Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

3.3 Nastavení poplatníka

V agendě Nastavení poplatníka je možné definovat parametry pro práci s konkrétním poplatníkem. Nastavení provedené v této agendě se projeví pouze v jednotce daného poplatníka. Můžete tak pro určitého poplatníka nastavit např. datovou schránku odlišnou od datové schránky užívané v rámci celého programu. Údaje zadané v agendě Nastavení poplatníka mají přednost před údaji v agendě Nastavení programu, respektive v agendě Uživatelské nastavení.

Nastaveni_poplatnika.png

XML seznamy (pouze ve variantě Profi)

Tato sekce umožňuje aktualizovat seznamy, které budou využity při exportu záznamů pro zaúčtování do systému POHODA (číselné řady a předkontace).

V této sekci nejprve zvolte způsob načítání a aktualizace seznamů. Máte možnost načítat seznamy vždy při otevření poplatníka nebo v pravidelném intervalu několika dnů. Zatržením příslušné volby určíte, které seznamy se mají aktualizovat.

Pokud seznamy nechcete načítat automaticky, můžete je zaktualizovat ručně pomocí tlačítka Aktualizovat seznamy nyní. Zobrazí se průvodce, na jehož první straně bude uveden zdroj dat. Na následující straně zvolíte, které seznamy se mají aktualizovat, a kliknutím na tlačítko Další vyvoláte načtení seznamů ze systému POHODA.

Základním předpokladem pro aktualizaci seznamů je zadání cesty k instalačnímu adresáři systému POHODA v sekci Komunikace v agendě Nastavení programu. Zkontrolujte také, zda se shoduje IČ poplatníka v programu TAX s IČ uvedeným v systému POHODA.

Aktualizaci seznamů může provádět pouze uživatel, který má v systému POHODA přiděleno právo XML komunikace (v agendě Přístupová práva ve větvi Soubor/Databáze).

Zaúčtování (pouze ve variantě Profi)

V sekci Zaúčtování nastavíte předkontace pro zaúčtování závazků a pohledávek v programu POHODA. Pro aktuální nabídku předkontací je nutné nejprve aktualizovat seznam předkontací v sekci XML seznamy.

Datová schránka

Uvedenou sekci nastavte v případě, že chcete odesílat datové zprávy ze schránky poplatníka. Jestliže je nastavena i datová schránka programu v agendě Nastavení programu, má přednost datová schránka poplatníka.

PDF elektronický podpis (pouze ve variantě Profi)

V této sekci můžete nastavit podepisování PDF dokumentů včetně časového razítka. Uvedenou sekci vyplňte v případě, že chcete PDF dokumenty podepisovat elektronickým podpisem konkrétního poplatníka. Jestliže je nastaven elektronický podpis PDF dokumentů zároveň i v agendě Uživatelské nastavení, má přednost nastavení poplatníka. Zatržením volby Použít elektronický podpis můžete vybrat podpisový certifikát, šifrovací algoritmus a zadat údaje, které se budou zobrazovat ve vlastnostech podpisu vytvořeného PDF dokumentu. Pokud chcete automaticky podepisovat všechny PDF dokumenty vytvořené a odesílané z programu TAX, zatrhněte volbu Automaticky podepsat.

Ostatní (pouze ve variantě Profi)

V sekci je možné provést doplňující nastavení pro daného poplatníka.