Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.2 Způsoby výpočtu DPH

Při výpočtu DPH záleží na tom, jestli daň počítáte ze základu daně, či z celkové částky s daní dopočítáváte daň a základ daně (blíže viz § 37 zákona o DPH). Když zadáváte základ daně, program POHODA dopočítává daň a celkovou částku. V případě, kdy zadáváte celkovou částku s daní, rozpočítává ji na základ a DPH.

Příklad: Znáte základ daně, který činí 8 115,80 Kč, a daň 21 %. Dopočítejte celkovou částku s daní.

Daň se podle zákona vypočítá jako součin základu daně a sazby daně.

Sazba DPH vyjádřená desetinným číslem: 21 / 100 = 0,21

Výpočet DPH: 8 115,80 × 0,21 = 1 704,32 Kč

Vypočítaná daň se uvede v haléřích. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně.

Výpočet celkové částky s DPH: 8 115,80 + 1 704,32 = 9 820,12 Kč

Příklad: Znáte celkovou částku s daní, která představuje 9 820 Kč. Potřebujete rozpočítat danou částku na základ daně a DPH.

V tomto případě se daň vypočítá jako rozdíl mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (v případě základní sazby daně).

Výpočet DPH: 9 820 – 9 820 / 1,21 = 1 704,30 Kč

DPH se ponechá v haléřích. Cena bez daně se dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně.

Výpočet základu daně: 9 820 – 1 704,30 = 8 115,70 Kč

Oba uvedené případy jsou počítané při nastavení dokladu DPH nezaokrouhlovatDoklad nezaokrouhlovat (viz Záznam/Operace/Zaokrouhlení…).