Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Termíny a objednávka certifikačních zkoušek

Přihlásit se můžete na test, který má ve sloupci Stav příznak Volná místa nebo Poslední místa. Vybrat můžete pouze jeden termín.

Zejména z důvodu zpracování osobních údajů, bez nichž se databáze zájemců o certifikaci a držitelů certifikátů neobejde, je možné pomocí této online objednávky na certifikační testy přihlásit pouze jednu osobu. Chcete-li na certifikační testy objednat více zájemců, vyplňte objednávku opakovaně nebo nás kontaktujte na adrese certifikat@stormware.cz.

 
Datum
Typ certifikační zkoušky
Stav
Praha 4, U Družstva Práce 94
31.07.2024 9:00:00
Certifikát POHODA
Poslední místa

Status zájemce o certifikát: Cena
Zájemce z komerční praxe 1 980,00 Kč
Pedagog, první pokus o certifikát 0,00 Kč
Pedagog, druhý a další pokus o certifikát 1 980,00 Kč
Student, první pokus o certifikát 480,00 Kč
Student, druhý a další pokus o certifikát 1 980,00 Kč

Zájemce o certifikát:  
 Zájemce o certifikát je zároveň objednatelem (pro fakturaci).
Titul:  
Jméno: *  
Příjmení: *  
Ulice: *  
Obec: *  
PSČ: *  
Telefon: *  
E-mail: *  
ID držitele certifikátu:1  

1Pokud už přihlašovaná osoba nějaký certifikát POHODA má.


Vyplnění polí označených * je povinné.

Fakturační adresa:   Dodací adresa:4
Firma/Škola:  *   Firma: 
Kód školy:2   Útvar:
Útvar:   Jméno:
Ulice:  *   Ulice: 
Obec: *   Obec:
PSČ: *   PSČ:
IČ:3 *    
DIČ:    
Kontaktní osoba: *    
Telefon: *  
Fax:  
E-mail: *  

2Kód školy v rámci projektu POHODOVÁ škola.

3Pokud nemáte IČ přiděleno, nechte pole prázdné.

4Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od adresy fakturační a jako formu úhrady jste zvolili zálohovou fakturu, příp. jste vybrali zaslání certifikátu poštou na fakturační/dodací adresu.

Způsob platby a doručení:    
Platba:5
Poznámka:
Převzetí certifikátu: osobně na pobočce, kde bude skládán test
zaslání poštou na fakturační, resp. dodací adresu
zaslání poštou na adresu účastníka testu

5U testů s termínem konání během 2 pracovních dnů bezprostředně následujících po dni objednání je možná pouze úhrada v hotovosti.

Smluvní podmínky

Certifikační testy a vydávání certifikátů POHODA probíhají podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny certifikačních zkoušek jsou platné pro jednoho účastníka a jsou uvedeny bez DPH.

Změnit termín certifikační zkoušky nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12:00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu konání zkoušky. Cena certifikační zkoušky není vratná v případě, že se přihlášený účastník certifikačního testu nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků testu menší než 3, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout tento test na jiný termín nebo jej sloučit s testem vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme v souladu s  Prohlášením o ochraně osobních údajů.

   

Pokud máte zájem o některý z uvedených typů testů, ale nevyhovuje vám žádný nabízený termín, případně potřebujete přihlásit více účastníků testu najednou, napište nám o tom na adresu certifikat@stormware.cz.