Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Říjen 2016

Novinky ve verzi Říjen 2016

CD

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2016, release 11400
Vztaženo k verzi: POHODA Květen 2016, release 11300
K dispozici od: 6. 10. 2016

Časopis Moje POHODA k verzi Říjen 2016
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 11404 - k dispozici od 30. 11. 2016.

EET v programu POHODA od rel. 11402

PODROBNÝ NÁVOD

...jak nastavit a používat elektronickou evidenci tržeb (EET) v programu POHODA.

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
DPHSkladyXML
AdresářKasaHomebanking
FakturaceElektronická podáníOstatní
Personalistika a mzdyPříspěvkové organizacemPOHODA

DPH

NovinkaNabídku tiskových sestav rozšířila praktická sestava, která vám pomůže vypočítat přibližnou výši obratu pro účely daně z přidané hodnoty. S touto novinkou také úzce souvisí nově přidaná funkce do programu POHODA, a to Import obratových podkladů.

Program POHODA zjišťuje výši obratu shodně pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty. Upozorňujeme, že výpočet slouží pro informativní účely.

Veškeré doklady, resp. položky, které ovlivnily výši obratu, naleznete na tiskové sestavě Obrat pro DPH. Sestava je umístěna v agendě Účetní, resp. Peněžní deník (DE) a také na informační ploše programu POHODA v části Kontrolní sestavy. Období obratu se odvíjí dle datumového pole Počátek, resp. Konec období, které vyplníte před náhledem této sestavy.

Nová tisková sestava Obrat pro DPH zobrazí veškeré doklady, které ovlivnily výši obratu.

Na kontrolní sestavu se načtou záznamy, které mají v agendě Účtová osnova, resp. Předkontace (DE) zatrženou volbu Obrat pro DPH. V účetnictví je volba přístupná pouze pro výsledkové účty daňového typu. V daňové evidenci je volba povolena pro daňově účinné předkontace typu P (příjem) a nepeněžní operace ovlivňující základ daně se zkratkou Z.

Na zobrazenou sestavu se načtou záznamy, u kterých máte v agendě Účtová osnova, resp. Předkontace (DE) zatrženou volbu Obrat pro DPH.

Napoprvé je nutné volbu Obrat pro DPH u vybraných účtů (předkontací) ručně nastavit. Po provedení datové uzávěrky si už nastavení bude POHODA pamatovat. Zároveň se údaje z minulého účetního období automaticky převedou do databáze nově vzniklé účetní jednotky.

Volbu Obrat pro DPH si u vybraných účtů poprvé nastavte ručně, po provedení datové uzávěrky si už toto nastavení bude POHODA pamatovat.

Do obratu se načítají doklady, resp. položky z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Interní doklady, Pokladna příjem, Banka příjem, v účetnictví navíc z agend Výchozí stavy účtů, Časové rozlišení a v daňové evidenci Nepeněžní deník (pouze záznamy bez vazby na zdrojový doklad). Volitelně lze tisknout měsíční obraty bez pohybů nebo v podrobnějším členění dle jednotlivých dokladů.

Do obratu vstupuje cena bez DPH. V účetnictví se sleduje zaúčtování dokladů a pohyby se načítají přímo z účetního deníku. V daňové evidenci se nesleduje zaúčtování dokladů, pohyby se načítají z dokladů, resp. jejich položek.

Datem, podle kterého se bude rozhodovat, zda doklad spadá do obratu, je datum zdanitelného plnění, u agendy Banka se jedná o údaj z pole Datum platby.

Pracujete-li v účetní jednotce, která je po datové uzávěrce, a ze staršího období vám v aktuální jednotce chybí podklady pro obrat, z nabídky Soubor/Datová komunikace využijte funkci Import obratových podkladů...

Pokud Vám při výpočtu obratu chybí podklady ze starších období, můžete si je importovat pomocí průvodce na obrázku.

Jak? Prostřednictvím nového povelu otevřete dialogové okno Import obratových podkladů, ve kterém vyberte požadované účetní jednotky k převodu podkladů pro obrat. POHODA vám však umožní označit pouze jednotky, které mají shodné IČ s tou aktuálně otevřenou, zároveň mají starší účetní období a jsou převedené do aktuální verze programu.

Po zvolení tlačítka OK program přenese podklady pro obrat. Pokud se podklady nenačetly, POHODA vás bude o tomto stavu informovat prostřednictvím upozornění.

Připomínáme, že pro získání podkladů je nutné mít i v účetní jednotce s předcházejícím účetním obdobím nastavenou volbu Obrat pro DPH.

Podrobnější informace k této novince naleznete v interaktivní nápovědě programu POHODA.

NovinkaDíky nově přidané tiskové sestavě můžete nyní jednodušeji zkontrolovat součtové řádky kontrolního hlášení s přiznáním k DPH.

Nově si můžete zkontrolovat součtové řádky kontrolního hlášení s přiznáním k DPH během chvilky, a to pomocí nové tiskové sestavy.

Novou praktickou sestavu naleznete v agendě Kontrolní hlášení pod názvem Kontrolní řádky na Přiznání k DPH.

Tisková sestava je určena ke kontrole části C kontrolního hlášení s řádky souvisejícího přiznání k dani z přidané hodnoty. Za vybrané období zobrazuje součet základů daně vložených do příslušných řádků kontrolního hlášení. Hodnoty na sestavě jsou nezaokrouhleny.

Kvartální plátce DPH, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc. V tomto případě před náhledem, popř. tiskem sestavy v poli Období vyberte požadovaný kvartál. Sestava zobrazí součet měsíců za daný kvartál včetně rozpisu dle jednotlivých měsíců.

NovinkaDo agendy Položky kontrolního hlášení sekce A.2. jsme přidali sloupec Sloučit.

Program POHODA do výkazu kontrolního hlášení kumuluje doklady dle sloupců DIČ, Ev. číslo a DPPD. Nový sloupec Sloučit například využijete, když obchodujete s podnikateli neplátci DPH z EU a shodou okolností jste obdrželi několik dokladů se shodným evidenčním číslem a datem povinnosti přiznat daň. Jestliže v kontrolním hlášení potřebujete tyto doklady uvést samostatně, pak využijte právě tento sloupec.

Pomocí nového sloupce Sloučit rozhodnete, zda se budou doklady se shodným Ev. číslem a DPPD zobrazovat v kontrolním hlášení samostatně, či souhrnně.

Jak?U vybraných dokladů postačí nový sloupec odznačit a v kontrolním hlášení se tak doklady vykáží samostatně. Implicitně je sloupec zakřížkovaný.

Ve výkazu kontrolního hlášení můžete uvádět doklady se shodným evidenčním číslem a datem povinnosti přiznat daň samostatně.

Adresář

NovinkaMožnost zadat k jedné firmě libovolné množství dodacích adres patří mezi standardní funkčnosti programu POHODA. Doposud jste však museli některou z nich vybrat jako výchozí, tu pak POHODA automaticky nabízela jako první při vkládání adresy do dokladu. Od nové verze už nemusíte žádnou z nich označovat jako výchozí. To využijete zejména u obchodních partnerů, pro které nejčastěji vystavujete doklady bez uvedení dodací adresy.

Jak?Při vkládání adresy do dokladu se zobrazí dialogové okno Dostupné dodací adresy, ve kterém pouze potvrdíte, že se dodací adresa shoduje s hlavní, anebo vyberete některou z nabízených dodacích adres.

Pokud vkládáte do dokladu dodací adresu, nemusíte už mít žádnou označenou jako výchozí. Stačí adresu vybrat v dialogovém okně Dostupné dodací adresy.

Fakturace

NovinkaProgram POHODA plně podporuje nový formát kódu QR faktura, díky kterému rychleji načtete určité údaje do dokladu.

Dosud POHODA podporovala formát kódu QR platba, který umožňoval na dokladech tisk QR kódu sloužícího pro bankovní aplikace k tvorbě příkazu k úhradě. Nyní jsme tento QR kód rozšířili o formát QR Faktura.

Načíst určité údaje do dokladu ještě rychleji nyní můžete díky novému formátu kódu QR faktura.

Nově tedy QR kód obsahuje i některé informace o účetních datech obsažených na dokladu, například číslo faktury, adresu, data. Tyto údaje lze jednoduše pomocí QR čtečky načíst do jakéhokoliv ekonomického systému, který toto načítání podporuje. Program POHODA sám takové načítání také podporuje. Pokud vám tedy přijde doklad s kódem ve formátu QR Faktura, je možné jej načíst do příslušné agendy.

Jak?Čtečka QR kódu se zavádí v agendě Hardware jako klasická čtečka čárového kódu. V jedné z podporovaných agend pak stačí čtečkou načíst daný kód a dojde tak k založení nového dokladu s načtenými daty. Do takto vytvořeného dokladu můžete doplnit zbývající vámi požadované údaje a záznam uložit.

Načtením QR kódu se vytváří pouze bezpoložkové doklady. Podporovanými agendami jsou Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Bližší specifikaci kódu QR Faktura naleznete na www.qr-faktura.cz.

NovinkaAby pro vás byla evidence majetku zase o něco snazší, program POHODA nově umožňuje automaticky vytvořit kartu dlouhodobého majetku přímo z přijaté faktury.

Jak?Při uložení přijaté faktury program POHODA zkontroluje typ dokladu, předkontaci a částku. Pokud bude doklad obsahovat typ Faktura, předkontaci pro pořízení dlouhodobého majetku a nenulovou částku, zobrazí dialogové okno s možností přepnutí do agendy Dlouhodobý majetek a automatického vytvoření karty majetku.

Pokud bude faktura splňovat požadované náležitosti, zobrazí se dialogové okno, po jehož potvrzení se automaticky vytvoří karta majetku.

Pořizovací cenu majetku program POHODA určí odlišně pro plátce DPH a neplátce DPH. Účetní jednotce, která je plátce DPH, se do pořizovací ceny majetku započítá cena bez DPH. Naopak účetní jednotce, která není registrována k DPH, se pořizovací cena vypočte včetně DPH. Na kartu majetku pak POHODA doplní další základní údaje přenesené z faktury a na záložku Poznámky také informace o zdrojovém dokladu.

Na záložce Poznámky se zobrazí informace o zdrojovém dokladu.

NovinkaVytváříte často přijatou fakturu přenosem několika příjemek? Nově vám práci usnadní možnost přenést všechny příjemky najednou.

Jak?V přenosové agendě Příjemky ->, do které se snadno dostanete z agendy Přijaté faktury, vyberte požadované příjemky. Následně je pomocí povelu Přenést vše přeneste do přijaté faktury. Na její položky se pro každou příjemku vloží řádek s jejím číslem spolu s jednotlivými položkami. Podmínkou pro hromadný přenos je, aby všechny vybrané příjemky měly vyplněného stejného dodavatele.

NovinkaPotřebujete, aby při přenosu přijaté objednávky do převodky došlo k vyřízení objednávky? Nově to program POHODA umožňuje.

Jak?Do agendy Globální nastavení/Sklady/Doklady se zásobami jsme přidali novou volbu Přijatou objednávku přenosem do převodky vyřídit. Pokud tuto volbu zatrhnete, tak se při přenosu přijaté objednávky do převodky bude evidovat přenesené množství zásob. Po přenosu všech položek v celkovém množství dojde k označení přijaté objednávky jako vyřízené a přenesené. Přijatá objednávka se pak už nebude nabízet pro přenos do dalších dokladů.

Pokud chcete vyřídit přijatou objednávku během přenosu do převodky, zatrhněte v agendě Globální nastavení volbu zvýrazněnou na obrázku.

Z přijaté objednávky se do převodky přenáší pouze skladové položky. Když bude objednávka obsahovat zároveň i textovou položku, tak ta se do převodky nepřenese a objednávka bude označena jako vyřízená.

Změna volby Přijatou objednávku přenosem do převodky vyřídit se týká nově přenášených dokladů. Již dříve přenesené objednávky do převodky se změní až po správě databáze. Ve verzi 11400 je tato možnost implicitně odtržena – funkčnost je tedy stejná, jako byla v předchozích verzích.

Personalistika a mzdy

NovinkaTiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele si nyní můžete zobrazit pouze za jednu vybranou zdravotní pojišťovnu.

Jak?Do dialogového okna Tisk jsme u této sestavy doplnili pole Pojišťovna, pomocí kterého provedete výběr pouze konkrétní zdravotní pojišťovny. Následně máte možnost sestavu pro danou pojišťovnu vytisknout do PDF a odeslat přímo z programu přes datovou schránku, a to pomocí povelu Odeslat PDF přes datovou schránku v nabídce u tlačítka PDF. ID datové schránky se přednastaví podle vybrané zdravotní pojišťovny.

Pomocí nového výklopného seznamu Pojišťovna si můžete vytisknout Hromadné oznámení zaměstnavatele pouze pro jednu vybranou pojišťovnu.

NovinkaPOHODA nově umožňuje odevzdávat formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky.

Jak?Datové soubory pro elektronické podání formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele ve formátu, v jakém je požadují jednotlivé zdravotní pojišťovny, vytvoříte pomocí Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny. Průvodce otevřete tlačítkem Export v dialogovém okně Tisk u uvedené tiskové sestavy.

S elektronickým odevzdáním formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele Vám pomůže průvodce, kterého otevřete tlačítkem Export v dialogovém okně Tisk.

Na první straně průvodce zvolte pomocí tlačítka Procházet složku, do které mají být soubory uloženy. Automaticky je přednastavená cesta ke složce Export\Txt v datovém adresáři programu POHODA. Po stisku tlačítka Další POHODA vyexportuje do uvedené složky patřičné soubory.

Na druhé straně průvodce se zobrazí informace o dokončení exportu dat pro zdravotní pojišťovny a cesta, kde jsou data uložena. Vyexportované soubory poté stačí už jen podat prostřednictvím internetových portálů zdravotních pojišťoven. Název souboru doporučujeme neměnit, protože je vytvořen podle požadavků zdravotních pojišťoven.

NovinkaJestliže pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami využíváte odesílání PDF souborů e-mailem, resp. pomocí datové schránky, jistě oceníte nové pojmenování těchto souborů pro formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Název vytvořeného souboru je nyní pojmenovaný také podle vybrané zdravotní pojišťovny.

Jak?V dialogovém okně Tisk vyberte v poli Pojišťovna konkrétní zdravotní pojišťovnu a následně zvolte povel Tisk do PDF nebo Odeslat PDF e-mailem, resp. přes datovou schránku. PDF soubory pro Hromadné oznámení zaměstnavatele se nově pojmenují ve formátu HOZ_pojistovna_IC_rok_mesic.pdf. Stejně tak se nově pojmenují i soubory pro Přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele v agendě Mzdy/měsíc zpracování mezd, a to ve formátu PPPZ_pojistovna_IC_rok_mesic.pdf.

Při odesílání vybraných formulářů zdravotním pojišťovnám si povšimněte nového pojmenování těchto souborů.

NovinkaDo výklopného seznamu Zaměstnanec v agendě Mzdy jsme nově přidali informaci o druhu pracovního poměru. Snadněji tak vyberete zaměstnance s pracovním poměrem, pro který jste ještě mzdu nevystavili.

Do výklopného seznamu Zaměstnanec jsme za jméno přidali informaci o druhu pracovního poměru.

Vystavujete-li mzdy postupně jednotlivým zaměstnancům a některý z nich má více pracovních poměrů, už se vám nestane, že mzdu začnete vystavovat pro tentýž pracovní poměr. Pro snadnější orientaci jsme totiž do výklopného seznamu Zaměstnanec přidali za jméno také informaci o druhu pracovního poměru. Budete tak mít nově kontrolu, pro který pracovní poměr jste již mzdu vystavili.

NovinkaAktualizovali jsme elektronické podání tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. V datové větě pro podání NEMPRI 2016 se nově zavádí informace o zahraniční dočasné pracovní neschopnosti. Zároveň jsme doplnili možnost odeslat v rámci služby 0 až 9 e-příloh.

Jak?V agendě Podání NEMPRI jsme doplnili záložku Přílohy, kde nyní můžete zaměstnanci zadat 0 až 9 elektronických příloh, maximální velikost jedné přílohy je 2 MB a maximální velikost datové zprávy až 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu POHODA během vkládání, resp. odesílání podání NEMPRI.

Sklady

NovinkaPotřebujete vědět, ze kterých dokladů byla převodka vystavena, resp. které doklady byly vystavené z převodky? Díky nově přidané záložce Doklady do agendy Převod o nich budete mít přehled.

POHODA nově eviduje doklady, ze kterých byla převodka vystavena. Například při vystavení převodky z příjemky najdete na záložce Doklady odkaz na konkrétní příjemku, kterou si můžete dvojklikem myši rovnou otevřít. Stejným způsobem program eviduje doklady, které byly vystavené z převodky, například vydaná faktura.

Díky nové záložce Doklady získáte přehled o tom, ze kterých dokladů byla převodka vystavena.

NovinkaVyužíváte tiskovou sestavu Ležáky za období a chyběla vám možnost zohledňování data příjmu? Program POHODA vám nyní umožní nastavit toto datum před náhledem tiskové sestavy.

Do tiskové sestavy Ležáky za období vstupují pouze ty zásoby, které v zadaném období měly kladný stav a u kterých jste zároveň v příslušném období neevidovali výdej. Na tuto podmínku jste však zvyklí už z předešlé verze programu.

Jak?Nově můžete v dialogovém okně tisk zatrhnout u tiskové sestavy Ležáky za období také volbu Zohledňovat datum příjmu. Následně se zpřístupní datumové pole Příjmy do. Do tiskové sestavy pak budou vstupovat jen ty zásoby, u kterých jste v období Počátek období – Příjmy do evidovali příjem, resp. kladný stav a zároveň jste u nich v období Počátek období – Konec období nezaznamenali výdej.

U tiskové sestavy Ležáky za období můžete nově zohlednit datum jejich příjmu.

Pokud bude zatržená volba Zohledňovat datum příjmu, tak do tiskové sestavy do sloupce Stav zásoby bude vstupovat množství k datu Konec období.

NovinkaZpřehlednili jsme řazení evidenčních čísel v agendě Zásoby.

Evidujete-li u zásob větší množství evidenčních čísel, z nichž mnohá již nemáte na skladě, jistě přivítáte nový způsob řazení záznamů na záložce Evidenční čísla v agendě Zásoby. Ty jsou prvotně řazeny sestupně dle stavu zásoby a následně podle evidenčního čísla. Rychle tak získáte přehled, která evidenční čísla máte právě skladem.

Abyste rychleji zjistili, které zásoby máte skladem, řadí se nyní evidenční čísla u zásob primárně sestupně podle stavu zásoby.

NovinkaEvidujete u zásob evidenční čísla? Pak jistě znáte možnost hromadného naskladňování zásob s evidenčním číslem přes agendu Příjem pomocí povelu Přenést vše. Tato funkčnost výrazně zrychluje proces naskladnění a nyní můžete stejnou pomůcku využít také při vyskladnění.

Jak?Při vkládání zásoby s evidenčním číslem do výdejového dokladu vyberte v seznamu evidenčních čísel všechna, která chcete vyskladnit. Následně zvolte jejich přenos pomocí povelu Přenést vše. Poté se zobrazí dialogové okno Vložení zásoby se seznamem přenášených evidenčních čísel. Zde můžete pro každé evidenční číslo typu Šarže upravit přenášené množství, přičemž zároveň vidíte jeho aktuální stav na skladě.

V dialogovém okně Vložení zásoby se zobrazí seznam všech přenášených evidenčních čísel i aktuální stav na skladě.

Kasa

NovinkaPřidali jsme novou variantu agendy Kasa, a to Kasa Mini . Využijete ji především k rychlému prodeji bez návaznosti na skladové hospodářství. Prodejky z této Kasy tedy vznikají pouze s textovými položkami.

Novou variantu agendy Kasa – Kasa Mini – mohou využít také uživatelé, kteří nevedou sklady.

Jak?Agendu Kasa Mini do programu POHODA nastavíte stejným způsobem jako ostatní varianty v agendě Nastavení/Kasy/Kasy. Zde po vyplnění základních údajů v sekci Kasa vyberete v poli Typ kasy možnost Kasa Mini. Následně už stačí pouze určit, zda jsou zadávané ceny s daní, nebo bez daně (v sekci Nastavení) a na jakém počítači se bude Kasa Mini používat (v sekci Kasa Online).

V samotné agendě Sklady/Kasa je pak k zadávání připravena dotyková klávesnice, na které stačí zadat pouze cenu položky, případně množství, a potvrdit stiskem tlačítka OK. Tím je položka přidaná do vznikající prodejky. Pomocí tlačítek na dotykové klávesnici můžete měnit sazbu DPH či přidávat slevy, jak jste zvyklí. Všechny náležitosti položky jsou editovatelné a funkce vztahující se k práci s prodejkou jsou přístupné funkčními klávesami. Dokončení prodeje probíhá standardně pomocí okna Vyúčtování prodeje tak, jak jste zvyklí z předchozích variant agendy Kasa.

Elektronická podání

NovinkaV nové verzi programu POHODA jsme upravili průvodce elektronickým podáním výkazu na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Jedná se o podání Evidenčních listů důchodového pojištění, Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI), Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a Přehledu o výši pojistného (PVPOJ).

Jak?Na první straně průvodce vyplníte vstupní údaje výkazu. Na druhé straně jsou zobrazeny informace o kontrole vyplněných vstupních údajů. Pokud odesílaný výkaz neobsahuje nepropustné chyby, bude možné na třetí straně průvodce zvolit jednu z nabízených možností, a to uložit XML do souboru pro ruční podání pomocí ePortálu ČSSZ, odeslat do datové schránky ČSSZ nebo odeslat výkaz přes Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) online. Toto nastavení si bude program POHODA pamatovat i v budoucnu.

Na třetí straně průvodce elektronickým podáním zvolte, zda chcete výkaz uložit ve formátu XML, nebo jestli ho chcete rovnou odeslat.  Na čtvrté straně průvodce se zobrazí výsledek podání.

NovinkaAgendu Elektronická podání v programu POHODA jsme upravili a rozšířili tak, aby vám umožnila přehlednější práci s odeslanými elektronickými podáními.

Upravili jsme agendu Elektronická podání tak, aby pro Vás byla práce s odeslanými e-podáními jednodušší.

Formulář agendy je rozdělen na dvě části:

První část obsahuje tyto informace o výkazu: druh podání, typ podání, rok podání výkazu, období podání výkazu, ePortál a způsob podání.

Druhá část obsahuje informace o stavu odeslání výkazu. Jedná se o následující údaje: datum odeslání výkazu, datum potvrzení výkazu, identifikátor podání výkazu, stav podání výkazu, stav podání výkazu k datu a elektronický podpis na výkazu.

NovinkaV agendě Elektronická podání přibyly parametry ePortál a Způsob podání.

Parametr ePortál obsahuje informaci, na jaký ePortál byl výkaz odeslán (EPO, VREP), zatímco parametr Způsob podání informuje o tom, zda byl výkaz odeslán online z programu POHODA, nebo byl podán ručně na portál EPO/VREP a do programu POHODA byla následně přenesena pouze informace (doručenka) o jeho podání.

NovinkaProgram POHODA podporuje odeslání tzv. rozsáhlých podání , která jsou na portálu EPO zpracovávána ve zvláštním režimu po překročení limitního počtu položek v daném podání.

Na informaci, že se jedná o rozsáhlé podání, budete upozorněni na druhé straně Průvodce pro elektronické podání. Také před samotným podáním, resp. odesláním se zobrazí upozorňující dialogové okno.

Na rozsáhlé podání Vás POHODA upozorní i na druhé straně průvodce.

Při odesílání tohoto podání je u příslušného záznamu v agendě El. podání uvedený stav Zpracovává se. Aktuální stav je tedy nutné průběžně sledovat přes nabídku Záznam/Zjistit stav podání, přičemž výsledek podání pak POHODA zapíše na záložku Historie komunikace. Jestliže rozsáhlé podání dosud nebylo zpracováno, zůstává ve stavu Zpracovává se. Pokud ano, změní se stav podání buď na Přijato a uloží se obdržená doručenka, nebo Nepřijato kvůli chybám a na záložce Historie komunikace Vám POHODA zobrazí seznam chyb.

NovinkaV agendě Elektronická podání jsme upravili nabídku přístupných sloupců tabulky.

Sloupec Adresa podání obsahuje URL adresu, na kterou bylo podání elektronicky odesláno z programu POHODA. Sloupec Elektronický podpis informuje o tom, zda byl výkaz elektronicky podepsán. Pokud ano, bude obsahovat název použitého elektronického podpisu. Sloupce Datum vytvoření a Datum uložení vám zobrazí informace o tom, kdy byl záznam podání vytvořen a kdy naposledy editován.

NovinkaAgendu Elektronická podání jsme rozšířili o povely Smazat a Zjistit stav podání.

Povel Smazat umožňuje odstranit záznam, který byl vytvořen importem doručenky. To znamená, že bude možné smazat podání, která mají nastavený typ podání Ručně. Povel Zjistit stav podání vás informuje o fázi, v jaké se podání nachází. Najdete ho v místní nabídce po kliknutí pravého tlačítka myši na vybraný záznam.

Do agendy Elektronická podání jsme přidali povel Smazat, který najdete v nabídce Záznam/Editace.

NovinkaV programu POHODA jsme upravili název generovaných souborů jednotlivých elektronických výkazů pro podání na portál EPO a VREP. Nově mají všechny soubory stejnou strukturu názvu (např. DPH-12345678-2016-Listopad-20.11.2016.xml).

Příspěvkové organizace

NovinkaPOHODA vám přináší novou tiskovou sestavu Informace o schválení/neschválení účetní závěrky, kterou najdete v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve výkazu Schválení účetní závěrky.

Na tiskové sestavě Informace o schválení/neschválení účetní závěrky se zobrazí například jména schvalovatelů a jejich výrok.

NovinkaVýkazy pro příspěvkové organizace jsme rozšířili o možnost generovat nový typ výkazu Předání stavu účtů a obratů pro IS Controlling, který vyžaduje především Ústecký kraj.

XML

NovinkaPři importu a exportu faktur ve formátu XML se nyní přenáší také údaje pro výkaz Intrastat.

NovinkaV agendě Skupiny zásob jsme rozšířili XML komunikaci o aktualizační import.

O aktualizační import jsme rozšířili XML komunikaci agendy Skupiny zásob.

NovinkaNa další novinku narazíte u XML importu v agendě Převod, při kterém máte nově možnost vytvořit doklad typu Převodka v režimu odložený datum příjmu.

NovinkaXML import do agendy Převod jsme rozšířili také o přenos a nastavení parametrů Členění a Poznámka na položce převodky.

Jak?Pole Členění na položce nastaví POHODA podle skladové zásoby. Pokud není v XML u položky vyplněná poznámka, program ji doplní podle pole Text ze zásoby.

NovinkaDo XML komunikace programu POHODA jsme přidali možnost kontrolovat stav účetního období vybrané jednotky.

Jak?Element <dat:datapack> v XML obálce jsme rozšířili o nepovinný atribut period, pomocí kterého si můžete kontrolovat stav přepnutí účetního období vybrané účetní jednotky.

Díky rozšíření elementu <dat:dataPack> v XML obálce můžete nyní kontrolovat stav účetního období vybrané jednotky.

NovinkaVyužíváte XML komunikaci pro export dokladů? Nyní budete mít větší přehled o dokladech s příznakem Storno.

Jak?Nově při exportu dokladů ve vybraných agendách bude ve výstupním XML dokumentu obsažená informace o tom, zda byl daný doklad stornovaný nebo jestli tento doklad provedl storno jiného dokladu.

Jedná se například o agendy Vydané faktury, Přijaté faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté zálohové faktury, Prodejky, Pokladní doklad.

NovinkaPro potřeby XML komunikace programu POHODA jsme vytvořili nový XML validátor verze 2.4, který vám usnadní práci při kontrolách vámi vytvořených XML souborů.

NovinkaPři tisku dokladu do formátu PDF máte nově možnost definovat vlastní název a cestu souboru.

Homebanking

NovinkaV programu POHODA jsme rozšířili službu Zástava pohledávek pro ČSOB a MONETA Money Bank.

V nové verzi programu najdete rozšířenou službu Zástava pohledávek pro banku ČSOB.

Prostřednictvím služby Zástava pohledávek máte nově možnost předat bance ČSOB a MONETA Money Bank seznam pohledávek navržených k zastavení.

Také bance MONETA Money Bank můžete přímo z programu předat seznam pohledávek navržených k zastavení.

Jak?Základní nastavení provedete v agendě Nastavení/Homebanking, kde v poli Služba vyberete typ ČSOB Zástava pohledávek nebo MONETA Money Zástava pohledávek.

V agendě Vydané faktury nebo Ostatní pohledávky pak stačí vybrat ty pohledávky, které chcete prostřednictvím dané služby zastavit, a zvolit povel Záznam/Komunikace/Export pohledávek pro ČSOB nebo MONETA Money Bank. Pomocí Průvodce exportem pohledávek vytvoří program POHODA příslušný soubor, který následně odešlete prostřednictvím internetového bankovnictví do ČSOB nebo MONETA Money Bank.

Ostatní

NovinkaDo nové verze programu jsme pro vás přidali funkčnost, která vám umožní online komunikaci se systémem POHODA. Tuto novinku jsme nazvali POHODA mServer.

POHODA mServer je v podstatě HTTP server, který využívá HTTP protokol pro přenos XML dat pomocí páru požadavek – odpověď. Celá komunikace funguje tak, že klient pošle požadavek na POHODA mServer, ten ho zpracuje a odpoví na něj. Výměna dat mezi klientem a POHODA mServerem probíhá pomocí XML dat a je založená na stejném principu jako obecná XML komunikace v programu POHODA. Tudíž je možné ji použít jak pro import dat z programu POHODA, tak pro jejich export.

Seznámení s POHODA mServerem

POHODA mServer je integrovanou součástí programu POHODA. Proto budete-li chtít mServer využít, je zapotřebí systém POHODA spustit. Každé spuštění POHODA mServeru si vyhradí jednu instanci programu POHODA pouze pro svoji komunikaci – tuto instalaci nebude možné použít pro běžnou práci v programu. Pokud budete chtít používat POHODA mServer a současně zpracovávat data v programu POHODA ručně, je nutné pro každé takové zpracování spustit samostatnou instanci programu POHODA. Ve výsledku pak budete mít program POHODA spuštěný dvakrát, jednou v režimu POHODA mServer a podruhé pro zpracování účetních dat.

POHODA mServer v budoucnu využijete pro online komunikaci:

 • s aplikací mKasa, kterou pro vás v tuto chvíli připravujeme pro evidenci tržeb – více se o ní dozvíte v časopisu Moje POHODA na stránce 28,
 • s aplikacemi třetích stran a
 • s internetovými obchody.

Především kvůli bezpečnosti přenášených dat dodržujte při užívání POHODA mServeru tato doporučení:

upozorneni  Používejte POHODA mServer výhradně na serverovém operačním systému a zároveň ve vnitřní síti.

upozorneni  Nespouštějte POHODA mServer na počítačích, kde je veřejná IP adresa.

Nastavení POHODA mServeru

Potřebná nastavení POHODA mServeru proveďte v programu POHODA v agendě Účetní jednotky. V hlavním menu Databáze vyberte volbu POHODA mServer, čímž se otevře okno pro správu a spuštění konfigurací POHODA mServerů. V hlavním okně pak přehledně vidíte vytvořené konfigurace POHODA mServeru. Zároveň zde můžete vytvářet, editovat nebo mazat konfigurace POHODA mServeru. Také spouštět vybrané instance (konfigurace) POHODA mServeru. Všechny tyto možnosti si detailněji popíšeme.

Vytvoření a editace nastavení POHODA mServeru

Pro vytvoření nové konfigurace POHODA mServer je nutné zadat tyto údaje:

 • název a popis dané konfigurace,
 • vybrat účetní jednotku, se kterou bude daná konfigurace komunikovat,
 • nastavit port, prostřednictvím kterého bude daná instance konfigurace POHODA mServeru na lokálním počítači komunikovat.

Dále je možné nastavit monitoring na vybrané konfiguraci POHODA mServeru:

 • log komunikace (HTTP požadavek, HTTP odpověď),
 • log přenesených dat (XML data).

Varianty spuštění POHODA mServeru

1. Z programu POHODA

Z programu POHODA spustíte vybranou konfiguraci POHODA mServeru přes tlačítko Spustit z agendy Účetní jednotky/Databáze/POHODA mServer.

POHODA mServer spustíte přímo z programu POHODA z agendy Účetní jednotky/Databáze/POHODA mServer.

2. Přes příkazový řádek

Přes příkazový řádek spustíte konfiguraci zadáním Pohoda.exe /http „název spouštěné instance POHODA mServer“.

V dialogovém okně vyberte příslušnou konfiguraci POHODA mServeru.

Po úspěšném spuštění vybrané konfigurace POHODA mServeru se otevře nové okno, na kterém uvidíte průběh provedených komunikací této konfigurace. V tu chvíli začne POHODA mServer na daném počítači v lokální síti přijímat HTTP požadavky ke zpracování, prostřednictvím nastaveného portu, a následně na ně bude odpovídat.

Monitoring POHODA mServeru

Pokud máte zapnutý monitoring, můžete si pro každou provedenou komunikaci, resp. transakci zobrazit přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi POHODA mServeru, a to přes kontextové menu. Průběh provedené komunikace na POHODA mServeru je také zaznamenaný do log souboru, který je uložený dle nastavení konfigurace daného POHODA mServeru.

Ukončení spuštěné instance POHODA mServer

Ukončení spuštěné instance POHODA mServeru provedete přes tlačítko Ukončit nebo pouhým zavřením okna. Nejprve však dojde k dokončení všech aktuálně zpracovávaných HTTP požadavků, teprve pak se instance ukončí.

Ještě před ukončením instance POHODA mServeru dojde k dokončení všech aktuálně zpracovávaných HTTP požadavků.

Komunikace mKASA – POHODA mServer

Komunikace POHODA mServeru a mobilní aplikace mKasa

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (web server)

Komunikace POHODA mServeru a aplikací třetích stran (web server)

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (VPN)

Komunikace POHODA mServeru a aplikací třetích stran (VPN)

NovinkaPro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, jsme do tiskových sestav přidali Přehled o příjmech a výdajích.

Tento výkaz obsahuje údaje o veškerých příjmech a výdajích účetní jednotky a umožňuje zjištění základu daně z příjmů. Uspořádání a označení položek na sestavě vychází z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 325/2015 Sb.

Pro zahrnutí částky příjmu nebo výdaje do výkazu je podstatné vyplnění čísla položky u předkontace ve stejnojmenné agendě. Z tohoto důvodu jsme agendu Předkontace rozšířili o pole Přehled o příj. a výd. určující řádek, do kterého částka vstoupí. Před vystavením výkazu Přehled o příjmech a výdajích doporučujeme zkontrolovat nastavení položky a případně upravit vstup do výkazu.

Nové pole Přehled o příj. a výd. určuje řádek, do kterého částka příjmu nebo výdaje vstoupí.

NovinkaVyužíváte evidenci historie provedených změn u záznamů v jednotlivých agendách? Rozšířili jsme pro vás nabídku polí, u kterých je možné změny sledovat.

Nově budete mít díky záložce Historie záznamu přehled také o změně údajů u obchodního partnera v polích Ulice a DIČ. Rozšíření historie se týká agend Banka, Pokladna, Interní doklady, Zakázky, Přijaté nabídky, Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Vydané poptávky, Přijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Příjemky, Výdejky a Prodejky.

Další údaje, které máte možnost v rámci historie změn sledovat, jsou v polích Ulice a DIČ.

NovinkaPoužíváte v programu POHODA často volitelné parametry? Jistě vás potěší nově přidaný datový typ Počítaný sloupec, který využívá funkci Computed Columns přímo z SQL Serveru. Jedná se o tzv. vypočítaný sloupec, který je virtuální a jeho hodnota je automaticky dopočítána z jiných sloupců téže tabulky.

Podle výrazu v poli Definice se dopočítá hodnota do sloupce Počítaný sloupec.

Jak?Přidání nového datového typu Počítaný sloupec jednoduše provedete přímo v agendě Volitelné parametry. Zde si vyberete z výklopného seznamu tu agendu, ve které chcete Počítaný sloupec využít. Na záložce Parametry agendy pak stačí vyplnit jeho název, databázové pole a následně pomocí výklopného seznamu v poli Typ vybrat možnost Počítaný sloupec. Na závěr je nutné vyplnit už jen výraz do pole Definice, pomocí kterého se bude hodnota tohoto sloupce dopočítávat. Pole Definice proto bude obsahovat název jiného sloupce ze stejné tabulky (nesmí být použit přímo Počítaný sloupec), který bude propojen pomocí operátoru. Například pro agendu Zásoby může pole Definice vypadat následovně: StavZ*VNakup, kde StavZ je Stav zásob a VNakup je Vážená nákupní cena. Pokud dojde k vynásobení těchto sloupců, dojde k výpočtu hodnoty, která v tomto případě znázorňuje ocenění skladů. Pokud bude v definici chybně zapsaný výraz, program POHODA vám nedovolí takový záznam uložit a na chybnou syntaxi či chybný název sloupce vás upozorní.

Pokud v poli Definice v agendě Volitelné parametry zadáte např. výraz StavZ*VNakup, dopočítá se ocenění skladů v agendě Zásoby vynásobením sloupců Stav zásob a Vážená nákupní cena.

Nově nadefinovaný sloupec si můžete přidat ve zvolené agendě prostřednictvím místní nabídky, kterou vyvoláte pomocí pravého tlačítka myši. Následně zvolíte možnost Sloupce a v dialogovém okně Nastavení přístupných sloupců tabulky vyberete vámi přidaný sloupec.

NovinkaPoužíváte hodně uživatelských sestav a chtěli byste si je pro lepší přehlednost seřadit dle vlastního uvážení? Pak vás jistě potěší další novinka.

Podle svého si nově můžete v programu POHODA seřadit uživatelské, oblíbené a svázané tiskové sestavy.

Uživatelské tiskové sestavy si nyní můžete seřadit podle svého uvážení.

Jak? Na dialogovém okně Tisk, které vyvoláte ve vybrané agendě přes nabídku Soubor/Tiskové sestavy, nově najdete tlačítka pro změnu pořadí uživatelských, oblíbených a svázaných tiskových sestav. Díky této nové funkčnosti si může každý uživatel nadefinovat vlastní pořadí tiskových sestav.

NovinkaVýchozí sestavu si můžete nyní v programu POHODA nastavit jak pro všechny firmy, tak pouze pro aktuálně vybranou firmu.

V dialogovém okně Tisk, které vyvoláte přes nabídku Soubor/Tiskové sestavy, vyberte ve stromu tiskových sestav požadovanou sestavu, stiskněte pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolte jeden z nových povelů.

Zvolením první volby Nastavit výchozí pro všechny firmy dojde k nastavení tiskové sestavy jako výchozí ve všech účetních jednotkách programu POHODA. Druhá volba Nastavit výchozí pro aktuální firmu nastaví tiskovou sestavu jako výchozí pouze pro aktuální firmu (účetní jednotku), ve které pracujete.

Vybranou výchozí sestavu si teď jednoduše nastavíte pro všechny firmy nebo jen pro tu aktuální.

NovinkaNa informační ploše základní řady programu POHODA se nově dozvíte o míře zabezpečení databáze.

mPOHODA

NovinkaČíselné řady používané v aplikaci mPOHODA se nově stahují do programu POHODA.

Jak? Spuštěním synchronizace dat se do agendy Číselné řady programu POHODA stáhnou číselné řady vytvořené v aplikaci mPOHODA, které svou platností spadají do právě otevřeného účetního období.

Stažené číselné řady jsou určené pouze ke čtení a nelze je přiřadit dokladům vytvářeným v programu POHODA.

V programu POHODA uvidíte všechny číselné řady vytvořené v aplikaci mPOHODA.

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504242 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout