Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.8 Vložit pracovní pozici

Povel Vložit pracovní pozici umožní vložit vybranému zaměstnanci pracovní pozici. V agendě Pracovní poměry vyberte zaměstnance, kterému chcete přiřadit příslušnou pracovní pozici. Po zvolení povelu Záznam/Vložit pracovní pozici se danému zaměstnanci přenesou přednastavené údaje z agendy Pracovní pozice.

Pracovní pozice je možné měnit opakovaně, při změně druhu pracovní pozice zaměstnance. V případě, že se u zaměstnance změnila např. výše základní mzdy, změnu proveďte v agendě Pracovní poměry.