Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Majetek > Zařazení do užívání

6.2 Zařazení do užívání

Pokud je pořízení majetku kompletní, pak na základě protokolu o zařazení majetku do používání převedete majetek do účtových skupin 01, 02 nebo 03. V agendě Majetek na záložce Majetkové operace zkontrolujete, jestli cena pořízení a zařazení odpovídá skutečnosti. Do příslušného řádku v poli Předkontace nastavte předkontaci (01*, 02*, 03*/04*).

Na záložce Majetkové operace lze zadat změnu střediska, resp. činnosti. Tato změna se přenáší do účetního deníku. Při použití měsíčních odpisů se změna v deníku zaznamená od měsíce zadaného u příslušné změny na záložce Majetkové operace.

Zařazení do užívání

Plátci DPH nezapočítávají do ceny majetku uhrazenou daň z přidané hodnoty, pokud splňují požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tedy majetek bude plně využíván pro ekonomické činnosti v rámci podnikání. Neplátci uhrazenou DPH do ceny majetku započítávají. U osobních automobilů, u kterých nelze uplatnit odpočet DPH, zadávají plátci daně cenu automobilu včetně DPH.

Zařadit dlouhodobý majetek do užívání můžete stejným způsobem i v agendě Interní doklady, ovšem tato operace nebude uvedena na záložce Majetkové operace v agendě Majetek.

Příklad: Účetní jednotka ABC, která je plátcem DPH, zakoupila na fakturu obráběcí stroj za cenu 58 000 Kč bez DPH. Faktura byla vystavena 4. 3. Dne 8. 3. obdržela také fakturu za dopravu stroje ve výši 15 000 Kč bez DPH. Obě faktury byly vystaveny s 21% DPH. Montáž stroje provedli 10. 3. pracovníci společnosti ABC v ceně 8 000 Kč. Protokol o zařazení stroje do užívání byl sepsán 15. 3. Obě faktury byly zahrnuty do příkazu k úhradě 16. 3. Dne 25. 3. obdržela společnost ABC výpis z banky o provedení plateb. Proveďte zaúčtování.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
4. 3. Přijaté faktury Cena stroje 58 000 042 321
DPH 21 % 12 180 343 321
8. 3. Přijaté faktury Doprava 15 000 042 321
DPH 21 % 3 150 343 321
10. 3. Interní doklady Montáž stroje 8 000 042 586
15. 3. Majetek Zařazení do užívání 81 000 022 042
16. 3. Příkazy k úhradě Příkaz k platbě 88 330
25. 3. Banka Likvidace závazků 88 330 321 221

Příklad: Zadání příkladu je stejné jako u předchozího jen s tím rozdílem, že účetní jednotka není plátcem daně z přidané hodnoty. Cena majetku převedeného do užívání vznikne součtem ceny za montáž stroje, ceny za stroj a dopravu včetně DPH.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
4. 3. Přijaté faktury Cena stroje 70 180 042 321
8. 3. Přijaté faktury Doprava 18 150 042 321
10. 3. Interní doklady Montáž stroje 8 000 042 586
15. 3. Majetek Zařazení do užívání 96 330 022 042
16. 3. Příkazy k úhradě Příkaz k platbě 88 330
25. 3. Banka Likvidace závazků 88 330 321 221

Příklad: Účetní jednotka, která je plátcem DPH, vyplatila dodavateli zálohu na nákup majetku 50 000 Kč. Záloha byla zaplacena 4. 4. Dne 12. 4. obdržela i fakturu ve výši 50 000 Kč + 21 % DPH. Dne 18. 4. poukázala dodavateli zbývající částku. Stroj byl zařazen do používání ke dni 17. 4. Proveďte zaúčtování.

Datum Agenda Operace Částka MD Dal
4. 4. Banka Záloha na nákup majetku 50 000 052 221
12. 4. Přijaté faktury Faktura za majetek 50 000 042 321
DPH 21 % 10 500 343 321
Uhrazená záloha 50 000 321 052
17. 4. Majetek Zařazení do užívání 50 000 022 042
18. 4. Banka Doplatek rozdílu mezi fakturou a zálohou 10 500 321 221