Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.4 Podání NEMPRI pro RP

Podklady pro Přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, kterou je od roku 2012 nutné dokládat jako přílohu k žádosti o rodičovský příspěvek v případě volby výše rodičovského příspěvku podle denního vyměřovacího základu druhého rodiče, vygenerujete prostřednictvím povelu Podání NEMPRI pro RP. Tento povel naleznete v nabídce Záznam v agendě Pracovní poměry.

Po zvolení povelu nejprve vyberte měsíc, pro který chcete NEMPRI vystavit. Jedná se o měsíc narození, příp. převzetí dítěte.

Vytvořený záznam vybraného zaměstnance se zobrazí na záložce Položky v agendě Podání NEMPRI. Každý záznam má 5 řádků. Názvy jednotlivých sloupců odpovídají polím na tiskopisu, takže je možné v této agendě všechny údaje zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Tiskopis Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění je dvoustranný tiskopis. Údaje, které se tisknou na druhou stranu, lze vyplnit na položkách vygenerovaného podání. Druhé straně tiskopisu odpovídá 4. a 5. řádek záhlaví tabulky agendy Podání NEMPRI. Pokud je pro vás přehlednější vyplňovat údaje pomocí dialogového okna, stačí kliknout na příslušné položce pravým tlačítkem myši a zvolit povel Strana 2. Tím vyvoláte dialogové okno Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění s možností vyplnění záznamů z druhé strany tiskopisu.