Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.2 Sklady

Na kartě Sklady je možné sledovat, které sklady jsou nastaveny pro vyskladňování do minusu.

Zasoby_Sklady_minus_009.png

Tento stav se přebírá z nastavení v programu POHODA v agendě Sklady/Sklady, kde je volba Povolit stav zásob do minusu. U zásob, jejichž sklad nemá povoleno vyskladňování do minusu, nebude možné zásobu do minusu vyskladnit ani v aplikaci mKasa. Aby to možné bylo, je nutné nejprve povolit tento stav v programu POHODA.


V agendě Sklady můžete využít řazení dle názvu a dle stavu zásob do minusu.