Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

13.11 mPOHODA

mPOHODA je doplňkový program, který slouží k vystavování dokladů mimo program POHODA. Jedná se o tzv. mobilní fakturaci, kdy faktury a další doklady je možné vystavovat prostřednictvím webové aplikace nebo mobilní aplikace určené pro platformy Android a iOS.

Doklady vystavené v aplikaci mPOHODA se pak synchronizací přenášejí do programu POHODA, kde dochází k jejich zatřídění mezi ostatní doklady a jsou připravené k zaúčtování.

Aplikace mPOHODA je vhodná pro následující typy uživatelů:

 • pro firmy mající program POHODA, jejichž pracovníci potřebují vystavovat doklady přímo u zákazníků, v terénu,
 • pro firmy a drobné živnostníky, kteří nemají program POHODA, ale program POHODA vlastní jejich účetní. Díky spolupráci s aplikací mPOHODA je předání dokladů k zaúčtování mezi podnikatelem a účetní rychlé a jednoduché.

Vytvoření účtu a pozvání nových uživatelů

Abyste mohli aplikaci mPOHODA využívat, je nutné se nejprve registrovat na webové stránce www.mpohoda.cz. Po vyplnění registračních údajů vám na zadanou e-mailovou adresu přijde e-mail, jehož potvrzením se registrace stává platnou. Pak už se můžete do aplikace přihlásit.

474_registrace_mpohoda.png

Při prvním přihlášení se automaticky zobrazí průvodce zavedením nové firmy. Po jeho dokončení je možné v aplikaci vytvářet doklady. Do účetní jednotky se lze pak přihlašovat i z aplikace určené pro chytré telefony a tablety s operačním systém Android nebo iOS. Všechny záznamy vytvořené na mobilních zařízeních se synchronizují s webovou aplikací a odtud pak s programem POHODA.

Do jedné účetní jednotky může mít přístup více uživatelů. V aplikaci mPOHODA v agendě Uživatelé stačí zadat e-mailovou adresu uživatele a odeslat mu pozvánku. Potvrzením pozvánky bude daný uživatel oprávněný v účetní jednotce pracovat. Pokud jste v aplikaci mPOHODA založili více účetních jednotek, jiní uživatelé jsou oprávněni vstoupit pouze do těch jednotek, kam jste jim umožnili přístup zasláním pozvánky.

475_uzivatele_mpohoda.png

Nastavení komunikace v programu POHODA

475_2_nastaveni_komunikace_mPOHODA.png

Pro komunikaci s aplikací mPOHODA zatrhněte v programu POHODA v agendě Globální nastavení/mPOHODA volbu Povolit komunikaci. Doplňte přihlašovací jméno (e-mail) a heslo, pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace mPOHODA. Pro kontrolu, zda jste údaje zadali správně, zvolte tlačítko Test připojení.

Pro úspěšnou komunikaci je důležité mít zadané stejné IČ u účetní jednotky v programu POHODA a v aplikaci mPOHODA.

Pokud ještě v aplikaci mPOHODA nemáte účetní jednotku vytvořenou, zvolte tlačítko Nastavení. Zobrazí se průvodce, jehož prostřednictvím se odešlou údaje o účetní jednotce do aplikace mPOHODA, kde se vytvoří nová firma. Prostřednictvím průvodce můžete zároveň zaslat jiným uživatelům pozvánku do firmy, a to i v případě, že jednotka je již v aplikaci mPOHODA vytvořena.

Synchronizovat data může pouze administrátor nebo uživatel, který má zatrženou volbu mPOHODA ve stromu práv Soubor/mPOHODA v agendě Přístupová práva. Tuto volbu má aktivní každý uživatel automaticky, pokud na nově přidané agendy má právo Výchozí nebo Všechna.

Synchronizované záznamy

Mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA lze některé záznamy přenášet. V tabulce níže najdete výčet synchronizovaných záznamů, včetně popisu přenosu.

V aplikaci mPOHODA není třeba záznamy k synchronizaci označovat. V programu POHODA je nutné záznamy určené k přenosu do aplikace mPOHODA označit příznakem Synchronizováno s mPOHODA. Příznak je možné vybraným záznamům přiřadit i hromadně pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše…

Typ záznamu Typ synchronizace Označení záznamu k synchronizaci v programu POHODA Poznámka
Adresář Obousměrná Záznam/Synchronizováno s mPOHODA
Vybraný záznam je označen ikonou m_synch_mPH.png.
Změna adresních údajů v jednom systému se provede i v druhém systému. Pokud vzniknou změny v aplikaci mPOHODA a zároveň v programu POHODA, mají přednost úpravy provedené v programu POHODA.
Povel není přístupný u záznamu typu Kontaktní osoba.
Zásoby Jednosměrná – směrem do aplikace mPOHODA Záznam/Synchronizováno s mPOHODA
Vybraný záznam je označen ikonou m_synch_mPH.png.
Povel není přístupný u zásob typu Komplet a Souprava.
Prodejní ceny Jednosměrná – směrem do aplikace mPOHODA Do aplikace mPOHODA se vždy přenášejí všechny prodejní ceny, a proto není nutné je speciálně označovat. V aplikaci mPOHODA lze pracovat pouze s prodejními cenami v Kč, jejichž platnost není pozastavena.
Hotovostní pokladny, Bankovní účty Jednosměrná – směrem do aplikace mPOHODA Záznam/Synchronizováno s mPOHODA
Vybraný záznam je označen ikonou m_synch_mPH.png.
Povel není přístupný u pokladen, resp. účtů vedených v cizí měně.
Doklady Jednosměrná – směrem do programu POHODA Automaticky se přenáší všechny nesynchronizované záznamy. Doklady se synchronizují pouze ve směru z aplikace mPOHODA do programu POHODA. Pozdější úpravy dokladu se zpět do aplikace mPOHODA nepřenášejí.
Synchronizují se: • vydané faktury • vydané zálohové faktury • příjmové pokladní doklady • prodejky

Doklady

 • Importovaný doklad vstupující do účetnictví má předkontaci Nevím.
 • Položky dokladu, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importované z programu POHODA, se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové. K vyskladnění nedochází pouze u zálohové faktury.
 • Neimportuje se doklad obsahující položky ze skladu, na který nemá aktuálně přihlášený uživatel právo.
 • Vydaná faktura obsahující odpočet zálohy se importuje s vazbou na danou zálohovou fakturu.
 • Pokladní doklad se do programu POHODA importuje pouze v případě, že v aplikaci mPOHODA je na dokladu uvedena hotovostní pokladna používaná v programu POHODA a zároveň tato pokladna nebyla použitá po datu ukončení platnosti.
 • Obsahuje-li pokladní doklad položku likvidace vydané faktury, resp. vydané zálohové faktury, dochází importem takového pokladního dokladu k úhradě faktury.

Adresář, zásoby, hotovostní pokladny, bankovní účty

 • Do exportu jsou zahrnuty pouze ty zásoby, pokladny a účty, na které má aktuálně přihlášený uživatel právo.
 • Zrušíte-li příznak synchronizace s aplikací mPOHODA nebo záznam odstraníte, dojte při následné synchronizaci dat k odstranění záznamu i v aplikaci mPOHODA. Hotovostní pokladna, resp. bankovní účet se v aplikaci mPOHODA odstraní pouze za podmínky, že jste je ještě nepoužili.
 • Pokud adresu nebo zásobu odstraníte v aplikaci mPOHODA a v programu POHODA ji ponecháte s příznakem pro synchronizaci dat, načte se záznam při dalším použití povelu Synchronizovat všechna data zpět do aplikace mPOHODA. Hotovostní pokladny nelze v aplikaci mPOHODA mazat.

Provedení synchronizace

V režimu pobočkového zpracování dat není možné na jednotce typu Pobočka a Klient provádět synchronizaci dat.

Vlastní komunikaci s aplikací mPOHODA spustíte v programu POHODA povelem Soubor/Datová komunikace/mPOHODA… Otevře se průvodce Komunikace s mPOHODA, který vám nabídne možnost:

477_synchronizace.png

 • Synchronizovat data od poslední komunikace – Spustí se přenos, během kterého dojde k přidání nových záznamů a přenesení změn stávajících záznamů, které vznikly od poslední komunikace s aplikací mPOHODA.
 • Synchronizovat všechna data – Při tomto typu přenosu se provede odeslání všech dat určených k sehrávání mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA. V praxi tak dojde ke kompletnímu přenesení všech záznamů mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA. V případě dokladů se do programu naimportují pouze ty, které ještě nejsou v programu POHODA obsaženy. Pokud komunikaci pouštíte poprvé, je přístupná pouze volba Synchronizovat všechna data.

Po dokončení přenosu se zobrazí přehled s výsledkem importu. Pomocí tlačítka Zobrazit podrobnosti vám POHODA ukáže přehled záznamů, které se přenesly nebo u kterých nedošlo ke správnému importu, spolu s informací, proč se záznam nenaimportoval.

Importované záznamy jsou automaticky označené a můžete je jednoduše vybrat pomocí sloupce X. Informace je obsažena také ve sloupci Zdroj dokladu.

Podrobný záznam o importu naleznete také v agendě mPOHODA log, kterou otevřete z nabídky Soubor/Datová komunikace. V agendě se zobrazí datum a čas importu a jméno uživatele, který import provedl. Na záložce Položky také uvidíte informaci o typu komunikace a o agendě, ve které se naimportovaný záznam vytvořil. V poli Poznámka naleznete např. i důvod, proč se záznam nenaimportoval. Naimportovaný záznam můžete otevřít prostřednictvím pravého tlačítka myši a povelem Otevřít.

Při zadávání dat pomocí aplikace mPOHODA je nutné provést synchronizaci před vystavením daňových přiznání a datovou uzávěrkou.