Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Hromadné vložení
složek mezd

Potřebujete všem zaměstnancům vložit do mzdy například mimořádné prémie nebo třeba jednorázové náhrady? S programem PAMICA to bude otázka chvilky, složky mzdy můžete totiž vložit do mezd hromadně.

PAMICA ušetří čas při vkládání složek mezd

Pro hromadné vložení složek mezd ve vystavených měsíčních mzdách použijete povel Záznam/Vložit složky – umožní vám hromadně vložit některé složky mzdy ze skupin Prémie a odměny, Příplatky a doplatky, Dohody, odstupné, Jednorázové náhrady a dávky, Mimomzdové prostředky a Naturální mzda. A jak na to?

  1. V aktuálně zpracovávaných mzdách vyberte zaměstnance, kterým chcete hromadně vložit například prémie.Po zvolení povelu Záznam/Vložit složky se zobrazí dialogové okno Hromadné vložení složek mezd, ve kterém vyberete požadovanou složku mzdy ze skupiny Prémie a odměny.
  2. Do sloupce Kč, resp. % vyplníte jednotlivým zaměstnancům výši prémií za daný měsíc.
  3. Povelem Vložit se všechny zadané hodnoty prémií hromadně vloží k jednotlivým zaměstnancům.

Export i následný import složek mezd

Přehled zaměstnanců s částkami prémií si můžete uchovat pro použití v dalších měsících nebo pro další práci mimo program PAMICA. Stačí stisknout tlačítko Uložit a vytvoří se vám seznam ve formátu CSV, a to i v případě, že u zaměstnanců nemáte uvedené konkrétní částky. Ty následně můžete zadat například v programu Microsoft Excel a novou podobu seznamu s vyplněnými částkami pak do programu načtete. Pro načtení dat z externího souboru stačí v dialogovém okně Hromadné vložení složek stisknout tlačítko Načíst. Tímto způsobem můžete načíst jak jednou použitý nebo upravený seznam, tak kompletně vlastní seznam respektující potřebnou strukturu informací.