrácený poměr 6 hodin z 8 hodin, minimální mzda je

18 900 × 6 / 8 = 14 175 Kč.

V případě náhrad (dovolená, nemoc) se minimální mzda krátí podle odpracovaných hodin ve stejném poměru jako měsíční mzda. Např. zaměstnanec odpracoval 128 hodin ze 176 hodin, minimální mzda je 18 900 × 128 / 176 = 13 745,45 Kč po zaokrouhlení 13 746 Kč.

Příklad 1: Plný úvazek, zadáno 90 %, minimální mzda 18 900 Kč.

Výpočet: 90 % z 18 900 Kč je 17 010 Kč, mzda 1 000 Kč, doplatek je tedy 16 010 Kč.

Příklad 2: Zkrácený úvazek 6/8, zadáno 90 %, minimální mzda je 14 175 Kč.

Minimální mzda krácena pro výpočet doplatku na 12 758 Kč (14 175 × 0,9), mzda 1 000 Kč, doplatek 11 758 Kč.

Příklad 3: Plný úvazek, zadáno 100 %, minimální mzda je 18 900 Kč, odpracováno 128 hodin ze 176 hodin.

Minimální mzda je 18 900 × 128 / 176 = 13 745,45 Kč, po zaokrouhlení 13 746 Kč, mzda 1 000 Kč, doplatek 12 746 Kč.

Doplatek do výše minimální mzdy pro příslušnou skupinu prací ovlivníte nastavením skupiny prací v poli Zaručená mzda v agendě Pracovní poměry.

Skupina Prémie a odměny (složky O01–O14)

O01 – Prémie pevnou částkou

Zadejte přímo výši prémií v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy.

O02 – Prémie % ze základní mzdy

Zadejte procento ze základní mzdy. Prémie se spočítá tak, že program zjistí dosaženou mzdu v měsíci (bez práce přesčas a nad pracovní úvazek), vynásobí ji zadaným procentem a zaokrouhlí na celé koruny.

O03 – Prémie % ze mzdy přesčas v pracovní den

Zadejte procento ze mzdy. Prémie se spočítají tak, že PAMICA v daném měsíci zjistí mzdu dosaženou za přesčasy v pracovní den (součet mzdy ze složek druh práce – Přesčas v pracovní den), vynásobí ji zadaným procentem a výsledek zaokrouhlí na celé koruny. Příplatky za práci přesčas do výpočtu nevstupují.

O04 – Prémie % ze mzdy přesčas v den klidu

Zadejte procento ze mzdy. Prémie se spočítají tak, že program v daném měsíci zjistí mzdu dosaženou za přesčasy ve dnech pracovního klidu (součet mzdy ze složek druh práce - Přesčas v den klidu), vynásobí ji zadaným procentem a výsledek zaokrouhlí na celé koruny. Příplatky za práci přesčas do výpočtu nevstupují.

O05 – Prémie % ze mzdy nad úvazek v pracovní den

Zadejte procento ze mzdy. Prémie se spočítají tak, že program v daném měsíci zjistí mzdu dosaženou za práci nad úvazek v pracovní den (součet mzdy ze složek druh práce - Práce nad úvazek v den klidu), vynásobí ji zadaným procentem a výsledek zaokrouhlí na celé koruny. Příplatky za práci nad úvazek do výpočtu nevstupují.

O06 – Prémie % ze mzdy nad úvazek v den klidu

Zadejte procento ze mzdy. Prémie se spočítají tak, že program v určeném měsíci zjistí dosaženou mzdu za přesčasovou práci v den pracovního klidu (součet mzdy ze složek druh práce - Práce nad úvazek v den klidu), vynásobí ji zadaným procentem a výsledek zaokrouhlí na celé koruny. Příplatky za práci nad úvazek do výpočtu nevstupují.

O07 – Prémie podílem z ukazatele

Zadejte procento z ukazatele a hodnotu prémiového ukazatele v korunách (například obrat střediska). Program vynásobí zadaný ukazatel procentem, vydělí 100 a zaokrouhlí na celé koruny. Procento lze v tomto případě zadat s přesností na čtyři desetinná místa.

O08 – Prémie podílem z ukazatele a odpracované doby

Zadejte procento z ukazatele a hodnotu prémiového ukazatele v korunách (například obrat střediska). Program vynásobí zadaný ukazatel procentem a vydělí 100. Procento lze v tomto případě zadat s přesností na čtyři desetinná místa. Spočítané prémie se vynásobí podílem odpracované doby (bez přesčasů a nadúvazků) a fondu pracovní doby. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

Příklad: U měsíční mzdy zadáte dohodnutou mzdu složkou M01 – Základní mzda ve výši 24 000 Kč. Složkou O08 – Prémie podílem z ukazatele a odpracované doby můžete zaměstnanci přednastavit prémie, např. na základě obratu firmy tak, že uvedete (nastavíte) příslušné procento.

O09 – Prémie za delší období

Skupina Prémie a odměny (složky O01–O14)

Zadejte přímo výši prémií v korunách. Částka se převede do výplaty bez další úpravy. Do průměrného výdělku se započítá pouze část připadající na toto období. V následujících obdobích se do průměrného výdělku rovněž započte poměrná část prémie. V poli Období je možné zadat hodnotu 1 až 4. Při výpočtu alikvotních částí připadajících na čtvrtletí se počítá s dopočtem do celkové částky. V aktuálním čtvrtletí se započítá dopočet do celkové částky a v následujících čtvrtletích se započítává vždy stejná částka.

Příklad: Mzdy za červen 2024, prémie za více období ve výši 18 000 Kč, započíst do 3. období. V červnu se vyplatí celá výše prémií v částce 18 000 Kč. Alikvotní část odměny pro průměrný výdělek (PV) je ve 2., 3. a 4. čtvrtletí 6 000 Kč.

Výpočet PV za 2. čtvrtletí

Hrubá mzda za duben až červen činí 75 000 Kč (bez alikvotní části prémií za tři období)

Úvazek 520 hod.

Odpracováno 450 hod.

Alikvotní část prémií za více období 6 000 Kč

Zvýšení HM o prémie za více období 5 192,31 Kč (6 000 × 450 / 520)

Průměrný výdělek (PV) 178,21 Kč/h [(75 000 + 5 192,31) / 450]

Výpočet PV za 3. čtvrtletí

Hrubá mzda za červenec až září činí 72 000 Kč (bez alikvotní části prémie za tři období)

Úvazek 528 hod.

Odpracováno 430 hod.

Alikvotní část prémií za více období 6 000 Kč

Zvýšení HM o prémie za více období činí 4 886,36 Kč (6 000 × 430 / 528)

Průměrný výdělek (PV) 178,81 Kč/h [(72 000 + 4 886,36) / 430]

Výpočet PV za 4. čtvrtletí

Hrubá mzda za říjen až prosinec 90 000 Kč (bez alikvotní části prémie za tři období)

Úvazek 528 hod.

Odpracováno 540 hod.

Alikvotní část prémií za více období 6 000 Kč

Zvýšení HM o prémie za více období 6 000 Kč (Pokud je odpracováno více hodin než je úvazek, alikvotní část se nezvyšuje.)

Průměrný výdělek (PV) 177,78 Kč/h [(90 000 + 6 000) / 540)]

O10 – Podíly

Zadejte přímo výši podílů v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy.

O11 – Odměny – 50 roků, odchod do penze

Zadejte přímo výši odměny v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy. Složku použijete v případě, že důvod poskytnutí odměny nastal až po skončení zaměstnání (od 1. 1. 2007). Podobné nastavení a výpočet platí také pro složku O12 – Odměny při životních a pracovních výročích.

O13 – Odměny – 50 roků, odchod do penze – s pojištěním

Zadejte přímo výši odměny v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy. Složku použijete v případě, že důvod pro poskytnutí odměny nastal v průběhu zaměstnání (od 1. 1. 2007).

O14 – Prémie zadané jednicově

Zadejte sazbu prémie v korunách a násobek jednic, který udává, kolikrát má být částka vyplacena. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny.

Skupina Mimomzdové prostředky (složky Z01 – Z23)

Z01 – Stipendium

Zadejte přímo částku v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy.

Z02 – Studijní pobyt

Zadejte přímo částku v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy.

Z03 – Doplatek zdravotního pojištění do minima

Tato složka je vytvořena automaticky při nedostatečném základu zdravotního pojištění. Zadaná částka rozdílu se připočte k již vypočtenému základu zdravotního pojištění ze mzdy a zaokrouhlí se na celé koruny nahoru. Takto vznikne nový základ zdravotního pojištění, ze kterého se vypočte pojistné na zdravotní pojištění, a to vynásobením hodnoty základu částkou  stanovenou platnou legislativou (Legislativa/Mzdy/Zdravotní pojištění). Tímto způsobem se vypočte částka na zaměstnance a částka na zaměstnavatele. Následně se odečte částka na zaměstnance a zaměstnavatele vypočtená ze mzdy. Výsledná výše pojištění se podle nastaveného způsobu platby připočte do odvodů pojistného ve mzdě a do odvodů zaměstnavatele.

Používá se zejména v případech, kdy zaměstnanec nedosáhl minimální mzdy a musí doplatit zdravotní pojištění do výše minimální mzdy.

Příklad: Minimální mzda 18 900 Kč, pracovník má ve zkráceném poměru měsíční výdělek 6 000 Kč (takže se doplácí do minimální mzdy). Rozdíl je 12 900 Kč. Pracovníkovi se ve výpočtu mzdy vypočítá pojistné na zdravotní pojištění z 6 000 Kč, tj. 810 Kč, 540 Kč odvede zaměstnavatel. Zaměstnanci se ze mzdy strhne 4,5 %, tj. 270 Kč. Základ pojistného je 18 900 Kč, pojistné 2 552 Kč. Ve mzdě odvedeno 810 Kč, zbývá odvést 2 552 – 810 = 1 742 Kč. Zaměstnanci, resp. zaměstnavateli se strhne pojistné podle nastavení způsobu platby: 851 Kč + 1 701 Kč (pracovník 1/3, zaměstnavatel 2/3), 2 012 Kč + 540 Kč (pracovník celý doplatek), 270 Kč + 2 282 Kč (zaměstnavatel celý doplatek).

Zaměstnancům, na které se nevztahuje povinnost odvodu zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu (tj. minimální mzdy), nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné typ neplatit doplatek do minima zdr. poj. PAMICA poté nebude ve mzdě složku Z03 generovat a zaměstnanec odvede zdravotní pojištění ze skutečně dosažené mzdy.

Z04 – Oprava základu sociálního pojištění z minulosti

Částka rozdílu zadaná ve mzdové složce se připočte k již vypočtenému základu sociálního pojištění ze mzdy a zaokrouhlí se na celé koruny nahoru. Zadejte období, za které sociální pojištění opravujete.

Pojistné se vypočítá ve dvou krocích:

  • pojistné ze základu vypočteného z ostatních mzdových složek,
  • pojistné z částky zadané touto složkou. Zaokrouhlení pojistného připadajícího na zaměstnance (na celé Kč nahoru) se provede až ze součtu nezaokrouhlených částek pojistného.

Z05 – Oprava základu zdravotního pojištění z minulosti

Tato mzdová složka se používá pro opravu chybného základu z mezd vystavených v minulosti. Zadejte období, za které zdravotní pojištění opravujete.

Z06 – Oprava základu zdravotního pojištění

Tato mzdová složka se používá pro opravu chybného základu zdravotního pojištění u mezd aktuálního měsíce.

Z07 – Daňový bonus

Zadejte částku daňového bonusu, která bude v daném měsíci vyplacena. Tato mzdová složka se používá pro ruční zadání částky daňového bonusu, která má být aktuálně vyplacena. Jejím použitím se vypne automatický výpočet pro přidělování daňového bonusu.

Z08 – Roční zúčtování (složka byla ukončena k 12/2010)

Zadejte částku doplatku ze zúčtování, která byla vypočtena ručně nebo v předchozím programu. Tuto složku nezadávejte, pokud roční zúčtování vypočítala PAMICA.

Z09 – Oprava zálohy na daň

Zadejte (kladně nebo záporně) částku, o kterou chcete opravit chybně sraženou zálohu na daň. Uveďte měsíc zpracování mzdy, za který opravu provádíte.

Z10 – Oprava daně zvláštní sazbou

Zadejte (kladně nebo záporně) částku, o kterou chcete opravit chybně sraženou daň zvláštní sazbou. Uveďte měsíc zpracování mzdy, za který opravu provádíte.

Z11 – Oprava daňového bonusu

Zadejte (kladně nebo záporně) částku, o kterou chcete opravit chybně uplatněný daňový bonus. Uveďte měsíc zpracování mzdy, za který opravu provádíte.

Z12 – Oprava ročního zúčtování (složka byla ukončena k 12/2010)

Zadejte (kladně nebo záporně) částku, o kterou chcete opravit přeplatek daně z ročního zúčtování. Uveďte měsíc zpracování mzdy, za který opravu provádíte.

Z13 – Roční zúčtování – přeplatek na dani

Zadejte částku přeplatku na dani z ročního zúčtování vypočítanou ručně nebo v předchozím programu. Tuto složku nezadávejte, pokud roční zúčtování vypočítala PAMICA.

Z14 – Roční zúčtování – doplatek na daňovém bonusu

Zadejte částku doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování vypočítanou ručně nebo v předchozím programu. Tuto složku nezadávejte, pokud roční zúčtování vypočítala PAMICA.

Z15 – Oprava ročního zúčtování – přeplatek na dani

Zadejte (kladně nebo záporně) částku, o kterou chcete opravit přeplatek daně z ročního zúčtování. Zadejte měsíc mzdy, za který provádíte opravu.

Z16 – Oprava ročního zúčtování – doplatek na daňovém bonusu

Zadejte (kladně nebo záporně) částku, o kterou chcete opravit doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování. Zadejte měsíc mzdy, za který provádíte opravu.

Z17 – Oprava základu důchodového spoření z minulosti (složka byla ukončena k 12/2015)

Zadejte (kladně nebo záporně) částku, o kterou chcete opravit základ důchodového spoření. Zadejte měsíc mzdy, za který provádíte opravu.

Z18 – Vypořádání přeplatku na důchodové spoření (složka byla ukončena k 12/2015)

Zadejte kladně částku přeplatku na důchodové spoření, o kterou zaměstnanec na základě písemné žádosti požaduje snížit svou srážkovou a odvodovou povinnost k pojistnému na důchodové spoření.

Z19 – Fiktivní povinné pojistné (složka byla ukončena k 12/2020)

Zadejte částku odpovídající povinnému pojistnému, o kterou požadujete navýšit základ daně. Tuto složku zadejte pouze u zaměstnanců, u kterých zaměstnavatel nemá povinnost platit povinné pojistné, protože se jedná o zaměstnance, u kterých se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo zaměstnance, na které se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu.

Z20 – Osvobozené příjmy

Zadejte částku osvobozených příjmů uvedených v § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů, které mají být uvedeny na Mzdovém listě zaměstnance. Pro různé osvobozené příjmy si můžete vytvořit svoje vlastní uživatelské definice dle potřeby firmy.

Složku mzdy Z20 Osvobozené příjmy je možné vložit do vystavené mzdy zaměstnance jednotlivě nebo hromadně prostřednictvím povelu Vložit složky… z nabídky Záznam v agendě Mzdy.

Složka Z20 je určena pro příspěvky zaměstnavatele, např. na závodní stravování nebo zdravotní pomůcky. Tyto příjmy neovlivní výpočet mzdy zaměstnance, vstoupí pouze na Mzdový list.

V agendě Definice složek mezd můžete u složky Z20 Osvobozené příjmy zvolit, zda o těchto příjmech budete účtovat, nebo ne. V poli Zaúčtování vyberte z možností Zaúčtovat, resp. Neúčtovat. V případě, že si přejete o některých osvobozených příjmech účtovat, nastavení zaúčtování, resp. neúčtování osvobozených příjmů můžete provést i na dialogu složky mzdy ve vystavené mzdě daného zaměstnance.

Z20j – Osvobozené příjmy zadané jednicově

Zadejte počet jednic a sazbu za jednici osvobozených příjmů, které mají být uvedeny na Mzdovém listě zaměstnance. Pro různé osvobozené příjmy si můžete vytvořit svoje vlastní uživatelské definice dle potřeby firmy. Ostatní nastavení je stejné jako u složky Z20.

Z21 – Stravenkový paušál

Tuto složku zadejte u zaměstnanců, kterým poskytujete stravenkový paušál. Do pole Denní paušál zadejte výši stravenkového paušálu.

V poli Odpracováno uveďte počet odpracovaných směn, za které je v daném měsíci poskytován stravenkový paušál.

Pomocí výklopného seznamu v poli Zaúčtování můžete zvolit, zda chcete složku zaúčtovat či nikoli.

Z21a – Stravenkový paušál bez osvobozeného limitu

Tuto složku zadejte u zaměstnanců, kteří nemají nárok na osvobozený stravenkový paušál nebo kterým chcete poskytnout další příspěvek na stravování. Tento příspěvek je v plné výši zdanitelným příjmem zaměstnance. Do pole Denní paušál zadejte výši dalšího příspěvku na stravování.

V poli Odpracováno uveďte počet odpracovaných směn, za které je v daném měsíci poskytován stravenkový paušál.

Pomocí výklopného seznamu v poli Zaúčtování můžete zvolit, zda chcete složku zaúčtovat či nikoli.

Z22 – Paušál za práci na dálku

Tuto složku zadejte u zaměstnanců, kterým poskytujete paušální náhradu nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Do pole Hodinový paušál zadejte hodinovou výši paušální náhrady nákladů.

V poli Odpracováno uveďte počet hodin, které zaměstnanec odpracoval na dálku.

Pomocí výklopného seznamu v poli Zaúčtování můžete zvolit, zda chcete složku zaúčtovat či nikoli.

Z23 – Zaměstnanecké benefity

Tuto složku zadejte u zaměstnanců, kterým poskytujete zaměstnanecké benefity. Do pole Částka zadejte výši nepeněžního benefitu. U složky mzdy bude automaticky sledován limit pro osvobození do poloviny průměrné mzdy.

Pomocí výklopného seznamu v poli Zaúčtování můžete zvolit, zda chcete složku zaúčtovat či nikoli. Do pole Korekce zadejte součet již poskytnutých nepeněžních benefitů evidovaných pomocí jiných složek mezd, u kterých není sledován limit pro osvobození.

Skupina Jednorázové náhrady a dávky (složky J01 – J11)

J01 – Náhrada celkovou částkou

Zadejte přímo částku v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce, a to bez další úpravy.

J02 – Náhrada hodinová

Zadejte počet hodin. Zadané hodiny se vynásobí průměrným výdělkem a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny. Je-li hodnota průměrného výdělku ve složce zadána, použije se tato hodnota. V opačném případě se pro výpočet zadá průměrný výdělek platný pro aktuální čtvrtletí.

J03 – Náhrada nezdaněná

Mzdovou složku J03  - Náhrada nezdaněná použijete pro výplatu cestovních náhrad zaměstnanci nebo pro srážku za stravné.

Zadejte přímo částku v korunách. Do mzdy se převede částka zadaná ve složce bez další úpravy.

Podobné nastavení a výpočet platí také pro následující složky:

J04 – Náhrada zdaněná, bez pojištění

J05 – Nemocenská dávka, jednorázová (složka byla ukončena k 12/2009)

J06 – Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (složka byla ukončena k 12/2009)

J07 – Proplacená/vrácená dovolená

Do mzdy se bez úpravy převede částka v korunách zadaná ve složce. U vrácené dovolené (čerpáno více než byl nárok) zadejte částku záporně. O zadané dny dovolené se následně zvýší (u vrácené dovolené sníží) čerpání dovolené.

Příklad: V případě, že chcete zaměstnanci proplatit dovolenou, zadejte do mzdy složku mzdy J07 – Proplacená/vrácená dovolená. Ve složce vyplníte částku, kterou chcete zaměstnanci proplatit a nastavíte počet proplácených dnů. V agendě Pracovní poměry se proplacené dny nastaví jako dny čerpané dovolené (množství zbývající dovolené se sníží o proplacené dny).

V případě, že zaměstnanec přečerpal nárok na dovolenou, musíte tuto přečerpanou dovolenou nejpozději do konce roku vyrovnat. Tento krok provedete prostřednictvím složky mzdy J07 – Proplacená/vrácená dovolená tak, že částku za přečerpané dny zadáte zápornou hodnotou a doplníte počet přečerpaných dnů (dovolená může být 0 dní a více). V agendě Pracovní poměry se počet dní zadaných ve složce J07 – Proplacená/vrácená dovolená odečte – v tomto případě v poli Čerpáno.

V případě, že budete zaměstnanci proplácet nevyčerpanou dovolenou dodatečně až v některém dalším měsíci po skončení pracovního poměru, upravte ve mzdě výši průměrného výdělku, tak, aby odpovídal průměrnému výdělku v měsíci odchodu.

J08 – Proplacení nevyčerpané dovolené

Zadejte kladně počet dní nevyčerpané dovolené, které mají být zaměstnanci proplaceny. Náhrada se vypočte jako součin počtu dnů dovolené, denního úvazku a průměrného výdělku. Průměrný výdělek se převezme z vystavené mzdy z pole Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. O zadané dny dovolené se zvýší čerpání dovolené.

Denní úvazek vypočtený programem můžete ve složce mzdy podle potřeby změnit. U nerovnoměrných a turnusových rozvrhů pracovní doby je denní úvazek vypočten jako průměrná délka směny.

J09 – Náhrada nezdaněná zadaná jednicově

Zadejte sazbu za jednici v Kč a počet jednic, náhrada se pak vypočte jako součin těchto hodnot. Počet jednic je možné zadat pouze kladně. Ze složky se neodvádí daň ani pojištění.

Tuto složku je možné využít například pro zadání srážek za stravenky. V agendě Pracovní poměry si můžete na záložce Trvalé složky mzdy přednastavit složku J09 Náhrada nezdaněná zadaná jednicově, ve které do pole Sazba zadáte částku za jednu stravenku zápornou hodnotou. Následně můžete ve vystavené mzdě ve složce J09 do pole Počet jednic zadávat již jen počet zaměstnancem odebraných stravenek. Výslednou částku ve složce vypočte program PAMICA.

J10 – Proplacená/vrácená dovolená (hod.)

Do mzdy se převezme částka v Kč zadaná ve složce bez úpravy. U vrácené dovolené (čerpáno více, než byl nárok) zadejte částku záporně. O zadané hodiny dovolené se zvýší (resp. u vrácené dovolené sníží) čerpání dovolené.

Při skončení pracovního poměru PAMICA automaticky vloží do mzdy složku J11 k proplacení nevyčerpané dovolené.

J11 – Proplacení nevyčerpané dovolené (hod.)

Zadejte kladně počet hodin nevyčerpané dovolené, které mají být zaměstnanci proplaceny. Náhrada se vypočte jako součin počtu hodin dovolené a průměrného výdělku. Průměrný výdělek se převezme z vystavené mzdy z pole Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. O zadané hodiny dovolené se zvýší čerpání dovolené.

Skupina Zálohy (složky L01 – L04)

L01 – Řádná záloha

Zadejte částku zálohy v korunách. Tato suma se zaměstnanci vyplatí v den zúčtování záloh vždy v zadané výši.

L02 – Řádná záloha do výše doplatku

Zadejte částku zálohy v korunách. Požadovaná suma se sníží v případě nedostatečných příjmů zaměstnance a vyplatí se zaměstnanci v den zúčtování záloh.

PAMICA vypočítá doplatek mzdy, odečte všechny zálohy ze složek L01 až L04 a zjistí zbývající doplatek. Do pole Vyplacená záloha následně uvede částku nižší z částek požadované zálohy a zbývající doplatek. Je-li zbývající doplatek záporný, uvede 0.

L03 – Mimořádná záloha

Zadejte částku zálohy v korunách. Tato suma se vyplatí zaměstnanci jako mimořádná záloha v určené výši.

L04 – Mimořádná záloha do výše doplatku

Zadejte částku zálohy v korunách. Požadovaná suma se sníží v případě nedostatečných příjmů zaměstnance a vyplatí se zaměstnanci v den zúčtování záloh. PAMICA spočítá doplatek mzdy, odečte všechny zálohy ze složek L01 až L04 a zjistí zbývající doplatek. Do pole Vyplacená záloha následně uvede částku nižší z částek požadované zálohy a zbývající doplatek. Je-li zbývající doplatek záporný, uvede 0.