Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.8 XML log

Agenda obsahuje přehled souborů importovaných prostřednictvím dat ve formátu XML. Agendu XML log vyvoláte z nabídky Soubor/Datová komunikace. Na záložce Položka importu se zobrazí jednotlivé importované doklady a jejich vazba na záznam. Prostřednictvím povelu z místní nabídky přístupné po stisku pravého tlačítka myši můžete otevřít importovaný záznam. Pro každý importovaný/exportovaný doklad je k dispozici XSD schéma zveřejněné na  www.stormware.cz/xml.

XML log