Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.2 Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Povelem Úrazové pojištění z nabídky Záznam provedete výpočet a zaúčtování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Před vystavením úrazového pojištění zkontrolujte v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčt. - ostat. závazky, zda máte nastavenou předkontaci pro úrazové pojištění. Dále v sekci Instituce 2 ověřte nebo zadejte správné údaje pro úrazové pojištění zaměstnanců a také sazbu v promile.

Až zkontrolujete nastavení v agendě Globální nastavení, zvolte z nabídky Záznam v agendě Pracovní poměry povel Úrazové pojištění. V dialogovém okně, které se vám zobrazí, vyberte čtvrtletí, ze kterého se má úrazové pojištění vypočítat.

Úrazové pojištění

Částka úrazového pojištění se vypočítá ze součtu vyměřovacích základů sociálního pojištění zaměstnanců za příslušné čtvrtletí a násobí se výší promile, která je zadaná v programu PAMICA v agendě Globální nastavení/Instituce 2. Čtvrtletí, z jehož mezd potřebujete úrazové pojištění vypočítat, zvolíte na první straně průvodce Úrazové pojištění zaměstnanců. Částku, která se vypočítá, uvidíte také v tomto průvodci. Můžete v něm dále zatrhnout volbu Povinné minimum, pokud chcete uplatnit alespoň částku povinného minima. V dialogovém okně můžete zvolit datum vystavení, datum splatnosti a datum účetního případu a vybrat příslušnou číselnou řadu ostatních závazků.

Termíny plateb jsou uvedeny v § 12 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Číselná řada ostatních závazků se bude nabízet pro všechny způsoby práce s programem PAMICA (používat program PAMICA samostatně, napojit program PAMICA na ekonomický systém POHODA, vytvářet XML soubory pro jiný ekonomický systém). Číselné řady pro zaúčtování dokladů načtete z programu POHODA do programu PAMICA přes volbu Aktualizovat seznamy nyní. Pro ostatní způsoby práce s programem PAMICA můžete číselné řady zadat ručně v agendě Číselné řady. Pokud máte číselné řady aktualizovány v dialogovém okně Úrazové pojištění zaměstnanců, vyberete příslušnou číselnou řadu, která se přiřadí k vytvořenému ostatnímu závazku s částkou úrazového pojištění.

Kliknutím na tlačítko Další si můžete vybrat, jestli doklady vyexportujete do ekonomického systému POHODA, resp. vytvoříte XML soubor pro jiný ekonomický systém. Případně zvolte druhou variantu Export dokladů nyní neprovádět. Doklady se uloží do agendy Doklady, odkud je můžete kdykoli později exportovat, resp. vytvořit XML soubor. Funkce vytvoří závazek s textem Zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu. Úrazové pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je splatné poslední kalendářní den měsíce, který je prvním v daném čtvrtletí.

Úrazové pojištění se zpracovává vždy po vystavení všech mezd za příslušné čtvrtletí. Před provedením výpočtu je třeba mít zadány správné údaje v agendě Globální nastavení v sekci Instituce 2 v oddílu Úrazové pojištění zaměstnanců.

Tiskovou sestavu Úrazové pojištění najdete v agendě Pracovní poměry (po stisknutí klávesové zkratky CTRL+T).

Příklad: Úrazové pojištění vypočtené z mezd za 1. čtvrtletí 2022. Za toto období se vytvoří závazek s textem Zákonné pojištění odpovědnosti při prac. úrazu: 2q 2022, a to z důvodu, že úrazové pojištění se platí v dalším čtvrtletí.