Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.1 Elektronická evidence tržeb

EET je online evidování hotovostních plateb za prodej zboží a služeb v okamžiku jejich uskutečnění. Během platby podnikatel odešle datovou zprávu přes internetové připojení na server Finanční správy, vzápětí od ní obdrží unikátní kód a ten uvede na účtence vydané zákazníkovi.

Nastavení

Abyste mohli používat elektronickou evidenci tržeb v programu POHODA, zatrhněte volbu Elektronická evidence tržeb a vyplňte datum do pole Evidovat od v agendě Globální nastavení v sekci EET. Zpřístupníte tím agendy a veškerá nastavení týkající se elektronická evidence tržeb, konkrétně:

  • agendu Profily EET v nabídce Nastavení, ve které provedete nastavení profilů podle svých požadavků,
  • dále agendu Elektronická evidence tržeb, kterou otevřete přes nabídku Soubor/Datová komunikace. V této agendě uvidíte veškeré záznamy, které mají být či byly odeslány správci daně.

Nastavení

  • V neposlední řadě budete moci měnit jednotlivá nastavení pro konkrétního uživatele v agendě Uživatelské nastavení v sekci EET.
  • V agendě Formy úhrad si můžete doplnit nebo upravit, jaké formy úhrad budou podléhat EET.

Odeslání dokladů na server Finanční správy

Odeslání dokladu na server EET je možné provést z agend Prodejky, Kasa, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Pokladna.

V některé z těchto agend vytvořte doklad s formou úhrady Hotově či jinou formou úhrady, která spadá do evidence tržeb, a následně takový doklad uložte. Při jeho uložení dojde pouze k označení dokladu ve formuláři oranžovým příznakem EET: K odeslání. Tento stav určuje, že by měl být doklad odeslán na server správce daně. Takový doklad ještě není sám o sobě zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb, protože čeká, zda jej prodejce nakonec skutečně odešle, nebo ho ještě před odesláním změní či vymaže. Pokud doklad vytisknete nebo zvolíte z nabídky Záznam volbu Odeslat na EET bez tisku, dojde k okamžitému odeslání dokladu správci daně na server EET. Takový doklad je ve formuláři označený příznakem EET: Odesláno v modré barvě a je automaticky zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb. U těchto dokladů se znepřístupní pole, která by ovlivnila údaje odeslané na EET.

Odeslání dokladů na server Finanční správy

Podrobný návod Jak na EET v programu POHODA najdete na www.stormware.cz/ke-stazeni/soubory.