Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.5 Podání ONZ

Zpracování oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) provedete povelem Podání ONZ, který najdete v agendě Pracovní poměry v nabídce Záznam. Pokud nebudete mít před zpracováním ONZ provedený žádný výběr, pak povelem Podání ONZ vytvoříte ONZ pro všechny zaměstnance do agendy Podání ONZ, kterou naleznete v nabídce Podání. Počet zaměstnanců, pro které chcete vytvořit ONZ, můžete omezit výběrem v agendě Pracovní poměry. Více informací najdete v kapitole 14/5 Podání ONZ.