Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 12. 2020 při nákupu aplikace mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Zpracování DPH > Opravný daňový doklad a DPH

5.5 Opravný daňový doklad a DPH

Novela zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011 zrušila pojmy dobropis a vrubopis, které nahradila jednotným pojmem opravný daňový doklad.

U přijatého opravného daňového dokladu zadáte den, kdy jste se dozvěděli o změně. Typickým příkladem je reklamační list. Při zadávání data nemusíte mít ještě ODD u sebe.

U vydaného opravného daňového dokladu (ODD) uvádíte datum uplatnění odpočtu DPH v poli Uplat. DPH. Toto datum ovlivňuje zařazení ODD do přiznání k dani z přidané hodnoty. Při vystavení ODD musíte rozlišovat, zda se jedná o kladný, nebo záporný ODD. U kladného ODD (dříve vrubopis) uvedete do pole Uplat. DPH datum ihned po jeho vystavení. U záporného ODD (dříve dobropis) uvedete do pole Uplat. DPH den, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad (datum doručení). Jelikož je pak na dodavateli dokazovat doručení, doporučujeme vyžádat si od odběratele potvrzení o přijetí. Teprve až po zápisu data do pole Uplat. DPH vstoupí údaje do přiznání k DPH.

Novela zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2019 umožňuje zahrnout opravný daňový doklad na opravu základu daně do přiznání k DPH ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli. Tím totiž vynaložil nezbytné úsilí k tomu, aby se doklad dostal příjemci. Podmínky uplatnění pro opravné daňové doklady na opravu výše daně zůstávají beze změny.

Stav neuplatněných opravných daňových dokladů (dobropisů) si můžete zkontrolovat na sestavě Neuplatněné oprav. daň. doklady a dobropisy v agendě Vydané faktury.

Opravný daňový doklad a DPH

Provedením datové uzávěrky převede POHODA do dalšího roku všechny vydané opravné daňové doklady, které mají datum odpočtu buď prázdné, nebo spadají do dalšího účetního období. Pokud je firma neplátce DPH celý rok, zlikvidované opravné daňové doklady se při datové uzávěrce do dalšího roku nepřevádí. Pokud dojde ke změně režimu, do dalšího roku budou převedeny pouze opravné daňové doklady, které jsou vystaveny v době, kdy firma byla plátce a není vyplněno toto datum.