Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Tímto uděluji výslovný souhlas společnosti STORMWARE s.r.o., IČ: 25313142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24515 (dále jako Správce osobních údajů nebo jen Správce), aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jako Antispamový zákon) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • obec, ulice a PSČ;
 • název společnosti (dle IČ);
 • kontaktní e-mail;
 • IP adresa.

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává pro účely zasílání aktuálních informací ze světa společnosti STORMWARE, nabídce jejích služeb a produktů v souladu s Antispamovým zákonem, a to především formou následujících typů e-mailových zpravodajů:

 • Aktualizace online a mimořádné zpravodaje
  Zpravodaj informuje o nových funkcích, updatech nebo nových verzích programů STORMWARE. Zpravodaj je zasílán na základě oprávněného zájmu Správce.
 • Obchodní nabídky STORMWARE
  Zpravodaj informuje o slevách a mimořádných nabídkách společnosti STORMWARE. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas.
 • Novinky ze světa STORMWARE Office
  Zpravodaj informuje o novinkách v programech STORMWARE, nabídce souvisejících služeb, praktických informacích a zajímavostech z legislativních oblastí, termínech školení a tipech pro usnadnění každodenní práce. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas.
 • Legislativní novinky z Portálu POHODA
  Zpravodaj informuje o nejdůležitějších novinkách v oblasti daní, účetnictví, zákonů a podnikání. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas.

Po udělení souhlasu můžete své nastavení zasílání jednotlivých typů zpravodajů kdykoliv změnit na www.stormware.cz/zpravodaje.

Správce bude vaše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (od okamžiku elektronické registrace až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí tří let poté, co přestanete být zákazníkem Správce.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli odvolat prostřednictvím Centra administrace zpravodajů na www.stormware.cz/zpravodaje nebo odhlášením přímo v doručeném e-mailu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas. V souladu s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte dále právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
 • můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebude Správce vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

Vaše práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) Správce, prostřednictvím e-mailu dpo@stormware.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Je tedy zcela na vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete přijímat. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je váš souhlas, resp. nevyjádření vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 Antispamového zákona, kdy je Správce oprávněn zaslat na zadanou e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se jeho výrobků nebo služeb, a to za předpokladu, že souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy lze jednoduše odmítnout.

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem, vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, příjemcům ani třetím stranám.

Souhlas je udělen ode dne zaškrtnutí příslušného pole v registračním formuláři nebo samotným odesláním registračního formuláře a je zaznamenán v databázi Správce. Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499529 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: