Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

3.3 Globální nastavení

CTRL+G
Otevře agendu Globální nastavení.

Globální nastavení slouží pro obecnou konfiguraci účetní jednotky. Nastavení v této agendě je společné pro všechny uživatele. Obsahuje několik sekcí, které se aktivují výběrem ze seznamu v levé části formuláře.

Logo

V sekci Razítko je možné nastavit razítko firmy, které se bude tisknout na sestavách. Každému uživateli lze přiřadit odlišné razítko v agendě Uživatelské nastavení. Obrázky razítka musí být ve formátu *.png, *.jpg, *.bmp.

V sekci Logo si můžete nastavit logo své firmy, které se bude tisknout na vybraných tiskových sestavách, např. na fakturách.

93_globalni_nastaveni.png

Program REPORT Designer umožňuje změnit velikost a umístění loga v tiskových sestavách.
Logo ve formátu BMP je vhodné použít ve velikosti 600 × 400 pixelů.

Volba Rastrový obrázek slouží pro nahrání souboru ve formátu BMP, který je zřejmě nejčastěji používaný pro svou jednoduchost a bezproblémovost. Obrázek (logo) můžete nakreslit v aplikaci Malování, která je součástí Microsoft Windows. Poté už ho jen pomocí tlačítka Načíst ze souboru vložíte do systému POHODA. Stejným způsobem můžete načíst obrázek formátu wmf nebo emf.

Logo musí mít vzájemný poměr stran 3:2. V případě, že máte nastavený tisk loga na šířku (v poli Rozvržení adresy a loga), můžete v agendě Globální nastavení/Doklady použít poměr stran 9:1,75.

Pokud máte logo v jiném formátu, použijete pro jeho nahrání volbu Objekt. Správné zobrazení a tisk loga závisí v daném případě na správné konfiguraci Windows.

V sekci Doklady v poli Rozvržení adresy a loga můžete vybrat, jak se hlavní adresa firmy, provozovna a logo budou zobrazovat na dokladových tiskových sestavách.

Cizí měny

Pevný kurz si může stanovit účetní jednotka ve svých interních předpisech na určité období, přičemž vychází z kurzového lístku ČNB. Pevný kurz může být v průběhu stanoveného období změněn při zvýšení či snížení hodnoty české koruny.

V sekci Cizí měny v agendě Globální nastavení povolíte použití cizích měn a zároveň provedete jejich základní nastavení.

93_cizi_mena.png

Volbu Povolit použití cizích měn zatrhněte, pokud chcete v systému POHODA pracovat s cizími měnami. Zatržením zpřístupníte použití cizích měn v agendách Hotovostní pokladny, Bankovní účty, Banka, Pokladna, Interní doklady, Přijaté nabídky, Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Vydané poptávky, Přijaté objednávky, Vydané objednávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Příjemky, Výdejky, Příkazy k úhradě, Zahraniční cestovní příkazy a Prodejní ceny.

Zatržením volby Kontrolovat použitý kurz vás bude POHODA při vyplnění kurzu do dokladu upozorňovat na skutečnost, že zadaný kurz neodpovídá údaji v kurzovém lístku.

Denní kurz vyhlašuje denně Česká národní banka ve svém kurzovém lístku. Jeho výhoda spočívá ve věrném, přesném a aktuálním ocenění nákladů a výnosů, majetku a závazků.

Pokud chcete, aby program každý den automaticky stáhl kurzy při otevření účetní jednotky, zatrhněte volbu Automaticky načítat kurzy. Podle zvolené varianty se do agendy Kurzový lístek načte příslušný denní kurz z ČNB.

Výhodou pevných kurzů je nízká pracnost, nevýhodou je možnost odchýlení od reálných kurzů a zkreslení ocenění v účetnictví, ke kterému nedochází u kurzů denních.

Kurzový lístek pro aktuální den je na stránkách ČNB k dispozici až po 14.30 hod.

Volbu Přepočet denominací eura už v současné době nevyužijete a v programu zůstává pouze pro zachování kompatibility s předchozími verzemi programu. Volba Účtovat denním, resp. pevným kurzem vám umožní zvolit, zda při přepočtu pohledávek a závazků bude použitý denní (směnný) nebo pevný kurz.

V účetnictví můžete uvést předkontace, které se použijí pro zaúčtování kurzového zisku a kurzové ztráty u pohledávek a závazků.

V podsekci Uzávěrka kurz. rozdílů zadejte předkontace, které se použijí pro zaúčtování kurzového zisku a kurzové ztráty při provedení uzávěrky kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen. Tuto uzávěrku provedete pomocí povelu Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen z nabídky Účetnictví/Uzávěrka.

POHODA Business Intelligence

Tato sekce je určena pro vlastníky řešení POHODA Business Intelligence. U každé účetní jednotky, se kterou budete pracovat v řešení POHODA Business Intelligence, zatrhněte volbu Zapnout podporu POHODA BI. Tato volba je důležitá především kvůli dílčím aktualizacím programu POHODA. Na program POHODA jako takový vliv nemá, ale zvýší komfort analýz vytvářených pomocí řešení POHODA Business Intelligence.

Zobrazte si v agendě Soubor/Účetní jednotky sloupec POHODA BI. Díky němu získáte rychlý přehled o firmách, resp. účetních jednotkách, které máte připojeny k řešení POHODA Business Intellitgence.

O nástroji pro analýzu a reporting dat POHODA Business Intelligence se všechno podstatné dozvíte na internetových stránkách www.stormware.cz/pohoda/business-intelligence.

Ostatní sekce

Popis ostatních sekcí agendy Globální nastavení naleznete v dalších kapitolách této příručky. Možnost pracovat s určitými sekcemi závisí na zakoupené variantě systému POHODA.