3.5 Legislativa

Vyvolání agendy Legislativa uzavře všechny ostatní otevřené agendy programu.

Agenda Legislativa v nabídce Nastavení obsahuje číselné hodnoty stanovené platnou legislativou.

Legislativa

V agendě je zobrazena legislativa platná pro účetní rok aktuálně otevřené účetní jednotky. POHODA má tyto hodnoty přednastaveny v souladu s platnou legislativou k datu vydání příslušné verze. Pokud od té doby došlo k legislativním změnám, je třeba provést aktualizaci údajů.

Automatický import legislativy

POHODA udržuje obsah agendy Legislativa v souboru PohodaSys.mdb. Pro všechny účetní jednotky platí shodná legislativa. Společnost STORMWARE zajišťuje aktualizaci prostřednictvím aktualizačního souboru Pohoda.leg. Při aktualizaci se aktuální soubor Pohoda.leg nahraje do složky Pohoda/Data. Při následném spuštění POHODA otestuje, zda v tomto adresáři existuje novější legislativa. Pokud ano, provede její import automaticky.

Ruční aktualizace legislativy

Lze zadávat jen záznamy s datem platnosti vyšším, než jsou data ze souboru Pohoda.leg.

Nemáte-li aktualizační soubor k dispozici, můžete provést zápis nových hodnot ručně. Při ručním zápisu je nezbytné ponechat stávající záznamy beze změn a pro nové hodnoty zapsat do agendy Legislativa nové záznamy platné od daného data.

Vložte nový záznam stiskem klávesy INSERT, zvolte kategorii a typ údajů, uveďte datum platnosti a zapište všechny hodnoty v pravé části formuláře. Pro každý typ zobrazí dynamický formulář agendy zvláštní sekci pro zápis konkrétních hodnot.

Ruční úpravu legislativních hodnot je možné provádět maximálně k 31. 3. roku následujícího po skončení platnosti příslušné verze programu POHODA. Úpravy po tomto datu je možné provádět pouze v aktuální verzi programu POHODA pro daný rok.