Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.8 Homebanking

TAX podporuje elektronický přenos příkazů k úhradě mezi klientem a bankou. Agenda Homebanking slouží k nastavení služeb elektronického platebního styku, které jsou využívány u aktuálního poplatníka. Nezbytným krokem pro bezchybné fungování služby homebanking je přiřazení vytvořené služby bankovnímu účtu v agendě Bankovní účty. Teprve potom bude možné převádět v agendě Příkazy k úhradě konkrétní příkazy k úhradě na soubory ve formátu, který daná banka akceptuje.

Dynamický formulář agendy Homebanking se mění s ohledem na vybraný bankovní ústav, resp. službu. Detailní popis agendy a potřebných nastavení najdete v interaktivní nápovědě programu TAX, kterou otevřete klávesou F1.