Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 12. 2020 při nákupu aplikace mPOHODA Basic

5.2 Způsoby výpočtu DPH

Při výpočtu DPH velmi záleží na tom, jestli daň počítáte ze základu daně, či z celkové částky s daní dopočítáváte daň a základ daně (blíže viz § 37 zákona o DPH). POHODA umožňuje oba způsoby zadání. Když zadáváte základ daně, program dopočítává daň a celkovou částku. V případě, kdy zadáváte celkovou částku s daní, rozpočítává ji na základ a DPH.

Obě možnosti jsou správné, ovšem výpočet se liší. Zásada je, že při zadávání do programu musí být dodržené údaje, které jsou uvedené na přijatém daňovém dokladu.

Na praktických příkladech vám ukážeme rozdílné způsoby výpočtu.

Příklad: Znáte základ daně, který činí 8 115,80 Kč, a daň 21 %. Dopočítejte celkovou částku s daní.

Daň se podle zákona vypočítá jako součin základu daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně a ve jmenovateli číslo 100.

Výpočet koeficientu: 21 / 100 = 0,21

Výpočet DPH: 8 115,80 × 0,21 = 1 704,32 Kč

Vypočítaná daň se uvede v haléřích. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Výpočet celkové částky s DPH: 8 115, 80 + 1 704,32 = 9 820,12 Kč

Příklad: Znáte celkovou částku s daní, která představuje 9 820 Kč. Potřebujete rozpočítat danou částku na daň a základ daně.

V tomto případě se daň vypočítá jako rozdíl mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (v případě základní sazby daně). Tento výpočet je platný od 1. 4. 2019.

Výpočet DPH: 9 820 – 9 820/1,21 = 1 704,30 Kč

DPH se ponechá v haléřích. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně.

Výpočet základu daně: 9 820 – 1 704,30 = 8 115,70 Kč

Oba uvedené případy jsou počítané pro nastavení dokladu DPH nezaokrouhlovatDoklad nezaokrouhlovat (viz Záznam/Zaokrouhlit).