Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Změna ceny dlouhodobého majetku

6.4 Změna ceny dlouhodobého majetku

Změnu ceny dlouhodobého majetku, tedy její zvýšení, snížení, případně technické zhodnocení, zadáváte do agendy Majetek.

Změna ceny dlouhodobého majetku

Technickým zhodnocením se rozumí dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku. Rekonstrukce má za následek změnu účelu nebo technických parametrů hmotného majetku. Modernizací je podle zákona o daních z příjmů rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu a zároveň u majetku odpisovaného i zůstatkovou cenu příslušného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení uvedeno do užívání.

Na záložce Majetkové operace přidáte nový řádek a z nabídky v poli Operace zvolíte příslušný druh změny ceny. Po uložení provede POHODA aktualizaci všech potřebných údajů, včetně odpisů v účetním deníku.

Jestliže vyberete potřebnou předkontaci, rovnou se zaúčtuje do agendy Účetní deník. Jinak můžete zaúčtování provést v jiných agendách (např. Přijaté faktury, Interní doklady). O zvýšení ceny a technickém zhodnocení účtujete jako u pořízení dlouhodobého majetku.