Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.7 Externí nástroje

Pro jednu agendu programu POHODA je možné nastavit více externích nástrojů.

Agenda Externí nástroje v nabídce Nastavení umožňuje nastavit externí aplikace, které spustíte ve vybrané agendě přes nabídku Záznam/Externí nástroje. Vytvářet a editovat záznamy v agendě Externí nástroje může pouze administrátor.

Nastavení externích nástrojů

Abyste mohli využívat externí nástroje, je zapotřebí zadat tyto údaje:

Název a popis – V povinném poli Název uveďte název externího nástroje, který bude přístupný v příslušné agendě z nabídky Záznam/Externí nástroje. Text v poli Popis se zobrazuje na stavovém řádku, a to vždy po vybrání daného povelu.

Agenda – Z výklopného seznamu zvolte agendu, ze které bude externí nástroj spuštěn.

Příkaz – V tomto povinném poli je nutné zvolit umístění aplikace, kterou chcete ve zvolené agendě spouštět.

Parametry – Vyberte parametry, jimiž bude externí nástroj spouštěn.

Pokud chcete použít volbu Externí nástroje ve všech agendách programu POHODA, ponechejte pole Agenda prázdné.

Pracovní složka – Zahrnuje předdefinované složky z konfiguračního souboru PhDir.ini. Vyberte složku, která bude použita jako pracovní. Ponecháte-li pole prázdné, bude použita aplikační složka programu POHODA.

Volbou Dotázat na parametry při spuštění externího nástroje zobrazíte ještě před spuštěním externí aplikace dialogové okno, které informuje o parametrech, jimiž bude externí nástroj spuštěn. Jednotlivé parametry je možné v dialogovém okně přidávat nebo měnit.

Volba Při spuštění skrýt okno externího nástroje spustí externí aplikaci z programu POHODA v minimalizované podobě.

Volba Počkat na dokončení činnosti externího nástroje umožňuje zákaz práce s programem POHODA během spouštění externího nástroje.

Záložka Historie spouštění

Tato záložka obsahuje historii externích aplikací, které byly spuštěny z programu POHODA. Záznamy na záložce Historie spouštění smažete povelem Záznam/Smazat historii spouštění. Historie spuštěných aplikací je zapsána v souboru ExtTools.log. Naleznete ho v adresáři Log programu POHODA.