Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.7 Bankovní účty

Agenda Bankovní účty slouží pro zápis bankovních účtů, které používá vybraný poplatník.

Bankovní účty

Zadáte-li číslo bankovního účtu, TAX při jeho ukládání zkontroluje, jestli odpovídá normě ČNB. V případě, že tomu tak není, vás program na tuto skutečnost upozorní. Ke každému založenému účtu lze přiřadit službu homebanking.

Pokud při založení poplatníka využijete možnost Načtení poplatníků z programu POHODA, budou do programu TAX automaticky přeneseny i platné bankovní účty. Platné bankovní účty je možné načíst, případně aktualizovat z programu POHODA i prostřednictvím povelu Záznam/Import z programu POHODA.

Nechcete-li už některý zadaný bankovní účet používat, vyplňte datum v poli Zrušen k datu. Od uvedeného data se již účet nebude v příslušné agendě nabízet.

Pomocí filtru ve stavovém řádku můžete určit, zda chcete v agendě zobrazovat všechny bankovní účty, nebo pouze účty aktivní. Filtrování provede program TAX na základě vyplnění pole Zrušen k datu.