Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Pracovní poměry > Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

7.7 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku je součástí statistického zjišťování dat, které vydává Český statistický úřad před začátkem každého kalendářního roku ve Sbírce zákonů ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), jako orgán vykonávající státní statistickou službu, provádí čtvrtletní šetření o průměrném výdělku v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

Pokud patříte mezi ekonomické subjekty, které byly vyzvány MPSV k předkládání dat pro statistické zjišťování, pak při správném nastavení bude PAMICA veškerá potřebná data shromažďovat. Tato data je možné přímo z programu PAMICA exportovat ve formátu XML.

Na internetových stránkách www.ispv.cz naleznete Internetový pořizovací program. Pomocí tohoto programu si můžete data z programu PAMICA zkontrolovat a v zašifrované podobě odeslat. Šifrování vám umožní bezpečné odeslání dat. Doporučujeme provést kontrolu exportovaných dat z programu PAMICA a odeslání až zašifrovaných dat, kdy je garantována bezpečnost přenosu dat firmou TREXIMA.

Pořizování statistických dat

Po vyzvání MPSV k účasti na čtvrtletním šetření o průměrném výdělku se může vaše organizace čtvrtletního šetření účastnit i několik let. Po skončení každého kalendářního čtvrtletí se statistické údaje předávají v elektronické podobě nejpozději do 25. kalendářního dne následujícího měsíce.

V programu PAMICA si zatrhnete volbu ISPV – čtvrtletní šetření o ceně práce v sekci Ostatní v agendě Globální nastavení. Zatržením této volby přibude v agendě Personalistika a Pracovní poměry záložka ISPV, kde je nutné vyplnit potřebná data. Správnost nastavení všech údajů pro odeslání dat si můžete zkontrolovat v Internetovém pořizovacím programu od firmy TREXIMA. V případě, že nebudete mít vyplněna všechna povinná pole, tak se při kontrole dat v Internetovém pořizovacím programu zobrazí hlášení o chybách. Před odesláním dat musíte nahlášené chyby opravit.

Dále v agendě Seznamy/Číselníky naleznete platné číselníky, které vydává Český statistický úřad. Číselník s územní jednotkou si nastavíte v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Ostatní v oddílu ISPV – šetření Trexima.

Z výklopného seznamu pole Ekonomická činnost vyberte odpovídající údaj.

V agendě Personalistika vyplňte příslušné informace pro statistické zjišťování údajů o čtvrtletním šetření o ceně práce na záložce ISPV. Z výklopného seznamu pole Státní občanství zaměstnance vyberte správný údaj a stejně tak i v poli Vzdělání zadejte odpovídající nejvyšší dosažené vzdělání a obor vzdělání.

Při generování souboru pro export dat ISPV PAMICA kontroluje zadání údajů na záložce ISPV. Kontrola se provádí při generování ISPV za 2. a 4. čtvrtletí, kdy se vytváří soubor o zaměstnancích (MP).

Poté v agendě Pracovní poměry na záložce ISPV nastavíte pro každého zaměstnance příslušné údaje. Pokud budete mít všechna pole nastavena, a zároveň jsou vystaveny mzdy za příslušné období, můžete data z programu PAMICA exportovat.

Export dat

Export dat

Průvodce exportem dat pro ISPV naleznete v agendě Pracovní poměry v nabídce Záznam. V průvodci je pole Rok vždy implicitně přednastaveno pro aktuální rok. Data se nemohou zasílat zpětně z důvodu již uzavřených statistik. Ve výklopném seznamu pole Čtvrtletí vyberete příslušné čtvrtletí, za které statistická data pro ISPV odesíláte. Stiskem tlačítka Procházet můžete zvolit cestu, kam chcete exportovaná data uložit, a klikněte na tlačítko Další. Pokud tlačítko Procházet nenastavíte, data se automaticky uloží do instalačního adresáře programu PAMICA. Na druhé stránce průvodce se zobrazí informace o dokončení exportu dat pro ISPV a cesta, kde jsou data uložena. Tuto informaci si můžete vytisknout v Poznámkovém bloku nebo uložit. Pokud kliknete na tlačítko Otevřít, zobrazí se vyexportovaná data v XML formátu. Kliknutím na tlačítko Dokončit provedete ukončení exportu dat.