Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

PAMICA mServer

Co je PAMICA mServer?

Na základě potřeb on-line komunikace s programem PAMICA jsme zapracovali funkčnost podpory mServeru, který využívá pro přenos dat HTTP komunikaci.

PAMICA mServer je HTTP server, který využívá HTTP protokol pro přenos libovolných dat pomocí páru požadavek–odpověď. Celá komunikace probíhá tak, že klient pošle požadavek na PAMICA mServer, ten požadavek zpracuje a pošle odpověď zpět.

Výměna dat mezi klientem a PAMICA mServerem probíhá pomocí XML dat a je založena na stejném principu jako obecná XML komunikace programu PAMICA, která je již v programu zapracována.

Na co všechno můžete PAMICA mServer využít?

 • Import docházky
 • Vytvářet XML tiskové sestavy z programu PAMICA do PDF
 • Import/export dokumentů (souborů) do/ze složky Dokumentů firmy
 • Přepočet mezd
 • Import personalistiky a složek mezd (pouze SQL řadě)
 • Import historických mezd (pouze SQL řadě)

Seznámení s PAMICA mServer

PAMICA mServer je součástí programu PAMICA, proto je nutné pro jeho provoz spustit samotný program PAMICA. Každé spuštění PAMICA mServeru si vyhradí jednu instanci programu PAMICA pouze pro svoji komunikaci. To znamená, že při spuštění PAMICA mServeru v programu PAMICA je tato instance vyhrazena pouze pro komunikaci HTTP serveru a není možné ji použít pro ruční práci v programu. Pokud budete chtít současně používat PAMICA mServer a zároveň pracovat v programu PAMICA ručně (to znamená zpracovávat mzdy), pak je nutné pro každé zpracování spustit samostatnou instanci programu PAMICA (spustit program PAMICA dvakrát – jednou v režimu PAMICA mServeru a podruhé pro běžnou ruční práci v programu).

Návrh použití PAMICA mServer:

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (web server)


Komunikace mServer – aplikace třetích stran (VPN)


Komunikace mServer – aplikace třetích stran (HTTP vs HTTPS)

Použití PAMICA mServer

 • docházkové systémy
 • aplikace třetích stran

Nastavení PAMICA mServeru:

Spusťte si program PAMICA a otevřete agendu Účetní jednotky. V hlavním menu zvolte povel Databáze/PAMICA mServer… . Otevře se vám nové dialogové okno Pamica mServer pro správu a spuštění konfigurací PAMICA mServerů.

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (web server)


Pomocí příslušných povelů zde můžete vytvářet, editovat nebo mazat instance PAMICA mServeru. Dále se zde provádí spuštění/zastavení vybrané instance PAMICA mServeru.

Vytvoření a editace nastavení PAMICA mServeru:

 • Název a popis dané konfigurace
 • Účetní jednotka programu PAMICA, se kterou bude komunikovat daná konfigurace
 • Port, na kterém bude daná instance konfigurace PAMICA mServeru naslouchat (komunikovat)
 • Povolit a nastavit HTTPS komunikaci
 • Monitoring (log) komunikace (http request, http response)
 • Monitoring přenesených dat (XML request data, XML response data)

Vytvoříme si novou instanci a vrátíme se zpět do hlavního okna PAMICA mServeru.

Spuštění PAMICA mServeru:

V dialogovém okně PAMICA mServer vyberete PAMICA mServer a přes tlačítko Spustit vybranou konfiguraci PAMICA mServer spustíte.

Po úspěšném spuštění PAMICA mServeru se vám otevře nové dialogové okno, které bude zobrazovat průběh provedených komunikací na PAMICA mServeru.

Pokud využíváte monitoring, můžete si pro každou provedenou událost (transakci) zobrazit přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi PAMICA mServeru. Zobrazení přenesených dat provedete přes kontextové menu. Průběh HTTP požadavku a HTTP odpovědi provedené komunikace na PAMICA mServeru je dále zaznamenán do log souboru, který bude uložen dle nastavení konfigurace daného PAMICA mServeru.

Spuštění PAMICA mServer přes příkazový řádek
Pamica.exe /http „název spouštěné instance PAMICA mServer“
Příklad:
Pamica.exe /http start “mserver1“

Zastavení spuštění instance PAMICA mServer:

Zastavení spuštěné instance PAMICA mServeru provedete pomocí tlačítka Zastavit nebo zavřením okna. Spuštěná instance PAMICA mServeru počká na dokončení všech aktuálně zpracovávaných http požadavků a pak se ukončí.

Zastavení PAMICA mServer přes příkazový řádek
Příklad:
Pamica.exe /http stop “mserver1“