Odemkněte potenciál systému POHODA

3.13 Nabídka Zobrazit

Nabídkou Zobrazit můžete ovlivnit vzhled programu a stejně tak i zobrazení aktuální agendy. Možnost Vzhled programu umožní uživatelské nastavení vzhledu programu, a to ve stylu Microsoft Office 2000, Microsoft XP nebo Microsoft 2003.

Panel agend zobrazí nebo zruší zobrazení panelu agendy. Detailnější popis panelu agend jsme připravili do kapitoly Popis okna programu.

Panel členění zobrazí nebo zruší zobrazení panelu členění. Bližší informace o panelu členění získáte v kapitole Sklady.

Standardní lišta je volba, která zapne a opačně vypne nástrojovou lištu, která obsahuje řadu tlačítek zpřístupňujících nejpoužívanější povely. Další informace o standardní liště naleznete v kapitole Popis okna programu.

Další možnosti jsou určené k ovládání tabulky agendy. Povelem Hlavní tabulka zobrazíte hlavní tabulku agendy. Používáte-li při práci s počítačem myš, stačí, když kliknete na první záložku tabulky označenou *. Jakmile provedete výběr záznamů, ať už jakýmkoliv způsobem, vámi vybrané záznamy se zobrazí v tabulce dotazu. Samotný název dotazu uvidíte zobrazený na záložce.

Povel ALT+V se používá pro přepnutí do hlavní tabulky

Při přepínání záložek se k tabulce s posledním dotazem vrátíte kliknutím na záložku s trychtýřem, stiskem klávesové zkratky ALT+Q nebo zvolením povelu Záložka dotazu z nabídky Nastavení/Zobrazit.

Podle barvy ikony na záložce rozlišíte, je-li aktuální záznam součástí dotazu. Takovou informaci uvítáte při práci v položkách dokladu. Modrá ikona záložky indikuje, že aktuální záznam je součástí aktivního dotazu. Pokud je otevřena tabulka položek, klávesová zkratka ALT+P provede návrat do tabulky dotazu. Šedá ikona záložky určuje, že žádný dotaz není aktivní. Pokud je otevřena tabulka položek, stiskem klávesové zkratky ALT+P se navrátíte do hlavní tabulky. Pravým tlačítkem myši nad záložkou s dotazy vyvoláte nabídku s názvy dříve provedených a uložených dotazů, ze kterých můžete vybírat.

Tabulku položek otevřete stiskem klávesové zkratky ALT+P nebo kliknutím myši na příslušnou záložku.

Povel Tabulka položek otevře položky dokladu, které se zapisují do samostatné tabulky. Tabulka položek je k dispozici v různých agendách. Jejich možnosti zápisu a ovládání se liší podle konkrétního zaměření agendy. Pokud se nacházíte v tabulce položek, přenese vás použití povelu nebo klávesová zkratka ALT+P do hlavní tabulky. Kromě záložek hlavní tabulky a tabulky dotazu může agenda obsahovat ještě další záložky. Mezi těmito záložkami se můžete pohybovat pomocí povelu Záložky agendy nebo klávesové zkratky ALT+I. Opakované vyvolání povelu cyklicky přepíná jednotlivé záložky.

Podrobně je tabulka položek popsána v kapitole Popis okna programu.