Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.4 Homebanking

Funkce homebankingu jsou zdokumentovány u popisu agend Banka a Příkazy k úhradě.

Homebanking je sada funkcí programu POHODA, která vám umožňuje vytvářet a zpracovávat soubory, které jsou často používané k přenosu dat mezi bankou a klientem.

Aktuální seznam podporovaných bank a formátů najdete na www.stormware.cz/pohoda/e-shopy-homebanking/

POHODA podporuje formáty těchto bankovních domů: Citibank, Česká spořitelna, ČNB, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Fortis Bank, MONETA Money Bank, HSBC Bank, ING Bank, J & T Banka, Komerční banka, Expobank CZ, mBank, MUFG bank, Oberbank, PPF banka, Raiffeisenbank, Sberbank, UniCredit Bank, Waldviertler Sparkasse Bank AG. Podporuje také obecné formáty využívané více bankami – formáty ABO, Gemini, MultiCash, SEPA XML, EPS/PCL a formát OfficeLine.

Homebanking

V agendě Homebanking můžete také nastavit načítání plateb PayU, ThePay, GoPay a ComGate a avíz České spořitelny, Komerční banky, ČSOB, MONETA Money Bank nebo UniCredit Bank.

Prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export výkazů ... umožňuje program POHODA vygenerovat výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném nebo zkráceném rozsahu ve formátu XML např. pro potřeby banky, daňového poradce. Aktuálně je podporován u těchto bank: Česká spořitelna a Komerční banka.

Bližší informace o podporovaných formátech pro jednotlivé banky najdete na stránkách www.stormware.cz/podpora/faq/homebanking.aspx.

K založení a nastavení služeb elektronického platebního styku, slouží agenda Nastavení/Homebanking.

Než budete moci založit a správně vyplnit záznam nové služby, musíte uzavřít s bankou, ve které máte účet, smlouvu o předávání dat v elektronické podobě. Dalším nezbytným krokem je přiřazení vytvořené služby homebankingu bankovnímu účtu v agendě Nastavení/Bankovní účty.

Poté už budete moci v agendě Fakturace/Příkazy k úhradě převádět příkazy k úhradě na soubory ve formátu, který vaše banka akceptuje, stejně jako načítat do agendy Účetnictví/Banka výpisy z účtů, včetně automatického spárování, likvidace a zaúčtování jednotlivých pohybů. Bližší popis naleznete v kapitolách popisující agendy Banka Příkazy k úhradě.

Díky službě KB Zástava pohledávek, ČS Zástava pohledávek, ČSOB Zástava pohledávek a MONETA Zástava pohledávek můžete předávat Komerční bance, České spořitelně, ČSOB a MONETA Money bank seznam pohledávek, které navrhujete k zastavení. V agendách Vydané fakturyOstatní pohledávky zvolíte povel pro export pohledávek pro KB, ČS, ČSOB nebo MONETA Money z nabídky Záznam/Komunikace a prostřednictvím průvodce exportem pohledávek vygenerujete soubor se seznamem pohledávek navržených k zastavení.

Dynamický formulář agendy Homebanking se mění s ohledem na vybraný bankovní ústav, resp. službu. Detailní popis agendy a potřebných nastavení najdete v interaktivní nápovědě programu POHODA, kterou otevřete stiskem klávesy F1.

Program POHODA podporuje automatickou likvidaci dokladů přes službu Homebanking pro tuzemskou i zahraniční měnu.