Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.14 Nabídka Zobrazit

Prostřednictvím nabídky Zobrazit můžete ovlivnit vzhled programu a zobrazení aktuální agendy. Nabídka obsahuje následující povely:

Vzhled programu – Umožňuje uživatelské nastavení vzhledu programu ve stylu Microsoft Office 2000, Microsoft XP nebo Microsoft Office 2003.

Panel agend – Tímto povelem zobrazíte nebo zrušíte zobrazení panelu agendy.

Standardní lišta – Umožňuje zapnutí nebo vypnutí nástrojové lišty, která obsahuje řadu tlačítek zpřístupňujících nejpoužívanější povely.