Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

3.10 Podepisující osoba

Agenda Podepisující osoba umožňuje zadat informace o osobě, která zpracovává a podává přiznání za daňový subjekt. Tyto údaje automaticky vstoupí do příslušné části daňového přiznání, pokud se přihlásí uživatel s přiřazeným profilem definovaným v agendě Přístupová práva. Tuto agendu naleznete pouze ve variantě TAX Profi.

Podepisující osoba