Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

3.7 Externí nástroje

Pro jednu agendu programu POHODA je možné nastavit více externích nástrojů.

Agenda Externí nástroje v nabídce Nastavení umožňuje nastavit externí aplikace, které spustíte ve vybrané agendě přes nabídku Záznam/Externí nástroje. Vytvářet a editovat záznamy v agendě Externí nástroje může pouze administrátor.

Nastavení externích nástrojů

Abyste mohli využívat externí nástroje, je zapotřebí zadat tyto údaje:

Název a popis – V povinném poli Název uveďte název externího nástroje, který bude přístupný v příslušné agendě z nabídky Záznam/Externí nástroje. Text v poli Popis se zobrazuje na stavovém řádku, a to vždy po vybrání daného povelu.

Agenda – Z výklopného seznamu zvolte agendu, ze které bude externí nástroj spuštěn.

Příkaz – V tomto povinném poli je nutné zvolit umístění aplikace, kterou chcete ve zvolené agendě spouštět.

Parametry – Vyberte parametry, jimiž bude externí nástroj spouštěn.

Pokud chcete použít volbu Externí nástroje ve všech agendách programu POHODA, ponechejte pole Agenda prázdné.

Pracovní složka – Zahrnuje předdefinované složky z konfiguračního souboru PhDir.ini. Vyberte složku, která bude použita jako pracovní. Ponecháte-li pole prázdné, bude použita aplikační složka programu POHODA.

Volbou Dotázat na parametry při spuštění externího nástroje zobrazíte ještě před spuštěním externí aplikace dialogové okno, které informuje o parametrech, jimiž bude externí nástroj spuštěn. Jednotlivé parametry je možné v dialogovém okně přidávat nebo měnit.

Volba Při spuštění skrýt okno externího nástroje spustí externí aplikaci z programu POHODA v minimalizované podobě.

Volba Počkat na dokončení činnosti externího nástroje umožňuje zákaz práce s programem POHODA během spouštění externího nástroje.

Záložka Historie spouštění

Tato záložka obsahuje historii externích aplikací, které byly spuštěny z programu POHODA. Záznamy na záložce Historie spouštění smažete povelem Záznam/Smazat historii spouštění. Historie spuštěných aplikací je zapsána v souboru ExtTools.log. Naleznete ho v adresáři Log programu POHODA.