Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

3.1 Skladové zásoby

V agendě Skladové zásoby je uveden seznam všech zásob včetně zásob s evidenčním číslem. Zde je možné získat základní přehled o prodejní ceně zásob, kterou si můžete měnit dle potřeb pomocí výklopného seznamu.

Řazení zásob

V agendě Zásoby na záložce Skladové zásoby můžete využít řazení zásob sestupně a vzestupně dle názvu, množství, ceny, kódu a skladu. Panel řazení je možné skrýt prostřednictvím volby Skrýt řazení, umístěné v menu tři tečky, v agendě Zásoby. Pro zpětné zobrazení panelu řazení pak zvolte přes tři tečky v záhlaví agendy volbu Zobrazit řazení.

001_zasoby_zobrazitrazeni.png   002_zasoby_skrytrazeni.png   003_zasobysrazenim.png

Aktualizace sazeb DPH

Tato volba byla v aplikaci mKasa zapracována z důvodu novely zákona o DPH (1. 1. 2024), kde byl zredukován počet sazeb DPH. Tato funkce hromadně převede u všech textových zásob vytvořených v mKase sazbu DPH 15 % a 10 % na novou sníženou sazbu 12 %.

005_filtrzasob.png

Filtr zásob

Filtr v agendě Zásoby usnadní vyhledávání typu zásoby s příslušnou sazbou DPH. Je možné také vyhledat pouze zásoby typu textová vytvořené v aplikaci mKasa.

K filtru textových zásob vytvořených v aplikaci mKasa nastavte v sekci Synchronizace zásob typ Nesynchronizované.

004_zasoby.png

Vyhledávání zásob

Pomocí vyhledávacího pole je možné pohodlně vyhledávat zásobu dle EAN, PLU, Kódu, Názvu, Ceny nebo dle všech vyjmenovaných parametrů.


Po zadání výrazu zvolte lupu nebo Enter a dojde k vyhledání všech zásob, kterých se vybrané hledání týká.

Pro vyhledání zásoby dle čárového kódu EAN je možné využít i fotoaparát ve Vašem zařízení. Pomocí ikony 3.1_005_ikona_cteckaEAN.png spustíte fotoaparát, kterým načtete příslušný EAN kód k zásobě a tato zásoba bude vyhledána, pokud v aplikaci existuje.

Nad vyhledanými zásobami můžete pro lepší přehled využít také funkční řazení.


Dostatečné množství zásob na skladě lze vyčíst ze sloupce K dispozici. Tento údaj je umístěn vedle názvu zásoby a počítá množství zásoby, které je momentálně k dispozici po odečtení množství v odložené a v rozpracované prodejce včetně rezervovaného množství v přijaté objednávce v programu POHODA. S uvedenou hodnotou se můžete setkat také na detailu skladové karty i na samotné dlaždici v agendě Kasa.

Vytvoření skladové zásoby typu textová

Pomocí ikony 3.1_005_ico_newtxt.png otevřete stránku pro vytvoření nové skladové zásoby typu Textová. Vyplňte potřebné údaje a tlačítkem uložit zásobu uložte.

Skladové zásoby typu Textová, které byly vytvořeny v aplikaci mKasa nebo synchronizací s aplikací mPOHODA, je možné editovat i smazat. V seznamu zásob zvolte na zásobě typu Textová tři tečky a z kontextového menu vyberte, zda zásobu chcete editovat či smazat.

Kliknutím na záznam se zobrazí detailní informace o skladové položce, rozdělené do jednotlivých záložek:


Záložka Detail nabídne komplexní seznam informací o skladové zásobě. Na záložce Prodejní ceny je uveden seznam cen, ve kterých je zvolená zásoba prodávána.


V případě, že se jedná o zásobu typu Komplet nebo Souprava, bude na záložce Položky vyobrazen seznam zásob, ze kterých je vybraný typ zásoby složen.


Záložka Svázané vám nabídne zásoby, které se automaticky vloží do dokladu spolu s danou zásobou.


Na záložce Evidenční čísla je seznam konkrétních šarží nebo výrobních čísel. U zásoby s evidenčním číslem typu Šarže je navíc uvedeno datum expirace. Můžete také využít řazení sestupně a vzestupně dle názvu, množství, reklamováno, k dispozici a expirace.

Záznamy v agendě nelze upravovat ani mazat.

Výjimkou jsou textové zásoby, které byly vytvořeny v aplikaci mKasa nebo se jedná o textové položky vytvořené v agendě Ceník aplikace mPOHODA.

3.1_006_newtxt.png
3.1_007_skladovazasoba_evidcisla.png