Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Zásoby > Zaúčtování tržeb z agendy Prodejky

7.6 Zaúčtování tržeb z agendy Prodejky

Zaúčtování tržeb z agendy Prodejky

Agenda Prodejky umožňuje rychlé vystavování prodejních dokladů. Dále slouží k evidenci uskutečněných vkladů a výběrů hotovosti do/z pokladny. U zapsaného dokladu nedojde k automatickému zaúčtování tržeb. Zaúčtování tržeb probíhá hromadně, např. na konci prodejní doby, jedním zápisem prodejek placených hotově do agendy Pokladna a dalším zápisem prodejek placených kartou do agendy Ostatní pohledávky. Zároveň bude proveden zápis do účetního deníku. Výjimkou jsou prodejky s částkou větší než 10 000 Kč včetně DPH, pokud je u nich zároveň vyplněno DIČ odběratele. Tyto prodejky jsou pro účely kontrolního hlášení zaúčtovány každá samostatným dokladem.

V agendě Pokladna proběhne automatické zaúčtování částky bez DPH na účty 211/604 a vlastního DPH na účty 211/343.

V agendě Ostatní pohledávky mohou být záznamy vytvořeny s předkontací Nevím a je nutné jim přiřadit správnou předkontaci, např. částku bez DPH zaúčtujete na 315/604 a vlastní DPH na účty 315/343.

Pomocí funkce Přidat likvidaci výběrem → v agendě Banka přiřadíte platby připsané na váš účet k vygenerovaným pohledávkám.

Částky skutečně připsané na účet jsou nižší o poplatek za platbu kartou, který si banka automaticky strhne. Výše poplatků tak zůstane na pohledávce v poli K likvidaci. Tuto částku můžete zlikvidovat interním dokladem, kterým zaúčtujete stržený poplatek do nákladů.

Zaúčtování tržeb z agendy Prodejky