Odemkněte potenciál systému POHODA

3.5 Legislativa

Vyvolání agendy Legislativa uzavře všechny ostatní otevřené agendy programu.

Agenda Legislativa v nabídce Nastavení obsahuje číselné hodnoty stanovené platnou legislativou.

Legislativa

V agendě je zobrazena legislativa platná pro účetní rok aktuálně otevřené účetní jednotky. POHODA má tyto hodnoty přednastaveny v souladu s platnou legislativou k datu vydání příslušné verze. Pokud od té doby došlo k legislativním změnám, je třeba provést aktualizaci údajů.

Automatický import legislativy

POHODA udržuje obsah agendy Legislativa v souboru PohodaSys.mdb. Pro všechny účetní jednotky platí shodná legislativa. Společnost STORMWARE zajišťuje aktualizaci prostřednictvím aktualizačního souboru Pohoda.leg. Při aktualizaci se aktuální soubor Pohoda.leg nahraje do složky Data. Při následném spuštění POHODA otestuje, zda v tomto adresáři existuje novější legislativa. Pokud ano, provede její import automaticky.

Ruční aktualizace legislativy

Lze zadávat jen záznamy s datem platnosti vyšším, než jsou data ze souboru Pohoda.leg.

Nemáte-li aktualizační soubor k dispozici, můžete provést zápis nových hodnot ručně. Při ručním zápisu je nezbytné ponechat stávající záznamy beze změn a pro nové hodnoty zapsat do agendy Legislativa nové záznamy platné od daného data.

Vložte nový záznam stiskem klávesy INSERT, zvolte kategorii a typ údajů, uveďte datum platnosti a zapište všechny hodnoty v pravé části formuláře. Pro každý typ zobrazí dynamický formulář agendy zvláštní sekci pro zápis konkrétních hodnot.

Ruční úpravu legislativních hodnot je možné provádět maximálně k 31. 3. roku následujícího po skončení platnosti příslušné verze programu POHODA. Úpravy po tomto datu je možné provádět pouze v aktuální verzi programu POHODA pro daný rok.