Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

16.11 POHODA mServer

POHODA mServer je integrovanou součástí programu POHODA. Proto budete-li chtít využít mServer, je zapotřebí spustit systém POHODA. Každé spuštění POHODA mServeru si vyhradí jednu instanci programu POHODA pouze pro svoji komunikaci a tu pak není možné použít pro běžnou práci v programu.

POHODA mServer vám umožní online komunikaci se systémem POHODA. Pro běžného uživatele je trochu náročnější, ale technici si s ním budou vědět rady. Jde v podstatě o HTTP server, který prostřednictvím HTTP protokolu přenáší XML data pomocí páru požadavek-odpověď. Komunikace funguje tak, že klient pošle požadavek na POHODA mServer, ten ho zpracuje a odpoví na něj.

Výměna dat mezi klientem a POHODA mServerem probíhá pomocí XML dat a je založena na stejném principu jako obecná XML komunikace programu POHODA.

Popis komunikace POHODA mServeru

 • POHODA mServer využívá HTTP protokol pro přenos libovolných dat pomocí páru požadavek-odpověď. Požadavek i odpověď jsou složeny z textových hlaviček, prázdného řádku a binárních dat. Typ dat je určen pomocí MIME (Multipurpose Intenet Mail Extension) typů v hlavičce Content-Type.
 • POHODA mServer komunikuje na lokální síti/PC. POHODA naslouchá mServeru na nastaveném portu. Pokud obdrží na přiřazeném portu HTTP požadavek, provede jeho zpracování a pošle odpověď zpět.
 • Klient posílá v HTTP požadavku data prostřednictvím metody POST. Metada GET pro přenos dat není podporována.
 • Klient posílá v HTTP požadavku na POHODA mServer data ve formátu XML.
 • V hlavičce HTTP požadavku je nutné uvést parametr STW-Authorization, který slouží k autentizaci přístupu do programu POHODA.
 • POHODA mServer podporuje komprese přenášených dat jak pro HTTP požadavek, tak pro HTTP odpověď. Aktuálně jsou podporovány metody gzip/deflate.

Popis komunikace POHODA mServeru

POHODA mServer využijete pro online komunikaci

 • s aplikací mKasa,
 • s aplikacemi třetích stran
 • s internetovými obchody.

Kvůli bezpečnosti přenášených dat dodržujte tato doporučení:

 • Používejte POHODA mServer výhradně na serverovém operačním systému a zároveň ve vnitřní síti.
 • Nespouštějte POHODA mServer na počítačích, kde je veřejná IP adresa.

Správa a konfigurace POHODA mServeru

Správa a konfigurace POHODA mServeru

Potřebná nastavení POHODA mServeru proveďte v agendě Účetní jednotky. V hlavním menu Databáze vyberte volbu POHODA mServer.

Pro rychlejší práci s vytvořenými konfiguracemi POHODA mServeru můžete využít kontextové menu, které vyvoláte kliknutím pravého tlačítka myši na dialogovém okně.

Otevře se vám stejnojmenné dialogové okno, ve kterém můžete vytvářet, editovat nebo mazat konfigurace POHODA mServeru. Pro každou vytvořenou konfiguraci jsou zde uvedeny parametry název, port a stav spuštění. Dále zde můžete vybrané konfigurace POHODA mServeru spustit.

Spuštění POHODA mServeru

Spuštění POHODA mServeru
POHODA mServer můžete spustit, resp. zastavit i přes příkazový řádek pomocí parametru pohoda.exe /HTTP + parametr + název vytvořené konfigurace POHODA mServer v programu POHODA (příklad spuštění: Pohoda.exe /HTTP start eShop1, příklad zastavení: Pohoda.exe /HTTP stop eShop1).

V dialogovém okně POHODA mServer vyberte POHODA mServer a přes tlačítko Spustit nebo pomocí dvojkliku levého tlačítka myši spustíte vybranou konfiguraci POHODA mServeru.

Více informací o nastavení a funkčnosti POHODA mServeru získáte na www.stormware.cz/pohoda/xml/mserver
nebo v nápovědě programu POHODA.

Po úspěšném spuštění POHODA mServeru se vám otevře nové dialogové okno, které bude zobrazovat průběh provedených komunikací na POHODA mServeru.