Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Zařazení do užívání

6.2 Zařazení do užívání

Pokud je pořízení majetku kompletní, pak na základě protokolu o zařazení majetku do používání převedete majetek do účtových skupin 01, 02 nebo 03. V agendě Majetek na záložce Majetkové operace zkontrolujete, jestli cena pořízení a zařazení odpovídá skutečnosti. Do příslušného řádku v poli Předkontace nastavte předkontaci (01*, 02*, 03*/04*).

Na záložce Majetkové operace lze zadat změnu střediska, činnosti a zakázky. Tato změna se přenáší do účetního deníku. Při použití měsíčních odpisů se změna v deníku zaznamená od měsíce zadaného u příslušné operace na záložce Majetkové operace.

Zařazení do užívání

Plátci DPH nezapočítávají do ceny majetku uhrazenou daň z přidané hodnoty, pokud splňují požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tedy majetek bude plně využíván pro ekonomické činnosti v rámci podnikání. Neplátci uhrazenou DPH do ceny majetku započítávají. U osobních automobilů, u kterých nelze uplatnit odpočet DPH, zadávají plátci daně cenu automobilu včetně DPH.

Zařadit dlouhodobý majetek do užívání můžete stejným způsobem i v agendě Interní doklady, ovšem tato operace nebude uvedena na záložce Majetkové operace v agendě Majetek.

Příklad: Účetní jednotka ABC (plátce DPH) zakoupila na fakturu obráběcí stroj za cenu 58 000 Kč bez DPH. Faktura byla vystavena 4. 3. Dne 8. 3. obdržela také fakturu za dopravu stroje ve výši 15 000 Kč bez DPH. Obě faktury byly vystaveny se sazbou 21 % DPH. Montáž stroje provedli 10. 3. pracovníci společnosti ABC v ceně 8 000 Kč. Protokol o zařazení stroje do užívání byl sepsán 15. 3. Obě faktury byly zahrnuty do příkazu k úhradě 16. 3. Dne 25. 3. obdržela společnost ABC výpis z banky o provedení plateb. Proveďte zaúčtování.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
4. 3.Přijaté fakturyCena stroje58 000042321
DPH 21 %12 180343321
8. 3.Přijaté fakturyDoprava15 000042321
DPH 21 %3 150343321
10. 3.Interní dokladyMontáž stroje8 000042586
15. 3.MajetekZařazení do užívání81 000022042
16. 3.Příkazy k úhraděPříkaz k platbě88 330
25. 3.BankaLikvidace závazků88 330321221

Příklad: Zadání příkladu je stejné jako u předchozího jen s tím rozdílem, že účetní jednotka není plátcem daně z přidané hodnoty. Cena majetku převedeného do užívání vznikne součtem ceny za montáž stroje, ceny za stroj a dopravu včetně DPH.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
4. 3.Přijaté fakturyCena stroje70 180042321
8. 3.Přijaté fakturyDoprava18 150042321
10. 3.Interní dokladyMontáž stroje8 000042586
15. 3.MajetekZařazení do užívání96 330022042
16. 3.Příkazy k úhraděPříkaz k platbě88 330
25. 3.BankaLikvidace závazků88 330321221

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) vyplatila dodavateli zálohu na nákup majetku 150 000 Kč. Záloha byla zaplacena 4. 4. Dne 12. 4. obdržela i fakturu ve výši 150 000 Kč + 21 % DPH. Dne 18. 4. poukázala dodavateli zbývající částku. Stroj byl zařazen do používání ke dni 17. 4. Proveďte zaúčtování.

DatumAgendaOperaceČástkaMDDal
4. 4.BankaZáloha na nákup majetku 150 000 052 221
12. 4.Přijaté fakturyFaktura za majetek150 000042321
DPH 21 %31 500343321
Uhrazená záloha150 000321052
17. 4.MajetekZařazení do užívání150 000022042
18. 4.BankaDoplatek rozdílu mezi fakturou a zálohou 31 500 321 221