Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Vyřazování dlouhodobého majetku

6.5 Vyřazování dlouhodobého majetku

Důvody pro vyřazení dlouhodobého majetku z evidence jsou různé. Vyřazování provádíte v agendě Majetek a v agendě Interní doklady na základě protokolu o vyřazení.

102_Vyrazeni_majetku.png

V agendě Majetek zvolíte povel Vyřazení… v nabídce Záznam. Pak určíte důvod vyřazení a výši posledního odpisu v tomto roce. POHODA podle těchto údajů upraví částku zaúčtovanou v agendě Účetní deník.

V agendě Interní doklady zaúčtujete vyřazení majetku. Pokud je už plně odepsán, vyřadíte jej zaúčtováním 08*, 07*/01*, 02*. Jestliže ale ještě plně odepsán není, musíte podle důvodu vyřazení provést zaúčtování do nákladů ve prospěch účtu oprávek. Jde-li o manko či škodu, účtujete na vrub účtu 549, při darování majetku na vrub účtu 543 (zde je nutné u plátců DPH ještě doúčtovat DPH na účty 543/343, pokud součástí vstupní ceny DPH není), při prodeji majetku na vrub účtu 541 a při převodu do osobního vlastnictví u osoby samostatně výdělečně činné účtujete na vrub účtu 491 (i zde je nutné u plátců DPH ještě doúčtovat DPH na účty 491/343, pokud součástí vstupní ceny DPH není).

V momentě, kdy vyřazovaný majetek prodáváte, musíte také vystavit prodejní fakturu, resp. pokladní doklad, se zaúčtováním ve prospěch účtu 641 a na vrub účtu 311, resp. 211. U majetku, kde byl zákaz uplatnění nároku na odpočet daně, se při fakturaci o DPH neúčtuje. V ostatních případech je nutné zaúčtovat daň na výstupu 311/343.

Příklad: Účetní jednotka, plátce DPH, vlastní dva roky dodávkový automobil v pořizovací ceně 400 000 Kč, který byl zakoupen s 21% DPH. Oprávky mají hodnotu 250 000 Kč. Ke dni 16. 7. zaúčtujte jeho vyřazení ve třech variantách – v důsledku škody, darováním a v důsledku prodeje za cenu 200 000 Kč. Odpis za letošní rok bude pouze 50 % z celoročního odpisu, tj. 50 000 Kč. Rozdíl mezi součtem odpisů ve výši 400 000 - (250 000 + 50 000) = 100 000 Kč musíte zaúčtovat na vrub účtu nákladů.

Případ Agenda Operace Částka MD Dal
Škoda Majetek Odpis 50 000 551 082
Interní doklady Škoda na majetku 100 000 549 082
Interní doklady Vyřazení majetku 400 000 082 022
Darování Majetek Odpis 50 000 551 082
Interní doklady Cena daru 100 000 543 082
Interní doklady DPH 21 % 21 000 543 343
Interní doklady Vyřazení majetku 400 000 082 022
Prodej Majetek Odpis 50 000 551 082
Interní doklady Zůstatková cena prodaného majetku 100 000 541 082
Interní doklady Vyřazení majetku 400 000 082 022
Vydané faktury Cena prodaného majetku 200 000 311 641
DPH 21 % 42 000 311 343