Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

3.12 Instituce

Nabídka Instituce obsahuje agendy: Celní úřady (pouze varianta Profi), Finanční úřady, Správy sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny.

Instituce

Agenda Celní úřady obsahuje seznam celních úřadů. Příslušný celní úřad můžete nastavit v agendě Adresář poplatníků na záložce Instituce. Při vystavení Přiznání ke spotřební dani se zvolený celní úřad automaticky převezme do přiznání. Agendu obsahuje pouze varianta Profi.

Agenda Finanční úřady obsahuje aktuální seznam finančních úřadu a územních pracovišť. Přiřazením finančního úřadu, resp. územního pracoviště v agendě Adresář poplatníků se příslušný úřad převezme do všech vystavených daňových přiznání.

Agenda Správy sociálního zabezpečení obsahuje aktuální seznam správ sociálního zabezpečení. Správu sociálního zabezpečení je třeba přiřadit fyzické osobě v agendě Adresář poplatníků. Při vystavení Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se zvolená OSSZ automaticky převezme do přiznání pro vyplnění tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, který je následně možné elektronicky odeslat na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Agenda Zdravotní pojišťovny obsahuje aktuální seznam zdravotních pojišťoven v České republice. Zdravotní pojišťovnu je třeba přiřadit fyzické osobě v agendě Adresář poplatníků. Při vystavení Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se zvolená zdravotní pojišťovna automaticky převezme do přiznání pro vyplnění tiskopisu Přehled OSVČ.