Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Vyřazování dlouhodobého majetku

6.5 Vyřazování dlouhodobého majetku

Důvody pro vyřazení dlouhodobého majetku z evidence jsou různé. Vyřazování provádíte v agendě Majetek, popřípadě v agendě Interní doklady na základě protokolu o vyřazení.

Vyřazování dlouhodobého majetku

V agendě Majetek zvolíte povel Vyřazení… v nabídce Záznam. Podle způsobu odpisu POHODA zobrazí dialogové okno pro vyřazení majetku. Určíte datum, důvod vyřazení a výši posledního odpisu v tomto roce.

V případě, že chcete, aby program automaticky zaúčtoval vyřazení majetku, zatrhněte volbu Zaúčtovat vyřazení majetku.

Po potvrzení dialogového okna program POHODA vytvoří na záložku Majetkové operace nové záznamy a zároveň dle předkontace zaúčtuje vyřazení majetku do agendy Účetní deník. Pokud předkontace není vyplněná, zaúčtování se v účetním deníku neprovede.

V případě, že k datu vyřazení má majetek nulovou zůstatkovou cenu (je plně odepsán), program POHODA nové řádky nevytváří. A to i za předpokladu, že je předkontace vyplněná.

Důvodem pro výpočet rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny je zachycení daňové zůstatkové ceny na daňový analytický účet a rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny na nedaňový analytický účet. Součet syntetického účtu pak dává účetní zůstatkovou cenu a zaúčtování je tudíž správné.

Příklad: Zaúčtování vyřazení majetku v případě manka či škody a doúčtování daňové, resp. nedaňové zůstatkové ceny do nákladů:

Vyřazení z evidence: 08*‚07*/01*, 02*

Daňová zůstatková cena: 549001/08*, 07* (daňový náklad)

Rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny: 549002/08*, 07* (nedaňový náklad)

Pokud je majetek plně odepsán, vyřadíte jej zaúčtováním 08*, 07*/01*, 02*. Jestliže ale ještě plně odepsán není, musíte podle důvodu vyřazení provést zaúčtování do nákladů ve prospěch účtu oprávek. Jde-li o manko či škodu, účtujete na vrub účtu 549, při darování majetku na vrub účtu 543 (zde je nutné u plátců DPH ještě doúčtovat DPH na účty 543/343, pokud součástí vstupní ceny DPH není), při prodeji majetku na vrub účtu 541 a při převodu do osobního vlastnictví u osoby samostatně výdělečně činné účtujete na vrub účtu 491 (i zde je nutné u plátců DPH ještě doúčtovat DPH na účty 491/343, pokud součástí vstupní ceny DPH není). Zaúčtování DPH proveďte ručně v agendě Interní doklady.

V momentě, kdy vyřazovaný majetek prodáváte, musíte také vystavit prodejní fakturu, resp. pokladní doklad, se zaúčtováním ve prospěch účtu 641 a na vrub účtu 311, resp. 211. U majetku, kde byl zákaz uplatnění nároku na odpočet daně, se při fakturaci o DPH neúčtuje. V ostatních případech je nutné zaúčtovat daň na výstupu 311/343.

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) vlastní dva roky dodávkový automobil v pořizovací ceně 400 000 Kč, který byl zakoupen s 21% DPH. Oprávky mají hodnotu 250 000 Kč. Ke dni 16. 7. zaúčtujte jeho vyřazení ve třech variantách – v důsledku škody, darováním a v důsledku prodeje za cenu 200 000 Kč. Odpis za letošní rok bude pouze 50 % z celoročního odpisu, tj. 50 000 Kč. Rozdíl mezi součtem odpisů ve výši 400 000 - (250 000 + 50 000) = 100 000 Kč musíte zaúčtovat na vrub účtu nákladů.

Případ Agenda Operace Částka MD Dal
Škoda Majetek Odpis 50 000 551 082
Majetek Škoda na majetku 100 000 549 082
Majetek Vyřazení majetku 400 000 082 022
Darování Majetek Odpis 50 000 551 082
Majetek Dar 100 000 543 082
Interní doklady DPH 21 % 21 000 543 343
Majetek Vyřazení majetku 400 000 082 022
Prodej Majetek Odpis 50 000 551 082
Majetek Zůstatková cena prodaného majetku 100 000 541 082
Majetek Vyřazení majetku 400 000 082 022
Vydané faktury Cena prodaného majetku 200 000 311 641
DPH 21 % 42 000 311 343