Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Nastavení > Uživatelské nastavení

3.4 Uživatelské nastavení

Agenda Uživatelské nastavení (CTRL+W) je další agenda, která slouží ke konfiguraci poplatníků zadaných v programu TAX. Nastavení v dané agendě platí pro přihlášeného uživatele, který si může možnosti, funkce a volby upravit podle svých potřeb.

E-mailový klient (pouze ve variantě Profi)

Tato sekce umožňuje nastavit e-mailového klienta a jeho parametry pro každého uživatele zvlášť. Nastavení bude pro příslušného uživatele uplatněno v rámci celého programu TAX.

PDF elektronický podpis (pouze ve variantě Profi)

V této sekci si každý uživatel programu může nastavit vlastní parametry elektronického podpisu PDF dokumentů. Nastavení bude pro příslušného uživatele uplatněno v rámci celého programu TAX.

PDF elektronický podpis

Ostatní

Uživatelské nastavení prostředí a chování programu nastavíte právě v této části. Volbu Potvrdit režim editace zatrhněte, jestliže chcete zabezpečit už zapsané doklady před jejich nechtěnou úpravou. V tomto případě se po kliknutí myši do formuláře již existujícího dokladu vyvolá dialogové okno s upozorněním a volbou, zda chcete založit nový doklad, či upravit ten stávající.

Doporučujeme vám zatrhnout volbu Potvrdit tisk výchozí sestavy. Ta má za úkol uchránit uživatele před nechtěným tiskem sestavy, kterou má uživatel nastavenou jako výchozí.

Pomocí volby Inteligentní výběr dle názvu firmy, příjmení a jména můžete v agendě Adresář poplatníků vyhledávat záznamy ve sloupcích Firma, Název poplatníka, Příjmení a Jméno najednou. Stačí, když umístíte kurzor do jednoho ze zmíněných sloupců a vyhledávaný dotaz bude uplatněn na všechny sloupce zároveň.

Pokud chcete při každém spuštění programu TAX automaticky otevřít agendu Adresář poplatníků, zatrhněte volbu Po spuštění otevřít Adresář poplatníků. Nebude-li volba zatržena, zobrazí se informační plocha naposledy editovaného poplatníka.

Při zatržené volbě Načíst údaje o poplatníkovi na základě IČ dle IS ARES se při vyplnění IČ poplatníka v agendě Adresář poplatníků zkontroluje platnost IČ a načtou se příslušné údaje o poplatníkovi. V případě, že identifikačnímu číslu nepřísluší dle IS ARES žádný ekonomický subjekt, program TAX na tuto skutečnost upozorní.

Zatržení volby Nabízet první stranu Průvodce pro ověření IČ v IS ARES zrušte v případě, že nechcete zobrazovat první stranu průvodce při ověřování IČ poplatníka v informačním systému ARES. Tím se zobrazí přímo výsledek ověření údajů v systému.

Profily uživatelských nastavení

Jednomu ze záznamů v agendě Uživatelské nastavení říkáme profil. Každý uživatel nebo určitá skupina uživatelů mohou mít své nastavení (profil). Názvy profilů jednotlivých uživatelů přiděluje administrátor v agendě Přístupová práva. Profil se vytvoří při prvním přihlášení uživatele do programu. Všechny hodnoty profilu se nastaví podle výchozího nastavení výrobce programu a každý uživatel si samozřejmě může hodnoty změnit.