Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 12. 2020 při nákupu aplikace mPOHODA Basic

3.12 Cizí měny

Agendy Cizí měny a Kurzový lístek jsou přístupné pouze v případě, že je v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny zatržena volba Povolit použití cizích měn.

V agendě přístupné z nabídky Nastavení/Seznamy doplňte jednotlivé cizí měny, které chcete při své práci v programu používat. Nezapomeňte u každé měny uvést její Kód podle platného kurzového lístku ČNB a Symbol, který můžete vložit do tiskových sestav. Dále zvolte Množství cizí měny pro kurzový přepočet a zemi, v níž se daná měna používá.

Měny, které chcete využívat ihned, označte zatržením volby Měna se používá. Jen takto označené měny budou nabízeny v ostatních agendách. Pokud je cizí měna použita v jiné agendě (například v agendě Kurzový lístek či Vydané faktury), program POHODA nedovolí její smazání.

Kurzový lístek

Než začnete s vlastním účtováním dokladů v cizí měně, nejprve vyplňte kurzy měn v agendě Kurzový lístek. Jednotlivé kurzy pro daný den vyplníte v tabulce pod záložkou Kurzy, kde jsou zobrazeny měny z agendy Cizí měny, které mají zatrženo pole Měna se používá, a zároveň nemají zatrženo pole Denominace eura.

Pole týkající se denominací eura v současné době už nepoužijete. V programu jsou ovšem ponechána z důvodu kompatibility se staršími verzemi programu.

Používáte-li pevný kurz s platností od určitého data, je třeba, abyste doplnili kurzový lístek právě pro uvedené datum a ve formuláři zvolili Pevný kurz platný od data. Pokud pracujete jen s denními kurzy, musíte pro každý den doplnit příslušný kurz. U těchto kurzů vyberte ve formuláři volbu Denní kurz.

V řadě POHODA E1 můžete nastavit i skladový kurz pro určité období, který použijete pro hromadnou úpravu kurzů v agendě Zásoby na záložce Dodavatelé.

Možnost Celní kurz sloužila do referenčního období červenec 2016 pro zadání kurzového lístku, podle kterého se přepočítávala fakturovaná hodnota pro výkaz pro Intrastat. Celní kurz bude dále sloužit pro vytváření interních dokladů pro přiznání a odpočet DPH při dovozu zboží mimo EU, a to povelem Záznam/Vyměření DPH…

Jednotným kurzem přepočítají poplatníci, kteří nevedou účetnictví, své příjmy a výdaje ovlivňující základ daně z devizových účtů a valutových pokladen. Jednotný kurz je stanoven podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Načíst kurzy

Aktuální kurzový lístek ve formě datového souboru máte možnost načíst do programu povelem Načíst kurzy… z nabídky Záznam. POHODA podporuje načtení dvou typů souborů:

  • kurzový lístek České národní banky zveřejněný na internetových stránkách,
  • denní kurzový lístek Komerční banky získaný díky komunikačnímu programu v rámci elektronického platebního styku.

Pokud v agendě Globální nastavení/Cizí měny zatrhnete volbu Automaticky načítat kurzy, tak každý den automaticky při otevření účetní jednotky stáhne POHODA denní kurzy z internetových stránek ČNB a načte je do agendy Kurzový lístek. Více informací o této funkci najdete v kapitole Globální nastavení/Cizí měny.

Automatické načtení kurzu do dokladu

Aby se do pole Kurz v dokladových agendách ve formuláři v sekci Částka v cizí měně nebo v souvisejících dialogových oknech načetla vždy správná hodnota, musí být některá nastavení a hodnoty v logickém souladu.

Načtení kurzu v agendách pohledávek a závazků

Pokud nastavíte v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měna volbu Účtovat pevným kurzem, pak byste měli mít v agendě Kurzový lístek alespoň jeden platný záznam typu Pevný kurz platný od data, přičemž toto datum musí být nižší než datum zapisovaného dokladu.

Máte-li v globálním nastavení zvoleno Účtovat denním kurzem, uveďte v agendě Kurzový lístek záznam typu Denní kurz s datem zapisovaného dokladu.

Načtení kurzu v agendách Pokladna nebo Banka a při likvidaci

Jestliže máte nastaven u použitého devizového účtu (v agendě Bankovní účty), resp. u valutové pokladny (v agendě Hotovostní pokladny) pevný kurz, pak je důležité, abyste měli v agendě Kurzový lístek alespoň jeden korektní záznam typu Pevný kurz platný od data. Uvedené datum musí být nižší než datum zapisovaného dokladu. Pokud máte u použitého devizového účtu (v agendě Bankovní účty), resp. valutové pokladny (v agendě Hotovostní pokladny) nastaven denní kurz, v agendě Kurzový lístek musíte mít záznam typu Denní kurz s datem zapisovaného dokladu.