Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.6 Hromadné platby PS

Povel Hromadné platby PS najdete v agendě Pracovní poměry v nabídce Záznam. Prostřednictvím tohoto povelu je možné vytvořit textový soubor ve formátu TXT používaný k identifikaci hromadné platby zaslané penzijní společnosti. Mzdy aktuálního měsíce zaúčtujte ještě před vytvořením souboru.

V průvodci exportem dat pro penzijní společnosti zvolte na první straně období mezd (tedy vyplňte pole Rok Měsíc), za které chcete vytvořit exportní soubor. Z výklopného seznamu pole Společnost vyberte správnou penzijní společnost. Pomocí tlačítka Procházet zvolte složku, do které má být uložen soubor s větami obsahujícími údaje pro penzijní společnost. Název souboru doporučujeme neměnit, je vytvořen podle požadavků penzijní společnosti. Soubor (soubory) zašlete penzijní společnosti jako přílohu e-mailové zprávy. Zkontrolujte, jestli zaslaná platba odpovídá textovému souboru.