Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.12 Instituce

Nabídka Instituce obsahuje níže uvedené agendy:

Instituce

Agenda Celní úřady obsahuje seznam celních úřadů. Příslušný celní úřad můžete nastavit v agendě Adresář poplatníků na záložce Instituce. Při vystavení Přiznání ke spotřební dani se zvolený celní úřad automaticky převezme do přiznání. Agendu obsahuje pouze varianta Profi.

Agenda Finanční úřady obsahuje aktuální seznam finančních úřadů a územních pracovišť. Přiřazením finančního úřadu, resp. územního pracoviště v agendě Adresář poplatníků se příslušný úřad převezme do všech vystavených daňových přiznání.

Agenda Rejstříkové soudy obsahuje seznam rejstříkových soudů. Rejstříkový soud nastavený v agendě Adresář poplatníků na záložce Instituce se poté převezme do Průvodce pro export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin veřejného rejstříku.

Agenda Správy sociálního zabezpečení obsahuje aktuální seznam správ sociálního zabezpečení. Správu sociálního zabezpečení je třeba přiřadit fyzické osobě v agendě Adresář poplatníků. Při vystavení Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se zvolená OSSZ automaticky převezme do přiznání pro vyplnění tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, který je následně možné elektronicky odeslat na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Agenda Zdravotní pojišťovny obsahuje aktuální seznam zdravotních pojišťoven v České republice. Zdravotní pojišťovnu je třeba přiřadit fyzické osobě v agendě Adresář poplatníků. Při vystavení Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se zvolená zdravotní pojišťovna automaticky převezme do přiznání pro vyplnění tiskopisu Přehled OSVČ.