Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Mzdy

Mzda každého zaměstnance se v programu PAMICA skládá ze složek mzdy a složek nepřítomnosti. Tyto složky:

  • mohou být do mzdy vloženy ručně,
  • mohou se každý měsíc opakovat - tzv. trvalé složky mzdy tvořící mzdu zaměstnance každý měsíc, jako jsou základní mzda, osobní ohodnocení, prémie a odměny atd. nebo
  • mohou být vytvořeny importem z docházkového systému.

Složky mzdy a složky nepřítomnosti

Při sestavení mzdy zaměstnance můžete volit ze širokého výběru druhů složek mezd. Každé složce je přiřazen správný výpočet, který závisí na variabilním počtu parametrů konkrétní složky. Jednotlivé složky lze snadno přizpůsobit interním požadavkům a potřebám, např. přednastavit ve firmě zavedené procentní a korunové sazby určené pro jednotlivá střediska, činnosti, zakázky nebo pro celou firmu. PAMICA umožňuje definovat vlastní uživatelské složky mezd pro podrobnější rozlišení mezd a zavést tak složky jako např. Prémie (konzultace), Prémie (účast na výstavě) atd. Často používané složky je možno označit jako oblíbené.

PAMICA rovněž poskytuje souhrnný přehled mezd použitých složek mezd a nepřítomnosti za aktuální rok a všechny zaměstnance. Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností si můžete zobrazit samostatně za každý pracovní poměr, stejně tak výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Za každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy.

PAMICA: Složky mezd lze definovat v agendě Definice složek mezd

Příplatky, prémie, odměny

V nabídce složek mzdy je k dispozici celá řada různých druhů příplatků (např. za vedení, zastupování, pohotovost apod.), osobních ohodnocení (s vazbou na jednici, hodinové nebo pevnou částkou), různých prémií, odměn, odměn členům statutárních orgánů apod. PAMICA rozpočítává odměny za delší období (třinácté a čtrnácté platy) do průměrného výdělku v poměru k odpracované době.

PAMICA: Program rozpočítá prémie za delší období do průměrného výdělku v poměru k odpracované době

Srážky a exekuce

Uživatelům PAMICA pomůže hlídat srážky ze mzdy, ať už mají trvalý, resp. opakovaný charakter, nebo se vztahují pouze ke mzdě za příslušný měsíc. Jednotlivé druhy srážek mají své složky. Propracované nastavení srážek ze mzdy pomůže zejména při plnění povinnosti zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy zaměstnance na základě příkazu soudu nebo správního orgánu. PAMICA rozlišuje přednostní (výživné, exekuce, náhrady škod, pohledávky daní a poplatků atd.) a nepřednostní pohledávky a umožňuje automatický výpočet základní nezabavitelné částky mzdy.

Výpočet mezd a jeho kontrola

Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností PAMICA zobrazuje samostatně za každý pracovní poměr, stejně tak výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Za každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy.

PAMICA: Pohled na detaily vystavené mzdy jednoho ze zaměstnanců

PAMICA provádí všechny potřebné výpočty pro stanovení průměrných výdělků k určení náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, zároveň zajišťuje veškerou evidenci potřebnou pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Program také podporuje výpočet zákonného pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (úrazové pojištění placené zaměstnavatelem).

Při vystavení mezd PAMICA hlídá správnost a úplnost podkladů. Upozorní na případné nedostatečné nebo chybné údaje, např. překročení nebo naopak nedodržení fondu pracovní doby, chybějící podklady pro zjištění průměrného výdělku a následný výpočet náhrady mzdy za dovolenou nebo pro vyčíslení doplatků zdravotního pojištění atd. Sporné mzdy s výskytem chyb je možné díky záznamům varovných a chybových hlášení jednoduše vyfiltrovat. Dokud nejsou vystaveny mzdy pro všechny aktivní zaměstnance, PAMICA nedovolí jejich zaúčtování.

Tip: Vyberte si řadu SQL:
PAMICA SQLŘada SQL umožňuje ve většině agend sledovat historii záznamů. A to včetně agend, ve kterých probíhá sestavování a případné úpravy mezd. Díky tomu budete mít přehled o provedených změnách a o tom, kdo tyto změny udělal.

Režim práce a historické mzdy

PAMICA umožňuje pracovat se mzdami za více let, přepnout režim pro práci pouze na aktuální rok nebo otevřít záznamy pouze jednoho měsíce.

PAMICA: dialogové okno pro změnu roku pro práci se mzdami

Jednoduše dostupná data za delší období poslouží např. při sledování vývoje mezd zaměstnanců, nepřítomnosti, prémií, stavu zaměstnanců za celou firmu nebo za jednotlivá střediska apod.

Díky agendě sledující historii mezd lze v programu PAMICA sledovat a vyhodnocovat mzdový vývoj zaměstnance, ale také zajistit plynulý přechod na program PAMICA z jiného dosud používaného systému, a to kdykoliv v průběhu roku.

Tip: Rozšiřte možnosti programu PAMICA díky externímu řešení v projektu POHODA plus.
Možnosti programu PAMICA lze rozšířit díky spolupráci s externí aplikací pro evidenci docházky. Získaná data se automaticky načítají do programu PAMICA a usnadňují přípravu podkladů pro zpracování mzdové agendy. Více informací získáte na stránkách partnerského projektu POHODA plus.

Kam dál?

Výplata a zaúčtování mezd a dalších závazků
Napojení na docházkový systém
Tiskové sestavy a export dat