Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Leden 2017

Novinky ve verzi Leden 2017

CD

Popisovaná verze: POHODA Leden 2017, release 11500
Vztaženo k verzi: POHODA Říjen 2016, release 11400
K dispozici od: 21. 12. 2016

Časopis Moje POHODA k verzi Leden 2017
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 11508 - k dispozici od 3. 5. 2017.

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Elektronická evidence tržebSklady
ÚčetnictvíElektronická podání
FakturaceXML
Personalistika a mzdy

Elektronická evidence tržeb

EET v programu POHODA

Již v dřívějších verzích programu POHODA jste si mohli otestovat a od 1. 12. také plně využívat nové funkčnosti pro elektronickou evidenci tržeb, dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. V této části si proto shrneme, jak na EET v programu POHODA. Některé z popisovaných funkcí jsou novinkou této verze.

Prvním krokem k evidenci tržeb z programu POHODA je zatrhnout v agendě Globální nastavení v sekci EET možnost Elektronická evidence tržeb a v poli Evidovat od doplnit datum, odkdy jste povinni tržby evidovat. Zatržením této volby zpřístupníte agendy a veškeré nastavení týkající se elektronické evidence tržeb, konkrétně:

 • agendu Profily EET v nabídce Nastavení, ve které provedete nastavení profilů dle svých požadavků,
 • dále agendu Elektronická evidence tržeb, kterou otevřete přes nabídku Soubor/Datová komunikace/Elektronická evidence tržeb. V této agendě uvidíte veškeré záznamy, které mají být či byly odeslány správci daně.
 • V neposlední řadě budete moci měnit i jednotlivá nastavení pro konkrétního uživatele v agendě Uživatelské nastavení v sekci EET.
 • V agendě Formy úhrad si pak můžete upravit či doplnit, jaké formy úhrady budou podléhat EET.

Odeslání dokladu na server EET

Odeslání dokladu na server EET je možné provést z agend Prodejky, Kasa, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Pokladna. Pojďme si ukázat, jak odešleme doklad, jenž splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu, z agendy Vydané faktury.

Do agendy Vydané faktury přejděte z hlavní nabídky Fakturace nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+F. Vytvořte doklad s formou úhrady Hotově či jinou formou úhrady, která spadá do evidence tržeb, a následně takový doklad uložte. Při uložení faktury dojde pouze k označení dokladu ve formuláři oranžovým příznakem EET: K odeslání. Tento stav určuje, že by měl být doklad odeslán na server správce daně. Takový doklad ještě není sám o sobě zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb, protože čeká, zda jej prodejce nakonec skutečně odešle, nebo ho ještě před odesláním změní či vymaže.

Pokud doklad vytisknete nebo zvolíte z nabídky Záznam volbu Odeslat na EET bez tisku, dojde k okamžitému odeslání dokladu správci daně na server EET. Takový doklad je ve formuláři označený příznakem EET: Odesláno v modré barvě a je automaticky zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb. U těchto dokladů se znepřístupní pole, která by ovlivnila údaje odeslané na EET.

Storno pokladního dokladu

Pokud je nutná oprava odeslaného pokladního dokladu, proveďte storno původního dokladu pomocí povelu Záznam/Storno a v dialogovém okně upozorňujícím na evidenci dokladu na EET zvolte tlačítko Ano. Poté již můžete ručně smazat na záložce Likvidace vazbu na hrazený doklad a použít povel Storno znovu, čímž se vytvoří stornující doklad. Tento doklad odešlete na EET.

Prodej a uplatnění poukazu

Dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o evidenci tržeb je nutné v datové větě pro server ministerstva financí specifikovat, jestli se v případě vydaného poukazu poplatníkem jedná o jeho prodej, nebo o jeho následné uplatnění zákazníkem. V programu POHODA proto najdete funkce, prostřednictvím kterých tuto informaci do dokladu a následně i do datové věty přidáte.

Z nabídky Záznam zvolte povel Poukaz EET... V zobrazeném dialogovém okně Vložení poukazu do dokladu vstupujícího do EET zadejte hodnotu poukazu vždy kladnou částkou a následně zvolte, zda jde o jeho prodej, nebo uplatnění. Po potvrzení dialogového okna se do dokladu vloží textová položka, která tuto informaci bude obsahovat.

Položku dokladu můžete označit jako poukaz i dodatečně pomocí pravého tlačítka myši a zvolením volby Poukaz EET. Upozorňujeme, že položka musí být typu Textová a sazba DPH musí být nastavená na 0 %.

Pro práci s poukazy lze využít i skladovou zásobu typu Textová nebo Služba. V agendě Zásoby je nutné u dané skladové položky nastavit sazbu DPH na 0 % a na záložce Doplňkové údaje zatrhnout volbu Poukaz EET. Takto vytvořená zásoba se bude do dokladu automaticky vkládat jako poukaz a podle vámi zadaného kladného nebo záporného množství dojde k doplnění údajů pro datovou větu EET.

NovinkaDo agendy Elektronická evidence tržeb jsme přidali novou tiskovou sestavu Přehled stavů EET.

Jedná se o soupisku, která přehledně zobrazí seznam dokladů s příslušným stavem EET z agend Prodejky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Pokladna. V programu Kasa Offline jsou pro sestavu dostupné pouze doklady typu Prodejka.
Pomocí výklopného seznamu Stav EET v dialogovém okně Tisk si můžete sestavu také volitelně zobrazit pro jeden konkrétní stav.

V dialogovém okně Tisk agendy Elektronická evidence tržeb najdete novou tiskovou sestavu Přehled stavů EET.           Tiskovou sestavu Přehled stavů EET si můžete zobrazit jen pro jeden konkrétní stav nebo pro všechny najednou.

Díky této tiskové sestavě si zobrazíte seznam dokladů s jejich stavem odeslání na EET.

NovinkaMáte tržby, které s ohledem na danou fázi elektronické evidence tržeb zatím nemusíte evidovat? Pak vás jistě potěší možnost automaticky označit doklad stavem EET: Neodesílat.

Do agendy Nastavení/Profily EET byla doplněna možnost U nového dokladu nastavit stav EET: Neodesílat. Po zatržení této volby v rámci daného profilu a jeho přiřazení uživateli se nově vytvořené doklady automaticky označí stavem EET: Neodesílat, a to i přesto, že splňují formální náležitosti tržby. Při tisku dokladu nedojde k jeho odeslání na EET. V případě, že budete chtít tržbu přesto zaevidovat na server Finanční správy, označte doklad stavem EET: K odeslání prostřednictvím volby Záznam/Změnit stav EET.

Pokud máte tržby, které nepodléhají EET, využijete povel EET: Neodesílat.

NovinkaV informačním pruhu programu POHODA nově najdete důležitá upozornění týkající se elektronické evidence tržeb.

Program POHODA vám při každém spuštění programu bude kontrolovat platnost certifikátu dle právě přihlášeného uživatele. Pokud by byla platnost certifikátu kratší než 14 dní, případně jeho platnost ještě nenastala nebo již vypršela, POHODA zobrazí přihlášenému uživateli tzv. informační pruh oznamující tuto skutečnost. Na informačním pruhu se pomocí tlačítka Změnit přepnete do agendy Profily EET, případně do agendy Uživatelské nastavení/EET, kde budete moci následně vložit nový certifikát. Tlačítkem Skrýt informační pruh skryjete.

V případě, že platnost vašeho certifikátu pro EET vyprší během 14 dní, POHODA vás na to upozorní.

V informačním pruhu se objeví také informace o tom, že platnost certifikátu pro EET ještě nenastala nebo již vypršela.

O dokladech, které se nepodařilo odeslat v mezní době odezvy či při opakovaném odeslání datové zprávy na server EET, budete nyní informováni nejen na Informační ploše programu POHODA, ale také v informačním pruhu. Informační pruh je možné skrýt nebo zvolením tlačítka Zobrazit otevřít agendu Elektronická evidence tržeb pro následné odeslání potřebných dokladů.

Program POHODA vás bude odteď upozorňovat na záznamy, které nejsou odeslané na server Finanční správy.

Pokud z programu POHODA odešlete doklad na server EET, který byl přijat s varováním, budete o něm ihned informováni pomocí nového dialogového okna. I nadále bude toto varování v agendě Elektronická evidence tržeb na záložce Historie komunikace.

Pokud Finanční správa přijme váš doklad s varováním, zobrazí se dialogové okno, které vás o tom informuje.

Veškerou funkčnost vztahující se k EET jsme přidali také do agendy Kasa a doplňku POHODA Kasa Offline.

Podrobný návod, jak na EET v programu POHODA najdete na www.stormware.cz/dnload/jak-na-eet-v-programu-pohoda.pdf.

Účetnictví

NovinkaPomocí nově přidané tiskové sestavy budete opět mít o něco přehlednější informace o hospodaření firmy.

Tisková sestava Výsledovka po činnostech dokladově zobrazuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek včetně uvedení zdrojových dokladů za dané období. Údaje se rozčleňují podle činností použitých u dokladů. Na konci sestavy je vyčíslený celkový hospodářský zisk za období, vypočtený jako rozdíl výnosů a nákladů. Volitelně lze zobrazit analytické účty. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Účetní deník.

Díky tiskové sestavě Výsledovka po činnostech dokladově budete mít přehled o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku včetně zdrojových dokladů.

NovinkaČasto si pro své potřeby tisknete různá přiznání, jako je například tiskopis k dani z přidané hodnoty nebo kontrolní hlášení? Jistě byste uvítali možnost mít v části Otisk podacího razítka údaje o odeslání daného přiznání. Program POHODA vám to odteď umožní.

Do dialogového okna Tisk jsme ve vybraných agendách k tiskovým sestavám přidali volbu Včetně podacího razítka. Pokud tuto možnost zatrhnete, na tiskopise se v části Opis podacího razítka zobrazí razítko s údaji, kdy bylo přiznání podáno, pod jakým podacím číslem atd. Razítko se na tiskové sestavě zobrazí pouze v případě, že přiznání bylo podáno na EPO přímo z programu POHODA. Tato nová volba není implicitně zatržená a najdete ji u tiskových sestav Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnné hlášení a Kontrolní hlášení – opis (na výšku).

Pokud zatrhnete volbu Včetně podacího razítka, zobrazí se vám na tiskové sestavě razítko s údaji o podání.

NovinkaPro praktičnost jsme v programu POHODA upravili tiskovou sestavu Podklady pro souhrnné hlášení.

Do dialogového okna Tisk jsme přidali nové volby Součty dle DIČ a Součty podle kódu. Po zatržení volby Součty podle DIČ se hodnoty sumarizují dle jednotlivých DIČ, zároveň po zatržení volby Součty podle kódu se v rámci odběratelů navíc údaje kumulují dle kódu pro souhrnné hlášení.

Nové volby Součty dle DIČ a Součty dle kódu vám pomohou sumarizovat hodnoty na sestavě Podklady pro souhrnné hlášení.

NovinkaS účinností od 1. ledna dochází vyhláškou č. 366/2016 Sb. ke změně stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného.

NovinkaPro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, jsme do tiskových sestav přidali Přehled o majetku a závazcích.

Tento výkaz obsahuje údaje o položkách majetku a závazků v požadovaném členění. Poskytuje informaci o stavu majetku a závazků k poslednímu dni předcházejícího a aktuálního účetního období, včetně jejich rozdílu. Uspořádání a označení položek na sestavě vychází z Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 325/2015 Sb.

Pokud vedete jednoduché účetnictví, jistě oceníte novou tiskovou sestavu Přehled o majetku a závazcích.

NovinkaV účetní jednotce typu Jednoduché účetnictví najdete v nabídce Účetnictví novou volbu Daň z příjmů.

Tato funkce slouží k vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů právnických osob. Podklady jsou sestavené ze záznamů zaúčtovaných v peněžním a nepeněžním deníku a částek, které ručně zadáte do tabulky před zobrazením sestavy.

Pomocí nového povelu Daň z příjmů si můžete snadno vystavit podklady pro daňové přiznání daně z příjmů právnických osob.

PřipravujemeDo některé z následujících aktualizací pro vás připravujeme užitečnou novinku, kterou využijí tzv. konsolidované jednotky státu. Už brzy budete mít možnost vytvořit výkaz Pomocný konsolidační přehled přímo z programu POHODA.

Konsolidovaná jednotka státu je obecně řečeno skupina účetních jednotek, které sestavují účetní výkazy tak, jako by se jednalo o jedinou účetní jednotku. K těmto subjektům patří některé obchodní korporace (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným), příspěvkové organizace atd. Výčet konsolidovaných jednotek státu naleznete na webových stránkách ministerstva financí, kde je k dispozici i Konsolidační manuál, Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající PKP atd.

Povinnost odesílat Pomocný konsolidační přehled (dále PKP) mají tedy od 1. 1. 2016 organizace, které splňují podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu dle vyhlášky č. 312/2014 Sb. Výkaz PKP musí sestavit k 31. 12. 2016 a nejpozději do 31. 7. 2017 odeslat do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Povinnost sestavovat PKP je daná zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V sekci Obecné si zvolíte sekce, které budete vykazovat.

Jak?Do účetní jednotky pro podnikatele přidáme do nabídky Účetnictví novou agendu Výkazy pro MF. V poli Typ budete mít na výběr dva výkazy: Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam.

Při výběru Pomocného konsolidačního přehledu a následném uložení se otevře agenda PKP. V sekci Obecné zvolíte, zda budete vykazovat Části I, III, IV, V, resp. Část VI a zadáte období, za které PKP sestavujete. V sekci Poplatník vyplníte příslušné údaje o účetní jednotce. Následně ručně vypíšete jednotlivé části. PKP se sestaví v korunách s přesností na dvě desetinná místa.

Už brzy si budete moci vytisknout nový výkaz Pomocný konsolidační přehled. V sekci Poplatník vyplňte údaje o účetní jednotce.

Části výkazu PKP

Část I: Přehled stavu položek. Zde naleznete řádky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Ke správnému vyplnění musí účetní jednotka použít převodový můstek, který je obsažený v Konsolidačním manuálu.

V Části I najdete řádky rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn. V programu POHODA tato část nebude zapracovaná, protože ji vyplňuje pouze dobrovolný svazek obcí.

Část III: Identifikace vzájemných vztahů. Zde se sledují vybrané položky z Části I.

Část IV: Přehled podrozvahových účtů. Jedná se o obdobu Části I  a vztahuje se k podrozvaze. Neeviduje-li účetní jednotka žádné podrozvahové účty, tuto část odešle prázdnou.

Tato část bude obsahovat podrozvahové účty.

Část V: Vysvětlení významných částek. V této části blíže specifikujete položky, které ve výkazu dosahují významných částek. Uvedete pět nejpodstatnějších skutečností, které příslušnou částku tvoří./p>

Část V bude sloužit ke specifikaci významných částek ve výkazu.

Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu. Část VI vyplňují pouze účetní jednotky pod podstatným vlivem a společným vlivem, přičemž ministerstvu financí nepředávají žádnou jinou část výkazu PKP.

Jednotlivé části výkazu PKP naleznete v tiskových sestavách agendy Výkazy pro MF.

V agendě Výkazy pro MF si v poli Typ budete moci vybrat také výkaz Pomocný konsolidační záznam. Jedná se o účetní záznam, který je upravený vyhláškou č. 383/2009 Sb. Slouží k odůvodnění rozdílu ve vzájemném vztahu zjištěném na základě PKP. Pomocný konsolidační záznam odesílají účetní jednotky na podnět ministerstva financí.

Jak?Odesílání výkazů Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam do CSÚIS provedete pomocí povelu Export do XML v agendě Výkazy pro MF. Následně se vám zobrazí Průvodce pro elektronické podání do CSÚIS, kde zadáte složku a název souboru pro uložení datové věty.

Za příspěvkové organizace bude PKP sestavovat a odesílat zřizovatel, proto v účetních jednotkách příspěvkových organizací nedojde k žádné změně. Agenda Výkazy pro MF tak bude obsahovat všechny výkazy jako doposud.

Fakturace

NovinkaPoužíváte v dokladových agendách funkci Hromadná zpráva pro výběr e-mailových adres z dokladů? Dosud POHODA vybírala e-maily přímo z adres agendy Adresář. Pokud v této agendě e-mail není vyplněný nebo doklad není na Adresář vůbec navázaný, nově použije e-mailovou adresu zadanou přímo v dokladu v poli E-mail.

NovinkaUsnadnili jsme pro vás tisk razítka na tiskové sestavy typu Vydaná faktura, Vydaná zálohová faktura a Ostatní pohledávky. Odteď už kvůli tomu nemusíte upravovat sestavy v aplikaci Report designer.

Razítko můžete nastavit pro celou účetní jednotku pomocí agendy Globální nastavení v sekci Razítko, ve které povelem Načíst ze souboru načtete příslušný obrázek razítka ve formátu *.png, *.bmp. V rámci účetní jednotky může mít každý uživatel vlastní razítko, nastavit to lze v agendě Uživatelské nastavení/Razítko.

Razítko je nově dostupné i jako objekt v návrháři sestav Report designer. Můžete ho tak jednoduše vložit do uživatelských sestav, přičemž lze využít globální proměnnou Bez razítka, pomocí které je možné například podmínit viditelnost jiných prvků při nepřítomnosti razítka.

V agendě Globální nastavení prostřednictvím sekce Razítko si nově můžete do tiskové sestavy přidat obrázek razítka.

NovinkaDo programu POHODA jsme přidali možnost generování SEPA platby ve formátu SEPA XML dle normy ISO 20022 XML, který splňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 260/2012.

Příkaz k úhradě v rámci SEPA platby vytvoříte v agendě Fakturace/Příkazy k úhradě jako zahraniční příkaz k úhradě, a to z důvodu, že se jedná o příkaz v eurech. Následně je nutné ve formuláři zatrhnout možnost Sepa EuroPlatba a na záložce Položky příkazy vyplnit povinná pole. Pokud budete mít ve zdrojovém dokladu kompletně předdefinované adresy a číslo účtu příjemce, potřebné údaje se do příkazu k úhradě přenesou automaticky. Tuto funkčnost ale jistě již dobře znáte z předchozí verze programu.

Zpracování tuzemských plateb v měně CZK a zahraničních plateb v jiné měně než EUR zůstává stejné jako doposud – tedy v původních formátech dané banky.

Program POHODA vám umožní generování SEPA platby v novém datovém formátu SEPA XML, stačí vytvořit zahraniční příkaz k úhradě a zatrhnout možnost SEPA EuroPlatba.


Tip: Podmínky pro správné generování kódu QR Platba
Používáte na dokladech QR kód, který slouží pro bankovní aplikace k tvorbě příkazu k úhradě? Podívejte se na podmínky pro jeho správné generování.
 • Částka k likvidaci (úhradě) musí být větší než nula.
 • U bankovních údajů je ve správném formátu zadaný IBAN a jako forma úhrady je uveden typ převod – správný formát IBAN zadejte k příslušnému bankovnímu účtu v agendě Nastavení/Bankovní účty.

Jednou z podmínek pro správné generování kódu QR Platba je IBAN zadaný v daném formátu.

Personalistika a mzdy

NovinkaOd 1. ledna 2017 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2017 stanoveny takto:

 • první redukční hranice náhrady mzdy – 164,85 Kč,
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 247,10 Kč,
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 494,20 Kč.

Od 1. ledna 2017 musíte při výpočtu nemocenských dávek, případně náhrady mzdy počítat se zvýšenými redukčními hranicemi.

NovinkaMaximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 355 136 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušený.

NovinkaLimit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanovený jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2017 činí 112 928 Kč.

NovinkaNařízením vlády č. 336/2016 Sb. se od 1. ledna 2017 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2017 ve výši 11 000 Kč měsíčně nebo 66 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, dochází tak ke sjednocení výše minimální mzdy.

Základní sazba minimální mzdy se od Nového roku zvyšuje na 11 000 Kč měsíčně nebo 66 Kč za hodinu.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejich příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 337 Kč na 1 485 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Aby na něj měl zaměstnanec nárok, musí jeho příjem v daném měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2017 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 5 500 Kč.

NovinkaVyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2017 zvyšuje z částky 6 444 Kč na 6 814 Kč.

V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

U osob, za které platí zdravotní pojištění stát, se nově zvyšuje vyměřovací základ pojistného na 6 814 Kč.

NovinkaOd 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení částky pro příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, které jsou osvobozeny od daně, až do výše 50 000 Kč za rok.

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, které jsou osvobozeny od daně, mohou být nově až do výše 50 000 Kč.

NovinkaV programu POHODA jsme aktualizovali tiskopis Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů k „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ platný pro rok 2016.

V souvislosti s aktualizací tohoto tiskopisu jsme do agendy Personalistika na záložku Cizinec také přidali nová pole, a to Typ dokladu, Stát vydání dokladu, Typ daň. identifikace a Číslo daň. identifikace.

Na záložku Cizinec v agendě Personalistika jsme přidali nová užitečná pole.

NovinkaTisková sestava Mzdový list je v nové verzi programu POHODA upravená podle ustanovení § 38j odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Mzdový list nově obsahuje roční zúčtování záloh a roční zúčtování daňového zvýhodnění, dále jsme rozšířili údaje o cizinci o položky Typ dokladu, Stát vydání dokladu, Číslo daň. identifikace a Stát daň. rezidence.

NovinkaAktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění na vzor č. 21. Zároveň jsme do ročního zúčtování zohlednili zvýšení daňového zvýhodnění za období 01/2016–04/2016 na 2., 3. a každé další dítě.

Sklady

NovinkaV nové verzi programu POHODA jsme do agendy Evidenční čísla přidali možnost Narovnání bez vazby. Využijete ji tehdy, když vám nesouhlasí stav evidenčních čísel se stavem zásoby.

Důvodem tohoto nesouladu může být to, že jste přímo v zásobě zatrhli evidenci výrobních čísel, resp. šarží v momentě, kdy na zásobě již stav byl. Dále k této situaci mohlo dojít v předcházejícím období a nyní už není možné evidenční číslo doplnit ve zdrojovém dokladu.

Jak?Nová volba Narovnání bez vazby se nachází v agendě Sklady/Evidenční čísla na záložce Pohyby v místní nabídce, kterou vyvoláte kliknutím na pravé tlačítko myši. Zvolením povelu se zobrazí dialogové okno, ve kterém zadáte datum a množství. Pro navýšení stavu zadáte množství kladně, pro ponížení záporně. Po potvrzení dialogového okna se do tabulky vloží nový řádek Narovnání bez vazby. Účelem je narovnání stavu evidenčního čísla. Tato operace nemá žádný vliv na stav zásoby a pohyby. Program nekontroluje případný záporný stav evidenčního čísla. Řádek Narovnání bez vazby je možné vymazat klávesovou zkratkou Ctrl+Delete.

Volbu Narovnání bez vazby naleznete v místní nabídce agendy Evidenční čísla na záložce Pohyby.

Volba Narovnání bez vazby vám umožní srovnat stav evidenčních čísel se stavem zásoby.

Evidenční čísla, u kterých byl výše uvedeným způsobem upraven stav, je možné rychle vyhledat pomocí předdefinovaného dotazu Narovnání bez vazby, který se nachází pod nabídkou Záznam/Výběr/Uložené dotazy.

Na úpravu stavu evidenčních čísel reaguje také tisková sestava Evidenční čísla – pohyby, do které vstupují i pohyby bez vazby.

NovinkaV agendě Zásoby nyní můžete snadno a rychle vyhledat zásoby, u kterých nesouhlasí stav evidenčního čísla se stavem zásoby.

Jak?Do agendy Zásoby jsme přidali předdefinovaný dotaz Rozdíl stavu evidenčních čísel, pomocí kterého můžete vyhledat zásoby, u kterých je rozdíl ve stavu zásoby a stavu evidenčních čísel. Tento dotaz je dostupný například přes nabídku Záznam/Výběr/Uložené dotazy v agendě Zásoby.

Dotaz Rozdíl stavu evidenčních čísel vám vyhledá zásoby, u kterých nesouhlasí stav zásoby se stavem evidenčního čísla.

NovinkaU účetních jednotek, které používají evidenční čísla, se při sestavování inventury nově kontroluje, zda souhlasí stav zásob se stavem evidenčních čísel.

Jak?V agendě Inventura se při sestavování nové inventury nově kontroluje stav zásob se stavem evidenčních čísel, avšak pouze v případě, že máte zatrženou volbu Před sestavením inventury provést/Přepočet vážené nákupní ceny zásob, resp. Kontrolu a opravu integrity databáze. Pokud je na stavech nesoulad, program na tuto skutečnost upozorní dialogovým oknem a nabídne k vytisknutí sestavu Kontrola stavu evidenčních čísel. Sestavu již znáte z agendy Zásoby z kontrolních tiskových sestav. Inventura se sestaví a je na vás, zda stavy upravíte a následně inventuru sestavíte znovu, resp. budete pokračovat beze změny. Kontrola probíhá k aktuálnímu stavu, nebere se ohled na to, kdy k rozdílu na stavech došlo. V případě, že stavy souhlasí, upozornění se nezobrazí.

Nyní máte možnost zkontrolovat si stav evidenčních čísel se stavem zásob.

NovinkaChcete přiřadit většímu množství zásob stejný text, který se má zobrazit při jejich příjmu nebo výdeji?

Jak?V agendě Zásoby na záložce Doplňkové údaje můžete pole Zpráva příjem a Zpráva výdej hromadně změnit pro všechny vybrané zásoby pomocí funkce Upravit vše, kterou naleznete v nabídce Záznam/Editace.

Do pole Zpráva příjem a Zpráva výdej můžete hromadně napsat text, který se bude zobrazovat při příjmu nebo výdeji zásob.

NovinkaVyužíváte agendu Inventurní seznamy a chtěli byste u jednotlivých záznamů měnit pořadí položek? Program POHODA vám to nyní umožní.

Jak?Do agendy Inventurní seznamy jsme na záložku Položky přidali povel Pořadí, který zvolíte z místní nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši. Tímto povelem můžete seřadit všechny položky inventurního seznamu dle názvu či kódu zásob nebo změnit pořadí libovolné položky.

Pro změnu pořadí položek u jednotlivých záznamů v agendě Inventurní seznamy využijte povel Pořadí.

NovinkaPotřebujete vyhledat v agendě Zásoby veškeré záznamy, se kterými nebyl v dané účetní jednotce proveden žádný pohyb? Můžete využít nový předdefinovaný dotaz Zásoby bez pohybu.

Jak?V agendě Zásoby stiskem pravého tlačítka myši na záložku s filtrem zobrazíte seznam předdefinovaných dotazů, z nichž zvolíte možnost Zásoby bez pohybu.

NovinkaV případě, že používáte některou z variant programu POHODA bez skladového hospodářství a prodáváte pouze několik položek zboží, které musíte ručně vypisovat do dokladů, bude se vám hodit nová agenda Ceník.

Jak?Do agendy Ceník, kterou naleznete v nabídce Fakturace, můžete zadat jednotlivé zásoby včetně nákupní a prodejní ceny. Následně na položkách dokladů povelem Ceník (Ctrl+S) z nabídky vyvolané přes pravé tlačítko myši otevřete přenosovou agendu, z níž povelem Přenést do dokladu přenesete požadované položky ceníku.

Uživatelům programu POHODA bez skladové evidence se bude hodit agenda Ceník, která je v nabídce Fakturace.

Agenda Ceník je přístupná pouze ve variantách programu POHODA bez skladového hospodářství. Pokud v budoucnu přejdete na variantu s plnohodnotným skladovým hospodářstvím, POHODA automaticky převede všechny záznamy z agendy Ceník do agendy Zásoby jako textové zásoby. U takto převedených záznamů již pouze upravíte a doplníte další údaje pro využití pokročilých skladových funkcí.

NovinkaV souvislosti s novou agendou Ceník jsme do agendy Kasa u variant programu POHODA bez skladového hospodářství přidali možnost prodeje přes Kasu online, která vám umožňuje rychlý prodej položek ceníku.

Jak?Nastavení Kasy online provedete v agendě Nastavení/Kasy.

Pokud využíváte variantu programu POHODA bez skladů, jistě oceníte novou možnost prodeje přes Kasu online.

Elektronická podání

NovinkaMáte v agendě Elektronická podání velké množství záznamů, u kterých potřebujete hromadně zjistit stav podání? Program POHODA vám to nyní umožní.

Dosud jste mohli zjišťovat stav podání po jednom záznamu, nyní to lze hromadně pomocí povelu Záznam/Zjistit hromadně stav podání, který se nachází v agendě Elektronická podání. Stav se zjistí u těch podání, která jsou aktuálně vybraná v tabulce agendy a navíc mají ve sloupci Stav podání nastaveno Zpracovává se. Následně se zobrazí dialogové okno s upozorněním, kolika záznamů se ověřování týká. Po jeho dokončení se vytvoří filtr s danými záznamy.

Tento povel provede zápis na záložku Historie komunikace a dále se změní datum ověření stavu podání a případně se upraví i stav podání v příslušných sloupcích a polích.

Zjistit hromadně stav podání je velmi praktický povel, díky kterému se dozvíte o aktuálních stavech více podání najednou.

NovinkaDo programu POHODA jsme přidali novou tiskovou sestavu Opis el. potvrzení podání.

Díky této tiskové sestavě budete mít přehledné informace o provedeném elektronickém podání. Zjistíte například, na jaký finanční úřad byl tiskopis zaslán, za jaký daňový subjekt, v jaký den a čas byl odeslán a název souboru.

Jak?Novinku naleznete v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronická podání.

Potvrzení o elektronickém odeslání podání si můžete přímo z programu POHODA také vytisknout.

NovinkaMáte v agendě Elektronická podání hodně záznamů, tzv. doručenek, které nejsou spárované se zdrojovým přiznáním z důvodu ručního načtení XML souboru vytvořeného v programu POHODA na portál EPO? Nyní můžete v programu zpětné spárování bez problému provést.

Jak?V agendě Elektronická podání klikněte na příslušný záznam pravým tlačítkem myši a v zobrazeném menu zvolte povel Připojit zdrojový záznam. Automaticky se otevře například agenda Přiznání DPH, kde si vyberete příslušný zdrojový záznam a zvolíte povel Přenést do dokladu. Po navázání doručenky na zdrojový záznam se na zdrojovém záznamu automaticky nastaví příznak El. odesláno a vytvoří se vazba mezi záznamy.

Povel Připojit zdrojový záznam vám pomůže spárovat doručenku s příslušným zdrojovým záznamem.

Pokud se vám stane, že omylem navážete doručenku ke špatnému zdrojovému záznamu, můžete vazbu zpětně zrušit opět v agendě Elektronická podání. Klikněte na příslušnou doručenku a opět přes pravé tlačítko myši vyvolejte menu a zvolte povel Odpojit zdrojový záznam.

NovinkaV agendě Elektronická podání můžete nově smazat záznam, který byl odeslán online na Finanční správu z programu POHODA. Podmínkou pro smazání záznamu je, že nemá žádnou vazbu na zdrojový záznam, např. na sestavené Přiznání k dani z přidané hodnoty.

NovinkaNa třetí straně průvodce elektronického podání výkazů na portál VREP jsme provedli drobnou změnu. Nyní je pole E-mail povinný údaj.

XML

NovinkaV programu POHODA jsme rozšířili XML komunikaci v agendě Číselné řady o export dat do XML dle XSD schématu numericalSeries.xsd. Dále jsme do agendy Číselné řady přidali uživatelský export dat do XML.

Nově můžete v agendě Číselné řady exportovat data do XML.

NovinkaXML komunikaci import a export jsme v agendě Výdejky rozšířili o přenos parametru Dopravce.

NovinkaDalší novinkou je rozšíření agendy Formy úhrad o export dat do XML dle schématu payment.xsd.

Do programu POHODA jsme v agendě Formy úhrad umožnili export dat do XML dle schématu payment.xsd.

NovinkaV programu POHODA je nyní XML import a export rozšířený o elektronickou evidenci tržeb na dokladech. Týká se agend Pokladna, Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Prodejky.

Bližší infomrace naleznete na www.stormware.cz/xml/proVyvojare/xmlEET.aspx

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503270 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout