Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.10 Bankovní účty

Účty zapište před zahájením vlastního účtování a nastavte výchozí účet v agendě Uživatelské nastavení/Banka.

Agendu Bankovní účty najdete v hlavní nabídce Nastavení. Zapisují se do ní bankovní účty, které bude aktuální účetní jednotka používat.

Bankovní účty

U bankovního účtu v českých korunách nechte pole Měna prázdné.

Zapíšete-li číslo bankovního účtu, POHODA při jeho ukládání automaticky zkontroluje, zda odpovídá normě ČNB. (V opačném případě vás program upozorní.) Ke každému založenému bankovnímu účtu můžete přiřadit i službu internetového bankovnictví (pole Homebanking) a platební terminál. Více najdete v kapitole Datová komunikace.

Práci s cizími měnami musíte zpřístupnit v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny.

Pokud pracujete s cizími měnami, můžete si založit devizový účet výběrem měny a typu kurzu v sekci Devizový účet. Doporučujeme, abyste také vyplnili SWIFT kód banky, který je důležitý na dokladech (např. fakturách v cizí měně) pro zahraniční partnery.

Při platebním styku v zemích Evropské unie zcela určitě vyplňte pole IBAN. Tento mezinárodní standard formátu čísel bankovních účtů se tiskne na vydaných a vydaných zálohových fakturách v cizí měně a pro zahraniční platební styk je nezbytný.

V účetnictví obsahuje agenda Bankovní účty navíc pole Analytický účet. Vyplňte jej pouze v případě, že chcete jednotlivé bankovní účty účtovat na zvláštní analytické účty, které jste si založili v agendě Účtová osnova.

Při zaúčtování bankovního výpisu si POHODA automaticky změní v předkontaci účet 221000 na zvolený analytický účet.

Nechcete-li už některý zadaný bankovní účet používat, vyplňte datum v poli Zrušen. Od uvedeného data se účet nebude v příslušné agendě nabízet.

Počáteční stav

Počáteční stavy jednotlivých bankovních účtů vyplňte v agendě Účetnictví/Banka. Doporučujeme, abyste u těchto dokladů uváděli v čísle dokladu ještě např. text Počátek. Zajistíte tak, aby se doklad zařadil mimo běžnou číselnou řadu.

U záznamu, jímž v účetnictví zadáváte počáteční stav bankovního účtu, zadejte předkontaci Bez, protože zaúčtování počátečního stavu je provedeno v agendě Počáteční stavy účtů.