Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Akce, tipy, aktuality 2016

Právě vyšla nová verze programu POHODA

Nová verze ekonomického systému POHODA Leden 2017, rel. 11500 je připravena ke stažení v Zákaznickém centru. POHODA vás bude například nově v informačním pruhu upozorňovat na důležité záležitosti týkající se EET. Na další novinky se můžete podívat také do časopisu Moje POHODA.

21/12/2016 popis novinek

Připravili jsme pro vás návod Jak na EET v programu POHODA

Aby vám EET nezabírala více času, než je nutné, připravili jsme pro vás návod Jak na EET v programu POHODA, který vám pomůže zvládnout vše bez zbytečných starostí. Všechny funkce týkající se EET jsou zdarma v rámci aktualizace programu POHODA.

21/12/2016 Návod Jak na EET v programu POHODA

Vydali jsme novou verzi daňových přiznání TAX

Zákaznickém centru najdete ke stažení novou verzi daňových přiznání TAX, rel. 6300. Co v programu přibylo nového, se můžete podívat na stránce s novinkami ve verzi. Přidali jsme například novou agendu Přehled o změnách kapitálu a Tiskovou sestavu Opis elektronického potvrzení podání.

19/12/2016 popis novinek

Jak ušetřit na zaměstnaneckých benefitech

Díky internetu a informačním technologiím máme dnes možnost vykonávat mnoho činností prakticky odkudkoli. Čím dál oblíbenější je pracovat z domova. U podnikatelů je pak otázkou, které výdaje si mohou uplatnit jako daňově uznatelné a které nikoli.

14/12/2016 Portál POHODA

POHODA umí EET – nové funkce jsou zdarma v rámci aktualizace

Už 1. prosince se spouští první fáze elektronické evidence tržeb. POHODA svým uživatelům umožňuje již od verze 11402 si tuto novou povinnost vyzkoušet nanečisto a od 1. 12. tržby také skutečně evidovat. Podívejte se, jaké funkce pro EET v programu POHODA nově přibyly.

28/11/2016 popis funkčnosti

Říjnová POHODA právě vyšla

Nová verze ekonomického systému POHODA Říjen 2016, rel. 11400 je připravena ke stažení v Zákaznickém centru. Co v ní přibylo nového, se můžete podívat také do časopisu Moje POHODA, ve kterém najdete i další zajímavé články – mimo jiné také o našich řešeních elektronické evidence tržeb.

6/10/2016 popis novinek

Jak ušetřit na zaměstnaneckých benefitech

Zaměstnat pracovníka je poměrně finančně náročné. Existuje však řada zaměstnaneckých benefitů, jejichž poskytnutím obě strany získají – ušetří na daních i pojistném. Pojďme se podívat na jejich přehled.

7/12/2016 Portál POHODA

Jak může s. r. o. využít soukromé auto jednatele?

Ještě jsme ani nezačali zpracovávat závěrky dle „staré“ novely zákona o účetnictví a již byla schválena další novela pro rok 2017, která je opět velmi významná ve vztahu k vykazování. Koho konkrétně se tyto změny od roku 2017 týkají a v čem spočívají?

21/11/2016 Portál POHODA

Nefinanční reporting od roku 2017

Nově vzniklé společnosti s ručením omezeným ke svému fungování potřebují auta. Avšak prostředky na jejich pořízení v mnoha případech zatím nemají. Nabízí se jednoduché řešení – využívat soukromé auto jednatele. Jak to lze provést?

28/11/2016 Portál POHODA

Inventarizace – na co bychom neměli zapomenout?

Pomalu se nám blíží konec roku, který je neodmyslitelně spojen s inventarizacemi. V následujícím článku si objasníme základní body této oblasti z pohledu českých účetních standardů v jednotlivých účtových třídách.

11/11/2016 Portál POHODA

Prominutí dluhu – právní, daňový a účetní pohled

V praxi může nastat situace, kdy se věřitel s dlužníkem dohodne, že mu promine jeho dluh. Pokud dochází k prominutí dluhu, je nutné brát v úvahu také související účetní a zejména daňové dopady. Prominutím dluhu je dlužník totiž nepochybně zvýhodněn.

4/11/2016 Portál POHODA

Přijďte na školení v Jihlavě ještě před koncem roku

Stejně jako loni budou i začátkem roku 2017 na jihlavské pobočce školicí prázdniny. Využijte proto volná místa listopadových a prosincových termínů školení. Další pro vás vypíšeme zase na březen 2017.

25/10/2016 Termíny školení

Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad

Při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům na služební cestě dochází v praxi k různým omylům, které mohou mít za následek daňovou neuznatelnost poskytnutých cestovních náhrad nebo vznik povinnosti dodanit u zaměstnance cestovné.

24/10/2016 Portál POHODA

Odpis nedobytné pohledávky

Účtující věřitel musí až na výjimky ihned při vzniku zdanit obchodní pohledávku. Někdy se ale stává, že dlužník z nejrůznějších důvodů celou pohledávku neuhradí. Věřitel pak obvykle pohledávku účetně odepíše. Ne vždy se ale bude jednat o daňově účinný výdaj.

17/10/2016 Portál POHODA

Zdaňovací období (DPH, souhrnné a kontrolní hlášení)

Jak často (měsíčně, nebo čtvrtletně) musí plátce daně z přidané hodnoty plnit své povinnosti vůči správci daně? Dokdy je třeba podat přiznání k DPH, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení? Poradíme vám v tomto článku.

10/10/2016 Portál POHODA

Vyšla nová verze programu PAMICA

Zákaznickém centru najdete novou verzi programu PAMICA. Nová verze obsahuje například evidenci lékařských prohlídek zaměstnanců, úpravu a rozšíření agendy Elektronická podání, upozornění na konec zkušební doby a mnoho dalšího. Více na stránce s novinkami ve verzi.

27/9/2016 popis novinek

Nájem nemovité věci z pohledu DPH

Pronajímáte nebo se chystáte pronajímat nějakou nemovitost a zajímá vás, jestli se kvůli tomu můžete stát plátcem DPH? V tomto článku si na příkladech ukážeme, jaké bude mít tato skutečnost dopady do daně z přidané hodnoty, a to jak u plátce, tak u neplátce DPH.

3/10/2016 Portál POHODA

Nejčastější chyby v kontrolním hlášení

Již více než půl roku jsou nuceni plátci daně z přidané hodnoty potýkat se s novou povinností, kterou je zpracovávání a podávání kontrolního hlášení. Jaké chyby se v kontrolním hlášení nejčastěji objevují? Nastíníme si je v tomto článku.

19/9/2016 Portál POHODA

Vyšla nová verze programu WINLEX

Zákaznickém centru najdete ke stažení novou verzi právních předpisů WINLEX, stav k 1. 9. 2016. Nová verze obsahuje například zpřesněnou metodiku k elektronické evidenci tržeb nebo nový celní zákon a prováděcí předpisy. Více na stránce s novinkami ve verzi.

2/9/2016 popis novinek

Novela daní z příjmů od roku 2017

Začátek roku 2017 přinese opět řadu daňových změn. Podívejme se na ty nejdůležitější, které by měly být schváleny u daní z příjmů. Nevyhnou se srážkové dani, daňovému zvýhodnění na dítě, příjmům z prodeje podílů v obchodních korporacích či odpisům.

12/9/2016 Portál POHODA

Evidence pracovní doby není to samé, co docházka

Evidence pracovní doby není totéž, co evidence docházky. Jaký je rozdíl mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky? Jakým způsobem musí zaměstnavatel vést tyto evidence a na co by si měl dát pozor? Dozvíte se v následujícím článku.

2/9/2016 Portál POHODA

Plánovaná technická údržba e-shopu

Z důvodu technické údržby webových stránek nebude od středy 31. srpna 2016 od 16:00 do čtvrtka 1. září 2016 do 8:00 přístupný e-shop. Naše produkty si tak prostřednictvím e-shopu můžete začít objednávat až po této hodině. Děkujeme za pochopení.

30/8/2016

Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti

Pro nájemce, který chce provést stavební úpravy na pronajaté nemovitosti používané k podnikání, je důležité, aby si mohl provedené úpravy uplatnit jako daňový náklad. K tomu je třeba splnit podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.

23/8/2016 Portál POHODA

Nejčastější chyby v DPH – na co si dát pozor?

V tomto článku vás upozorníme na některé aspekty zákona o DPH, kde se stále poměrně často chybuje. Bohužel takové chyby mohou mít za následek nepříjemnosti a citelné finanční dopady. Na co si tedy dát u daně z přidané hodnoty pozor?

17/8/2016 Portál POHODA

Zálohy na daň z příjmů fyzických i právnických osob

Platit daně jednorázově pouze v termínu pro podání daňového přiznání by nebylo pro stát ani pro samotné poplatníky příliš praktické, proto většinou daně platíme „předem“ ve formě záloh. Jak na zálohy na daň z příjmů, vám poradíme v tomto článku.

9/8/2016 Portál POHODA

Záznam o pracovním úrazu zaměstnance

Co vše musí zaměstnavatel při pracovním úrazu zaměstnance vyplnit do záznamu o pracovním úrazu? Dokdy a kam je třeba tento záznam poslat? Na všechny otázky ohledně pracovního úrazu zaměstnance vám odpoví tento článek.

3/8/2016 Portál POHODA

Neplacené volno a dohoda o neplaceném volnu

Poskytnout neplacené volno musí zaměstnavatel buď z důvodů daných zákonem, nebo na základě dohody se zaměstnancem. V jakých případech mají zaměstnanci nárok na jeho poskytnutí a kdo za ně v této době platí zdravotní pojištění?

25/7/2016 Portál POHODA

Vypořádací podíl u společníka s. r. o.

Pokud účast společníka ve společnosti s ručením omezeným zanikne jinak než převodem tohoto podílu na jinou osobu, náleží společníkovi vypořádací podíl. Jak určit jeho výši, jak jej zdanit a jak správně zaúčtovat? Dozvíte se v tomto článku.

11/7/2016 Portál POHODA

Povinnost zveřejňování smluv od 1. 7. 2016

Od 1. 7. 2016 musí být většina soukromoprávních smluv uzavřená mezi podnikateli a zákonem stanovenými subjekty založena do rejstříku smluv. Pokud se tak nestane, smlouva vůbec nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude platnosti.

29/6/2016 Portál POHODA

Letní provoz obchodního oddělení STORMWARE

Od 1. 7. do 2. 9. se můžete na naše obchodní oddělení obrátit e-mailem nebo telefonicky každý den od 8:00 do 16:00 h. Zákaznická podpora bude pracovat ve stejném rozsahu jako nyní (Po–Čt od 8:00 do 17:00 h, Pá do 16:00 h).

23/6/2016

Změna zákonů v souvislosti se zavedením EET

V souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb se změní také zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o správních poplatcích. O jaké konkrétní změny se jedná, si popíšeme v následujícím článku.

20/6/2016 Portál POHODA

Rozdělení zisku s. r. o.

Společnost s ručením omezeným zakládají její společníci většinou s jediným cílem – a tím je dosažení zisku. Když se daří a zisku je skutečně dosaženo, je třeba tento zisk rozdělit (a pokud to jde, vyplatit) a související transakce správně zaúčtovat a zdanit.

13/6/2016 Portál POHODA

Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele

V jakých případech nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru? Zákoník práce vymezuje situace, za kterých by bylo podání výpovědi vůči zaměstnanci nepřiměřeně tvrdé. Více se dozvíte v následujícím článku.

1/6/2016 Portál POHODA

Květnová verze programu POHODA právě vyšla

Nová verze ekonomického systému POHODA Květen 2016, rel. 11300 je připravena ke stažení v Zákaznickém centru. Co v ní přibylo nového, se můžete podívat také do časopisu Moje POHODA, ve kterém najdete i další zajímavé články.

23/5/2016 popis novinek

Chystané změny ve zdanění zaměstnanců od roku 2017

Pokud projde návrh zákona z dílny Ministerstva financí, můžeme od 1. 1. 2017 čekat změny ve zdanění zaměstnanců. Kromě změn u srážkové daně můžeme očekávat také novinky v odbytném z doplňkového penzijního spoření či u slev na dani a daňového zvýhodnění.

23/5/2016 Portál POHODA

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – vybrané situace

V tomto článku se zaměříme na specifické situace, kdy OSVČ zároveň pracuje na dohodu o provedení práce, je na mateřské či rodičovské dovolené nebo pobývá v zahraničí. Jak je to v těchto případech s placením zdravotního a sociálního pojištění?

16/5/2016 Portál POHODA

Zranění zaměstnance na služební cestě

Pracovní úraz je vždy nepříjemný, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Jak je to ale s pracovním úrazem, k němuž dojde na služební cestě? Za jakých podmínek odpovídá zaměstnavatel za škodu? Kdy se může zprostit odpovědnosti?

4/5/2016 Portál POHODA

První kroky podnikatele k evidování tržeb

Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. V tomto článku si tedy již můžeme nastínit první kroky, které je třeba ve vztahu k daňové správě udělat, aby dotčení podnikatelé mohli začít evidovat první tržby.

27/4/2016 Portál POHODA

Institut nespolehlivých osob od roku 2017

Nový institut nespolehlivé osoby by měl zamezit snaze některých podnikatelů zbavit se označení nespolehlivého plátce. Nespolehlivou osobou se bude moci stát fyzická i právnická osoba, a to na základě rozhodnutí správce daně nebo ze zákona.

21/4/2016 Portál POHODA

Ohlašovací povinnost na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Rozhodnutí mít zaměstnance s sebou nese řadu povinností, a to nejen těch, které vyplývají přímo ze zákoníku práce, ale i vůči některým institucím. Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení?

15/4/2016 Portál POHODA

Jak přejít z daňové evidence na „paušál“ a obráceně?

Téměř každá OSVČ přemýšlí, zda je pro ni výhodnější vést daňovou evidenci, či uplatňovat výdaje paušálem. Pojďme se podívat, jak přejít z daňové evidence na paušální výdaje a naopak. Chybět nebudou ani praktické příklady.

5/4/2016 Portál POHODA

Registrace k DPH

Kdy se stáváme povinně osobou identifikovanou či registrovanou k DPH (plátcem)? Můžeme se stát osobou identifikovanou či registrovanou k dani dobrovolně? Za jakých podmínek lze registraci k dani zrušit? To vše se dozvíte v tomto článku.

30/3/2016 Portál POHODA

Snížení základního kapitálu s výplatou společníkům

Snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je poměrně časově a administrativně náročná záležitost. Zvláště když má být takto uvolněný kapitál vyplacen společníkům. Kromě právních úskalí je přitom nutno zvládnout též účetní a daňové peripetie.

18/3/2016 Portál POHODA

Srážky ze mzdy v roce 2016

Pro rok 2016 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky. Ze mzdy je tedy možné oproti loňsku srážet méně korun. Nové částky byly aplikovány poprvé při srážkách za leden 2016, tj. začátkem února 2016. Jak na srážky ze mzdy v letošním roce, vám poradíme v následujícím článku.

9/3/2016 Portál POHODA

Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015?

Už jen zhruba měsíc máte na to, abyste odevzdali daňové přiznání. Kdo je povinný podat daňové přiznání za rok 2015? Který poplatník jej naopak podávat nemusí? A komu se podání daňového přiznání vyplatí? Přinášíme vám praktický přehled.

1/3/2016 Portál POHODA

Stravenky z pohledu daňového a účetního

Stravenky patří k nejběžnějšímu benefitu, který zaměstnanci dostávají. Zaměstnavatel může díky stravenkám ušetřit na daních a zaměstnanci se díky stravenkám zvyšuje jeho příjem. Jak o stravenkách účtujeme a pracujeme s nimi z hlediska daňového?

24/2/2016 Portál POHODA

Zdaňování jednatelů a společníků ve společnosti s ručením omezeným

Mnohdy je jedna a tatáž osoba v pozici společníka i jednatele, a navíc může být i v roli zaměstnance. Jak na zdaňování jednatelů a společníků ve společnosti s ručením omezeným v různých situacích, vám poradíme v následujícím článku.

15/2/2016 Portál POHODA

Jaké nastaly změny v rozvaze od roku 2016?

Změna účetních předpisů od roku 2016 zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky. Pojďme si v tomto článku shrnout nejdůležitější změny v rozvaze, které nastaly od 1. 1. 2016.

8/2/2016 Portál POHODA

Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 1. část

První podání kontrolního hlášení se již nezadržitelně blíží a spolu s ním vyvstává také celá řada otázek. V první části se budeme zabývat limitem 10.000 Kč, DIČ odběratele, uskutečněním plnění pro neplátce DPH a evidenčním číslem daňového dokladu.

1/2/2016 Portál POHODA

Reklama na internetu a daň z přidané hodnoty

Většina reklam jsou placená sdělení. A u placené reklamy musíme řešit také její daňové dopady, a to nejen z hlediska daňové uznatelnosti nákladů vynaložených na reklamu či přínosu pro naše podnikání, ale také z hlediska DPH.

25/1/2016 Portál POHODA

Jak na kontrolní hlášení v Pohodě?

Kontrolní hlášení k DPH je velmi aktuální téma. Abyste tuto novou povinnost zvládli, tým naší zákaznické podpory prakticky neustále aktualizuje databázi FAQgalerii videonávodů. Právě tam můžete najít odpověď na svou otázku týkající se kontrolního hlášení.

20/1/2016 Kontrolní hlášení v Pohodě

Personální a mzdový systém PAMICA 2016

Zákaznickém centru najdete ke stažení novou verzi programu PAMICA, release 11200. Ta reaguje především na legislativní změny roku 2016, ale přináší také mnoho funkčních novinek, jako je například zabezpečení heslem výplatní pásky a listu v PDF.

12/1/2016 popis novinek

Kontrolní hlášení v programu POHODA

Nová verze ekonomického systému POHODA Leden 2016, rel. 11200 je připravena ke stažení v Zákaznickém centru. Vyšla s předstihem, abyste se mohli včas připravit na novou povinnost – kontrolní hlášení k DPH. Co dalšího v programu přibylo, se dozvíte v novinkách ve verzi.

21/12/2015 popis novinek

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015

Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015? Jak správně vyplnit formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Vše, co potřebujete ke zdárnému zvládnutí svých daňových povinností, se dozvíte v tomto článku.

18/1/2016 Portál POHODA

Silniční daň za rok 2015

Pokud používáte své vozidlo k podnikání, čeká vás povinnost podat přiznání k dani silniční. Termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2015 je pondělí 1. února 2016. V tomto článku si ukážeme, jak postupovat, abychom na nic důležitého nezapomněli.

11/1/2016 Portál POHODA

Vydali jsme novou verzi programu GLX 2016

Zákaznickém centru najdete ke stažení novou verzi programu GLX 2016, release 11200. Ta reaguje na legislativní změny v oblasti vedení knih jízd a cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách. Na přehled změn se podívejte na stránce s novinkami ve verzi.

6/1/2016 popis novinek

Zjednodušení účetnictví pro mikro a malé podniky

Jednou z novinek v zákoně o účetnictví, která nás čeká od roku 2016, je rozřazení účetních jednotek do čtyř skupin. Z nich zejména první dvě skupiny poznají určité ulehčení při zpracování účetnictví a účetní závěrky.

5/1/2016 Portál POHODA

Nová verze programu WINLEX právě vyšla

Zákaznickém centru najdete ke stažení novou verzi právních předpisů WINLEX, stav k 1. 1. 2016. Co v programu přibylo nového, se můžete podívat na stránce s novinkami ve verzi. Nová verze obsahuje například novelu zákona o účetnictví nebo metodiky ke kontrolnímu hlášení.

4/1/2016 popis novinek

Archiv roku 2015
Archiv roku 2014
Archiv roku 2013
Archiv roku 2012
Archiv roku 2011
Archiv roku 2010

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499551 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: