Odemkněte potenciál systému POHODA

6.6 Soubor movitých věcí

Soubor movitých věcí je majetek, který se skládá alespoň ze dvou samostatných movitých věcí (předmětů). Soubor se při odpisování chová stejně jako jednotlivý hmotný majetek, ale odpisuje se jako celek.

V průběhu používání můžete soubor doplňovat o další předměty a ty stávající vyřazovat.

Sestavení souboru movitých věcí

V agendě Majetek vytvořte nový záznam s typem Soubor HM. Zadejte datum pořízení a název souboru. Vyberte způsob odpisu a odpisovou skupinu pro daňové odpisy, případně odpisový plán pro odpisy účetní.

Poté přejděte na záložku Položky souboru a změňte text Hlavní předmět na skutečný název předmětu. Nezapomeňte uvést jeho pořizovací cenu. Cenu předmětu můžete později změnit jen v případě, že ještě nemá záznam v tabulce majetkových operací.

Sestavení souboru movitých věcí

Stejným způsobem, který jsme právě popsali, zadejte i další předměty. Na záložce Majetkové operace můžete ručně upravit data pořízení a zařazení. Všimněte si, že uvedené operace se vztahují vždy k určitému předmětu, pouze výpočet odpisů je spjatý s celým souborem.

Sestavení souboru movitých věcí

Vyřazení předmětu ze souboru movitých věcí

Vyřazení předmětu ze souboru movitých věcí provádíte na záložce Majetkové operace. Při vyřazení předmětu vypočítá POHODA zůstatkovou hodnotu předmětu a uvede ji na záložce Položky souboru do sloupce Vyřazení. Ve sloupci Způsob vyřazení vyberte důvod vyřazení předmětu a ve sloupci Likvidace (%odpis) nastavte procentní výši odpisu v roce, ve kterém byl předmět vyřazen. Zůstatková cena může být určena i jiným způsobem – například znaleckým odhadem.

Novou zůstatkovou cenu, která se uplatní při výpočtu odpisů, můžete uvést do sloupce Odhad. Pokud je toto pole vyplněno, nebere se na cenu předem vypočítanou programem ohled, ale počítá se s novou zůstatkovou cenou vyřazení, kterou jste přímo zadali. Vyřazení celého majetku provedete pomocí povelu Záznam/Operace/Vyřazení…