Odemkněte potenciál systému POHODA

3.11 Vozidla

Pokud budete vystavovat přiznání k dani silniční, zaveďte jednotlivá vozidla do této agendy. Vyplňte požadované informace o jednotlivých vozidlech, na základě nichž bude vytvořeno daňové přiznání.

Pokud používáte program GLX, resp. program POHODA, je možné provést převod údajů o vozidlech z vybrané databáze. Po zvolení povelu Záznam/Import z programu GLX, resp. Import z programu POHODA se naimportují údaje o vozidlech potřebné pro výpočet silniční daně. Tuto možnost obsahuje pouze varianta Profi.

Vozidla (CTRL+SHIFT+V)

Při založení Přiznání k dani silniční jsou do přiznání přenesena všechna vozidla kromě těch, u nichž období nastavené v polích ZařazeníVyřazení nezasahuje do zvoleného zdaňovacího období. Údaje v přiznání je možné aktualizovat povelem Aktualizovat vozidla, který najdete v nabídce Záznam.

Program umožňuje omezit rozsah zobrazených vozidel pouze na ta, která jsou skutečně v provozu. Rozsah zobrazení lze přepínat po stisknutí pravého tlačítka myši nad panelem záznamu ve stavovém řádku, a to zvolením jedné z možností Všechna vozidla/Vozidla ve stavu.