Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Leden 2016

Novinky ve verzi Leden 2016

CD

Popisovaná verze: POHODA Leden 2016, release 11200
Vztaženo k verzi: POHODA Říjen 2015, release 11100
K dispozici od: 21. 12. 2015

Časopis Moje POHODA k verzi Leden 2016
(archivní čísla časopisu Moje POHODA)

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: POHODA, rel. 11207 - k dispozici od 09. 05. 2016.

Online databáze otázek a odpovědí k programu POHODA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
DPHPersonalistika a mzdyOstatní
ÚčetnictvíSklady a KasaAplikace mPOHODA
FakturaceXML 

DPH

NovinkaJedna z největších změn, která na nás čeká od 1. ledna 2016, je spjata se zavedením povinnosti podávat tzv. kontrolní hlášení, vyplývající z § 101c až § 101i zákona o dani z přidané hodnoty. Plátcům DPH podstatně zjednoduší práci nová agenda v programu POHODA – Kontrolní hlášení.

S vystavením kontrolního hlášení vám v programu POHODA pomůže nová agenda.

Pomocí agendy Kontrolní hlášení POHODA umožňuje vytvářet hlášení s přehledem zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň, uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a také všechna přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku.

Vystavení kontrolního hlášení
Novou agendu naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty. Vložením nového záznamu do této agendy se zobrazí dialogové okno Vystavení kontrolního hlášení, ve kterém vyberete požadované zdaňovací období a druh hlášení.

V poli Druh se automaticky nabídne Řádné. Až když bude řádné kontrolní hlášení elektronicky odeslané a budete za požadované období vystavovat další hlášení, zobrazí se druh Opravné nebo Následné.

Na základě vybraného období POHODA automaticky zpracuje hlášení z údajů uvedených v dokladech a výsledky vloží do agendy Položky kontrolního hlášení. Tuto agendu otevřete v sestaveném kontrolním hlášení klávesou ENTER, dvojklikem myši nebo pomocí místní nabídky prostřednictvím povelu Otevřít hlášení. Agenda se skládá z jednotlivých záložek, které jsou pojmenovány stejně jako jednotlivé části tiskopisu Kontrolní hlášení.

Program POHODA chybně vyplněnou položku barevně označí a vypíše ve formuláři.

Doklady vstupující do kontrolního hlášení
Podstatné pro zahrnutí dokladu do kontrolního hlášení je datum zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení – stejně jako u přiznání k DPH.

Do jednotlivých částí kontrolního hlášení vstoupí doklady na základě přiřazeného členění DPH. Z tohoto důvodu jsme agendu Členění DPH rozšířili o pole Sekce v Kontrolním hlášení a pole Kód režimu plnění. Členění DPH doporučujeme před prvním vystavením kontrolního hlášení zkontrolovat a popř. upravit vstup do kontrolního hlášení. Samozřejmě také můžete vytvořit vlastní členění DPH.

Do agendy Členění DPH jsme kvůli kontrolnímu hlášení přidali hned dvě nová pole.

Změny v souvisejících agendách
U přijatých zdanitelných plnění se u kontrolního hlášení uvádí původní datum, kdy vznikla dodavateli povinnost přiznat daň. Z tohoto důvodu jsme do agend Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna (výdej) a Interní doklady přidali datumové pole Datum KH DPH.

Dále jsme do agend Ostatní pohledávky a Interní doklady přidali nové pole Ev.č.KH DPH. To v případě Interních dokladů slouží především k zaevidování čísla přijatého daňového dokladu a v ostatních pohledávkách například pro evidenci splátkových kalendářů s opakováním evidenčního čísla dokladu.

V souvislosti s kontrolním hlášením jsme přidali také nové pole do agendy Interní doklady.

Elektronické podání
Kontrolní hlášení bude možné odeslat elektronicky pomocí povelu Záznam/Odeslání kontrolního hlášení... Záznam bude mít poté příznak El. odesláno. V případě, že budete potřebovat zrušit tento příznak, použijte povel Záznam/El. odesláno. Tato funkce bude zapracovaná do některé z následujících aktualizací programu. Bližší informace ohledně elektronického odesílání naleznete v časopise Moje POHODA Leden 2016 na straně 20.

Pomocí povelu Záznam/Odeslání kontrolního hlášení… bude možné podat kontrolní hlášení na Daňový portál Finanční správy.

Podrobnější informace k funkčnosti kontrolního hlášení v programu POHODA a doporučení, na co si dát pozor, najdete opět v časopise Moje POHODA Leden 2016 na straně 16.

NovinkaPro lepší přehlednost jsme vytvořili nové členění DPH pro dovoz zboží, kdy je plátce povinen přiznat daň.

Do agendy Členění DPH jsme přidali nové členění se zkratkou PDdovPl – Dovoz zboží, kdy je plátce povinen přiznat daň, resp. PKdovPl – Dovoz zboží, kdy je plátce povinen přiznat daň – krátit nárok. Uvedené členění využijete, pokud budete chtít, aby vám doklad vstoupil do řádku 43, resp. 44 přiznání k dani z přidané hodnoty.

V agendě Členění DPH najdete několik nových typů členění pro dovoz zboží, kdy je plátce povinen přiznat daň.

Dále jsme upravili i text pro zkratku PDdov, resp. PKdov. Nově se tak u uvedeného členění setkáte s textem: Dovoz zboží, kdy je správcem daně celní úřad, resp. Dovoz zboží, kdy je správcem daně celní úřad – krátit nárok. Obdobně jsme pozměnili také text pro zkratku PDmajDov – Pořízení majetku z dovozu, kdy je správcem daně celní úřad, resp. PKmajDov – Pořízení majetku z dovozu, kdy je správcem daně celní úřad – krátit nárok.

NovinkaUvítali byste možnost připojit k přiznání k dani z přidané hodnoty nějaký soubor jako přílohu a společně s ním jej elektronicky odeslat? Program POHODA vám to umožní.

Do agendy Přiznání DPH, kterou otevřete přes nabídku Účetnictví/Daň z přidané hodnoty, jsme přidali novou záložku Přílohy, na které uvedete název přílohy a následně vyberete příslušný soubor. Vložit půjdou pouze soubory ve formátech DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG a TXT.

K přiznání k DPH můžete připojit další soubor jako přílohu.

Přílohy se budou přebírat ze záložky Dokumenty, tzn. nejdříve musíte soubor vložit do daného umístění a až poté se tyto dokumenty nabídnou pro vložení na záložku Přílohy.

Záložku Dokumenty si je nutné zaktivnit v agendě Globální nastavení v sekci Dokumenty.

Upozorňujeme, že program POHODA nehlídá velikost souboru.

NovinkaOd 1. ledna 2016 dochází k zavedení kódu 3 pro režim Přenesení daňové povinnosti. Tento nový kód použijete při dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH.

Jak?Do agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Předměty plnění jsme doplnili číselný kód s příslušnou dobou platnosti.

Pro režim Přenesení daňové povinnosti se nově zavádí kód 3, který najdete i v programu POHODA.

NovinkaU pole Důvody pro dodatečné přiznání DPH jsme rozšířili rozsah na 200 znaků. Toto pole se nachází v agendě Přiznání DPH na záložce Změna režimu, vyrovnání a je přístupné pouze pro DPH typu Dodatečné.

Rozsah pole Důvody pro dodatečné přiznání DPH jsme rozšířili na 200 znaků.

Účetnictví

Nová verze systému POHODA reaguje i na další novinku účinnou od 1. ledna 2016. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

NovinkaDalší změny objevíte v uspořádání a označování položek v účetních výkazech.

V programu POHODA došlo k aktualizaci tiskopisů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Nyní můžete využívat již nové výkazy pro rok 2016 dle jednotlivých kategorií účetních jednotek. Při sestavení tiskopisu záleží, do jaké kategorie spadá vaše účetní jednotka.

Pro nové kategorie účetních jednotek jsme do programu POHODA zapracovali tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.

V tiskových sestavách dostupných z informační plochy nebo agendy Účetnictví/Účetní deník v sekci Výkazy najdete v nově vytvořené účetní jednotce pro rok 2016 či v účetní jednotce 2016 vzniklé datovou uzávěrkou roku 2015 tyto nové tiskopisy:

Rozvaha v plném rozsahu. Sestavuje ji velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka). Může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka). Může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v druhovém členění). Sestavuje ho velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v druhovém členění). Může ho sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v účelovém členění). Sestavuje ho velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v účelovém členění). Může ji sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Na obrázku vidíte, jak vypadá nový tiskopis Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka).

Upozorňujeme, že pokud budete pracovat na přelomu účetních období 2015/2016, tedy 2016p, a budete sestavovat výkazy k datu roku 2016, zobrazí se výkazy platné pro rok 2015. Až po provedení datové uzávěrky účetní jednotky 2015 se výkazy a účtová osnova aktualizují.

NovinkaV nové verzi programu POHODA si jistě všimnete i změny účtového rozvrhu pro podnikatele.

Nově jsou vám k dispozici aktualizované účty účtové osnovy včetně čísel řádků všech nových výkazů, kam účet vstupuje.

U jednotlivých účtů účtové osnovy najdete i aktualizovaná čísla řádků pro vstup do výkazů.

Jak?Novou vzorovou účtovou osnovu s příslušnými řádky pro jednotlivé výkazy najdete v agendě Účetnictví/Účtová osnova v účetní jednotce 2016.

Jak?Pokud budete pracovat na přelomu účetních období 2015/2016, bude se do provedení datové uzávěrky účetní jednotky roku 2015 zobrazovat účtová osnova pro rok 2015. Jestliže potřebujete na přelomu roku účtovat na nový účet platný od roku 2016, je nutné si ho ručně vytvořit v agendě Účtová osnova. Až po provedení datové uzávěrky 2015 se účtová osnova a výkazy aktualizují.

Další úpravy týkající se změny zákona o účetnictví včetně jednoduchého účetnictví budete mít k dispozici včas v dalších aktualizacích programu POHODA. Bližší informace ohledně změn v programu POHODA v rámci zákona o Účetnictví naleznete v časopise Moje POHODA Leden 2016 na straně 22.

NovinkaProvádíte vyčíslení kurzových rozdílů k neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně ke konci zdaňovacího období? Pokud ano, tak jistě oceníte, že nyní je možné vyčíslit kurzové rozdíly k pohledávkám a závazkům, přestože je jiný doklad v cizí měně již uhrazen v následujícím roce.

Spuštění uzávěrky kurzových rozdílů je stejné jako v předchozích verzích programu, tedy prostřednictvím nabídky Účetnictví/Účetní uzávěrka zvolíte povel Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků…

Funkce vypočítá kurzové rozdíly ke všem neuhrazeným závazkům a pohledávkám v cizí měně, i když byl nějaký doklad v cizí měně zlikvidován v následujícím období. Na poslední straně průvodce Uzávěrka kurzových rozdílů se vám zobrazí přehled všech zaúčtovaných kurzových rozdílů, resp. nezaúčtovaných kurzových rozdílů z důvodu úhrady po posledním dni zdaňovacího období. Doklady uvedené v sekci Nezaúčtované kurzové rozdíly zkontrolujte a v případě, že u nich byla uzávěrka kurzových rozdílů provedena nesprávně, resp. vůbec provedena nebyla, likvidaci zrušte a uzávěrku proveďte znovu.

V průvodci vidíte přehled všech zaúčtovaných, příp. nezaúčtovaných kurzových rozdílů.

Nově si můžete na první straně průvodce Uzávěrka kurzových rozdílů vybrat číselnou řadu pro Interní doklady v poli Číselná řada, prostřednictvím kterého se účtuje kurzový rozdíl k pohledávce, resp. závazku.

V průvodci Uzávěrka kurzových rozdílů si prostřednictvím nového pole zvolíte číselnou řadu pro agendu Interní doklady.

Na interních dokladech vzniklých uzávěrkou kurzových rozdílů se nyní hodnota kurzového rozdílu zobrazí ve formuláři pod sekcí Částka.

U jednotlivých interních dokladů se ve formuláři pod sekcí Částka zobrazí hodnota kurzového rozdílu.

NovinkaNově můžete při likvidaci dokladů vybírat doklady na základě čísla přijaté objednávky. Tuto novinku oceníte zejména v případě, kdy vám zákazník při úhradě uvede číslo přijaté objednávky do variabilního symbolu.

Do agendy Likvidace si nově můžete přidat sloupec s názvem Obj.č., pomocí kterého především jednoduše vyhledáte a setřídíte záznamy pro následnou likvidaci dokladu.

Pomocí sloupce Obj.č. můžete vybírat doklady k likvidaci na základě čísla přijaté objednávky.

Jak?Agendu Likvidace si otevřete z agendy Banka, Pokladna a Interní doklady při zvolení funkce pro likvidaci s výběrem pohledávky nebo závazku. Sloupec Obj.č. přidáte pomocí pravého tlačítka myši přes místní nabídku a zvolení povelu Sloupce... V zobrazeném dialogovém okně pak stačí daný sloupec vyhledat.

Fakturace

NovinkaZadáváte denně nespočet závazků a někdy se vám stane, že omylem zadáte doklad se stejným číslem dokladu či variabilním symbolem? Potěší vás tedy rozšíření funkčnosti v programu POHODA pro kontrolu duplicity čísla dokladu i  v dalších agendách a přidání nové kontroly variabilního symbolu.

Dosud program POHODA hlídal automaticky duplicitu dokladů dle pole Doklad v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky s tím, že adresa musela být spárovaná s agendou Adresář. Nyní je tato funkčnost rozšířena o kontrolu dokladů bez vazby na adresář.

Jak?Shodnost adresy se prvotně posuzuje podle zadaného údaje v poli IČ. Pokud tento údaj nezadáte, hlídá se údaj Firma, resp. pole Jméno. V případě, že se jeden údaj adresy z uvedeného postupu shoduje s jinou adresou (ať už s vazbou na adresář, nebo bez vazby na adresář) a je současně totožné číslo v poli Doklad, zobrazí se při uložení dokladu hláška o duplicitě dokladu.

Pomocí sloupce Obj.č. můžete vybírat doklady k likvidaci na základě čísla přijaté objednávky.

Pokud nevyplníte ani jeden z výše uvedených údajů (IČ, Firma, Jméno), duplicita dokladu se nekontroluje.

Kromě čísla dokladu se nově hlídá i údaj zadaný v poli Var.sym. Funkci kontroly duplicity čísla dokladu a variabilního symbolu jsme přidali do agend Pokladna (typu Výdej) a Přijaté objednávky.

NovinkaEvidujete spoustu dokladů s adresou, kterou nemáte zapsanou v adresáři, a zpětně byste si ji do adresáře chtěli doplnit? Program POHODA vám to nyní umožní díky novému povelu Vložit.

Jak?Nový záznam vytvoříte pomocí povelu Vložit, který se nachází v místní nabídce. Tu vyvoláte kliknutím na ikonu u pole Firma na vybraném dokladu bez vazby na agendu Adresář. Následně vás program upozorní, zda chcete vložit adresu dokladu do Adresáře. Zvolením povelu Ano se údaje z adresy na dokladu automaticky přenesou do agendy Adresář jako nový záznam.

Jestli jste někdy dříve vystavili doklad, ale nezapsali si adresu do adresáře, pomocí nového povelu si ji tam vložíte i zpětně.

Pro vložení adresy do agendy Adresář je nutné mít vyplněná pole Firma nebo Jméno a dále Ulice, PSČ a Obec.

Tuto novou funkci využijete ve všech agendách programu, kde se nachází část Dodavatel, resp. Odběratel pro zadání adresy.

NovinkaVyužíváte často při práci v programu POHODA funkci Likvidace bez vazby a těžko takto zlikvidované doklady dohledáváte? Jistě oceníte nový předdefinovaný dotaz, pomocí kterého tyto doklady jednoduše vyfiltrujete.

Jak?Předdefinovaný dotaz s názvem Likvidace bez vazby naleznete v místní nabídce, kterou vyvoláte přes pravé tlačítko myši nad záložkou tabulky. Po zvolení povelu Likvidace bez vazby dojde k automatickému vyfiltrování všech dokladů s plnou či částečnou likvidací bez vazby.

Nový povel vám usnadní práci s dohledáváním všech dokladů s plnou či částečnou likvidací bez vazby.

Předdefinovaný dotaz Likvidace bez vazby naleznete v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní závazky, Ostatní pohledávky, Vydané zálohové faktury a Přijaté zálohové faktury.

Personalistika a mzdy

NovinkaOd 1. ledna 2016 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

 • Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2016 stanoveny takto:
 • první redukční hranice náhrady mzdy – 157,68 Kč,
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 236,43 Kč,
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 472,68 Kč.

Legislativa roku 2016 s sebou přináší také zvýšení redukčních hranic pro výpočet náhrad za nemoc.

NovinkaMaximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 296 288 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušen.

NovinkaLimit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2016 činí 108 024 Kč.

NovinkaNařízením vlády č. 233/2015 Sb. se od 1. ledna 2016 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2016 činit 9 900 Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, se výše minimální mzdy zvyšuje na 9 300 Kč měsíčně a 55,10 Kč za hodinu.

Základní sazba minimální mzdy je od Nového roku zase o něco vyšší, nově činí 9 900 Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 242 Kč na 1 337 Kč.

Výše minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění je nově 9 900 Kč měsíčně.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2016 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 4 950 Kč.

NovinkaVyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2016 zvyšuje z částky 6 259 Kč na 6 444 Kč.

V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

NovinkaTiskovou sestavu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele si nyní můžete zobrazit pouze za jednu vybranou zdravotní pojišťovnu.

Do dialogového okna Tisk jsme u této sestavy doplnili pole Pojišťovna, pomocí kterého provedete výběr pouze konkrétní zdravotní pojišťovny. Následně máte možnost sestavu pro danou pojišťovnu vytisknout do PDF a odeslat přímo z programu zdravotní pojišťovně přes datovou schránku, pomocí povelu Odeslat PDF přes datovou schránku v nabídce u tlačítka PDF v dialogovém okně Tisk. Z tohoto důvodu jsme také do agendy Mzdy/Seznamy/Zdravotní pojišťovny přidali ID datových schránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Nové pole Pojišťovna slouží k výběru pojišťovny, pro kterou chcete zobrazit Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele.

NovinkaPOHODA nově hlídá minimální výši průměrného výdělku, a to podle § 357 odst. 1 zákoníku práce. V případě, že je vypočtený průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální hodinová mzda, program automaticky zvýší průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě.

POHODA vám odteď pohlídá minimální výši průměrného výdělku podle platné legislativy.

NovinkaNa tiskové sestavě Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se automaticky vyplní údaje o vyživovaných dětech, které budou uvedené u zaměstnance v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné.

Sklady a Kasa

NovinkaDo výpočtu zásob k objednání u funkce automatických objednávek se nově zahrnuje i případný záporný stav zásoby.

Jak?Funkci spustíte povelem Záznam/Automatické objednávky… z agendy Zásoby.

NovinkaVyužíváte často tiskové sestavy Denní tržba či Přehled denních tržeb? Nově můžete před náhledem na tyto tiskové sestavy vybrat různá kritéria, podle kterých se mají záznamy na sestavě zobrazit.

Soupiskové tiskové sestavy Denní tržba, Denní tržba (více forem úhrad) a Přehled denních tržeb jsme rozšířili o možnosti přednastavení rozsahu vstupujících dokladů. Při výběru sestavy v dialogovém okně Tisk lze v levé části na záložce Tisk nově určit, za jaké období má být sestava zobrazena, zda budou data na sestavě rozdělena například za jednotlivé kasy, anebo za jednotlivé uživatele atd.

U tiskových sestav vyznačených na obrázku si můžete vybrat různá kritéria, podle kterých se mají záznamy zobrazovat.

Tyto tiskové sestavy se nacházejí v agendách Prodejky, Kasa a  v programu Kasa Offline.

NovinkaPokud v programu POHODA účtujete skladové hospodářství způsobem A, jistě využijete nově přidanou funkčnost, díky které si můžete přednastavit odlišné účty pro zaúčtování zásob pro práci na přelomu účetního období.

V agendě Globální nastavení v sekci Sklady/Sklady A zatrhněte možnost Použít jiné účty pro následující období. Poté se vám zpřístupní nová podsekce Sklady A (přelom), na které si nastavíte účty pro zaúčtování přírůstků a úbytků zásob pro přelom roku.

Nově přidanou volbu poprvé využijete na přelomu roku 2015/2016, kdy dochází ke změně účtování zásob vytvořených vlastní činností.

Datovou uzávěrkou běžného účetního období se nastavené účty pro přelom roku automaticky přenesou do následujícího období a nastavení volby se zruší.

NovinkaDalší novinka potěší uživatele programu Kasa Offline. Otevření pokladní zásuvky je nově možné pomocí klávesové zkratky či přes tlačítko přímo z dialogového okna Vyúčtování prodeje. Tuto funkčnost využijete i v agendě Kasa programu POHODA.

Jak?Po uložení dokladu se zobrazí automaticky dialogové okno Vyúčtování prodeje. Právě z tohoto dialogového okna otevřete pokladní zásuvku pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+X.

K otevření pokladní zásuvky nyní můžete využít také nově přidané tlačítko Pokladní zásuvka.

Uživatelé používající dotykové rozhraní kasy mohou také využít nově přidané tlačítko Pokladní zásuvka, které se nachází v dialogovém okně Vyúčtování prodeje pod polem Poznámka.

NovinkaProdej zásob s evidenčním číslem v agendě Kasa je nyní snazší díky novému poli pro fulltextové vyhledávání.

Do dialogového okna Výběr evidenčního čísla zásoby, které se zobrazí při vkládání zásoby s evidenčním číslem do prodejky, jsme přidali nové pole Hledej pro fulltextové vyhledávání. Při zadání vámi požadovaného evidenčního čísla do tohoto pole program POHODA záznam automaticky vyfiltruje.

Pole Hledej vám zjednoduší vyhledávání zásob s evidenčním číslem.

Pro uživatele s dotykovým rozhraním je v dialogovém okně Výběr evidenčního čísla zásoby i nové tlačítko Uživ. klávesnice pro zobrazení klávesnice, pomocí které rychleji zapíšete evidenční číslo do nově přidaného pole Hledej.

Výrobní čísla jsou v dialogovém okně nově řazena sestupně podle množství na skladě.

NovinkaPokud používáte dotykové rozhraní v agendě Kasa a programu Kasa Offline, program POHODA pro vás připravil jednodušší způsob vyhledávání skladových zásob.

Na dotykový displej v agendě Kasa a programu Kasa Offline jsme přidali tlačítko Název pro vyhledání požadované zásoby.

Jak?Na dotykový displej jsme přidali nové tlačítko Název. Nejprve pomocí klávesnice napíšete požadovaný text a po stisku tohoto tlačítka dojde k následnému vyhledání. Pokud existuje více stejných skladových zásob, POHODA je všechny vyfiltruje, v opačném případě vloží položku přímo do prodejky. Jestliže text nezadáte, stiskem tlačítka Název zobrazíte sestupně seznam skladových zásob seřazených podle sloupce Název, ve kterém si můžete požadovanou položku najít.

Jak?Další možností výběru skladové zásoby je napsat text v sekci Skladové zásoby a stisknout klávesu ENTER.

XML

NovinkaPoužíváte-li export individuálních cen skladových zásob nebo individuálních slev cenových skupin u obchodních partnerů, oceníte jistě rozšíření XML schématu o export akčních cen.

Rozšířili jsme XML schéma o export akčních cen.

NovinkaProgram POHODA podporuje XML import pokladních dokladů obsahujících vazbu na zlikvidované pohledávky a závazky.

NovinkaNově můžete vyexportovat agendu Hotovostní pokladny, kterou naleznete v nabídce Nastavení.

NovinkaV souvislosti se zapracováním kontrolního hlášení byla upravena XML komunikace agend Přijaté faktury, Pokladna, Interní doklady, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky.

V souvislosti s kontrolním hlášením jsme upravili XML komunikaci i u dalších agend.

Ostatní

NovinkaAby se vám pracovalo v agendě Globální nastavení zase o něco pohodlněji, její vzhled jsme upravili do stromové struktury.

Vzhledem k tomu, že neustále rozšiřujeme možnosti nastavení funkcí a povelů v agendě Globální nastavení, upravili jsme její vzhled do stromové struktury. Některé sekce jsme rozdělili do dalších sekcí a vybrané funkce a povely jsme do nich přesunuli. Díky této úpravě se celá agenda zpřehlednila, což vám umožní snazší orientaci v programu při jeho nastavení.

Funkčně i uživatelsky vás jistě mile potěší upravený vzhled agendy Globální nastavení do stromové struktury.

NovinkaPřepočet závazků a pohledávek ke konci zdaňovacího období můžete v programu POHODA nově provést jednotným nebo pevným kurzem.

Do agendy Globální nastavení v sekci Cizí měny jsme přidali volbu Na konci období použít pro přepočet jednotný kurz, pomocí které si zvolíte, zda se při přepočtu tiskových sestav pohledávek a závazků ke konci zdaňovacího období použije jednotný nebo pevný kurz.

Pomocí nové volby si zvolíte, zda provedete přepočet závazků a pohledávek ke konci zdaňovacího období jednotným nebo pevným kurzem.

Tuto volbu naleznete pouze v účetní jednotce typu Daňová evidence. Navíc je přístupná pouze v případě, používáte-li pro pohledávky nebo závazky pevný kurz.

Přepočet na základě zvoleného kurzu bude probíhat u následujících tiskových sestav Kniha pohledávek, Kniha pohledávek ze záloh, Kniha závazků, Kniha závazků ze záloh a Tabulka pro přílohu daně z příjmů (DE).

NovinkaS účinností od 1. ledna 2016 dochází vyhláškou č. 309/2015 Sb. ke změně stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného.

NovinkaOd 1. 1. 2016 se vypouští zřizovací výdaje z kategorie nehmotného majetku podle § 32a zákona o daních z příjmů. Podle přechodných ustanovení budou zřizovací výdaje, které byly evidované ve zdaňovacím období započatém v roce 2015 nebo dříve, postupně odepsány rovnoměrně bez přerušení 60 měsíců.

V agendě Majetek ponechte u majetku pořízeného před rokem 2016 stále způsob odpisu NM Zřizovací výdaje. Pro nově zařazený nehmotný majetek s rokem pořízení 2016 již nepůjde tento typ vybrat.

V souvislosti s touto změnou je u dlouhodobého nehmotného majetku zrušen účet 011 – Zřizovací výdaje. Pokud jste k poslednímu dni účetního období měli na tomto účtu zůstatek, je nutné jeho hodnotu v roce 2016 přeúčtovat na jiný platný účet pro nehmotný majetek, například na účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Následně v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého roku zadejte pro tiskopisy rozvah u řádku, na kterém se dříve evidovaly zřizovací výdaje, nový řádek platný pro rok 2016.

Pro tiskopisy rozvah zadejte v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého období nový řádek platný pro zřizovací výdaje pro rok 2016.

NovinkaNově je možné prostřednictvím služby Homebanking automaticky likvidovat doklady i v cizí měně. Automatická likvidace dokladů se provede pouze v případě, že bankovní výpis a likvidovaný doklad jsou ve stejné měně.

NovinkaV programu POHODA jsme aktualizovali seznam kódů bank dle aktuálního číselníku ČNB.

NovinkaV agendě Zásoby v sekci Obecný popis jsme rozšířili funkčnost pro formátování textu o hypertextový odkaz. Pomocí povelu Formátovaný text vyvoláte dialogové okno HTML Editor, ve kterém provedete příslušnou úpravu textu.

Pomocí dialogového okna HTML Editor můžete doplnit obecný popis zásoby o hypertextový odkaz.

Aplikace mPOHODA

NovinkaV aplikaci mPOHODA je možné za prodané zboží a služby vystavit příjmový pokladní doklad.

Jak?V programu POHODA v agendě Hotovostní pokladny označte povelem Záznam/Synchronizováno s mPOHODA pokladnu, do které mají být v aplikaci mPOHODA přijímány peníze za platbu v hotovosti při prodeji zboží a služeb. Povel je přístupný pouze u korunových pokladen.

Po provedení synchronizace se vybrané pokladny zobrazí v aplikaci mPOHODA v agendě Hotovostní pokladny, kterou naleznete v menu Nastavení.

V aplikaci mPOHODA pak prodané zboží a služby vložíte do příjmového pokladního dokladu a uvedete na něj synchronizovanou pokladnu. Pokladní doklady vystavíte ve stejnojmenné agendě umístěné v menu Prodej (dříve Fakturace).

Provedením další synchronizace s programem POHODA se pokladní doklad importuje do agendy Pokladna v programu POHODA a dojde k vyskladnění zboží a služeb z příslušného skladu.

NovinkaVystavili jste v aplikaci mPOHODA fakturu, za kterou vám odběratel ihned platí v hotovosti? Nově můžete provést úhradu faktury prostřednictvím pokladního dokladu.

Jak?V agendě Pokladní doklady v aplikaci mPOHODA založte nový záznam a zvolte povel Přidat úhradu faktury. Systém vám nabídne k likvidaci všechny vydané faktury a vydané zálohové faktury, které nebyly dosud vaším odběratelem uhrazeny. Vyberte faktury k úhradě a povelem Uhradit je přeneste do pokladního dokladu.

Fakturu lze v aplikaci mPOHODA uhradit rovnou prostřednictvím pokladního dokladu.

Uhradit je možné více faktur najednou. U vydané faktury lze zadat částku úhrady, a to v poli K úhradě, které se zpřístupní po označení vydané faktury k likvidaci.

Účetní jednotky vedoucí daňovou evidenci musí před první likvidací faktury v agendě Nastavení firmy nastavit typ účetnictví na Daňová evidence, aby se při provádění úhrad faktur hrazená částka správně rozepsala pro daň z příjmů na základ daně a DPH.

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499571 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout