Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.9 Vložit trvalé složky

Povel Vložit trvalé složky umožní hromadně vložit vybraným zaměstnancům některé složky mzdy ze skupin Měsíční mzda, Časová mzda, Úkolová mzda, Prémie a odměny, Příplatky a doplatky, Jednorázové náhrady a dávky a Naturální mzda. V agendě Pracovní poměry vyberte například zaměstnance s druhem mzdy měsíční, kterým chcete hromadně vložit například základní mzdu. Po zvolení povelu Záznam/Vložit trvalé složky se zobrazí dialogové okno Hromadné vložení trvalých složek mezd, ve kterém vyberete požadovanou skupinu a následně složku mzdy. Do sloupce Od vyplníte platnost vybrané složky mzdy (základní mzdy) a do sloupce Kč zadáte jednotlivým zaměstnancům výši vybrané složky. Povelem Další se přesunete na další stranu dialogového okna, kde můžete zkontrolovat vložení složek mezd jednotlivým zaměstnancům. Povelem Dokončit se všechny zadané hodnoty zvolené složky mzdy hromadně vloží k jednotlivým zaměstnancům, resp. k jejich pracovním poměrům.

Volba Nevkládat složky s nulovou hodnotou na záložku Trvalé složky mzdy zajistí, aby se na záložku nevkládaly nulové složky mzdy. Volba Ukončit platnost stávajících složek zase zajistí, aby se při vkládání nových trvalých složek mezd ukončily ty předchozí stejného druhu.

Pro hromadné vkládání trvalých složek mezd je také možné využít načtení dat z externího CSV souboru. Přehled zaměstnanců s částkami složek mezd si můžete uchovat pro použití v dalších měsících nebo pro další práci mimo program PAMICA. Seznam ve formátu CSV vytvoříte tlačítkem Uložit. Pomocí tohoto tlačítka si můžete vytvořit také seznam zaměstnanců bez konkrétních částek. Ty do něj zadáte v klidu mimo program PAMICA, např. po poradě nebo schválení nadřízeným, a novou podobu seznamu s vyplněnými částkami pak do programu načtete. Pro načtení dat z externího souboru je přímo v dialogovém okně Hromadné vložení trvalých složek mezd určen povel Načíst. Tímto způsobem můžete načíst jak jednou použitý nebo upravený seznam, tak kompletně vlastní seznam respektující potřebnou strukturu informací.